Stöd och behandling på nätet i Sörmland

KBT via nätet i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress, oro och ångest. Målet med behandlingen är att du ska få hjälp att förhålla dig till och förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv genom att göra förändringar i din vardag. Genom att få KBT via nätet kan du ta del av behandlingen när och var det passar dig.

Så här fungerar behandlingen

Behandlingen brukar pågå i 8–10 veckor, beroende på vilket program som du arbetar med. Varje behandlingsprogram innehåller ett antal moduler eller avsnitt och det brukar vara lagom att jobba med en modul per vecka. I modulerna finns det texter, ljudfiler och filmer med information och uppgifter som du arbetar med på egen hand. Du har regelbunden kontakt med en behandlare på vårdcentralen som stöttar dig och svarar på eventuella frågor. Kontakten sker oftast via textmeddelanden i behandlingsprogrammet men vid behov kan ni även höras via telefon eller ses för ett besök på vårdcentralen eller via ett videosamtal.

Hur vet jag att behandlingen passar mig?

Behandlingen kan erbjudas till dig som har problem med:

  • Depression
  • Ångest
  • Oro
  • Sömn
  • Stress

För att behandlingen ska ge resultat behöver du avsätta tid till att arbeta med programmet och till att förändra beteenden i din vardag. Se till att du har möjlighet att kunna arbeta ostört med behandlingsprogrammet och planera gärna in särskilda tider som du avsätter till detta. Räkna med att du behöver lägga 2–3 timmar per vecka på din behandling. Än så länge finns behandlingsprogrammen enbart på svenska.

Vem kan få behandlingen?

Du kan få ta del av KBT via nätet om följande stämmer in på dig:

  • du har problem med nedstämdhet, ångest, oro, sömn eller stress i din vardag
  • du kan komma på ett inledande samtal för bedömning och ett avslutande besök alternativt ha besöket via ett videosamtal
  • du har tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling
  • du har grundläggande datorvana
  • du har tid och möjlighet att arbeta aktivt med behandlingen.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för KBT via nätet genom att kontakta vårdcentralen som du är listad på. Via en del vårdcentraler finns det möjlighet till egenanmälan via 1177. Här hittar du en lista på alla vårdcentraler i Sörmland.

Är du under 18 år och intresserad av KBT via nätet är du välkommen att kontakta Samtalsmottagningen för barn- och unga.

Innan du blir ordinerad KBT via nätet kommer du att ha ett bedömningssamtal med din behandlare som avgör om KBT via nätet kan vara en lämplig behandlingsform för dig. Din behandlare kommer att vara psykolog, kurator eller psykoterapeut.

Vad kostar det?

Själva internetbehandlingen är avgiftsfri, men du betalar för ditt bedömningssamtal samt eventuella besök vid avstämningar och avslut. Besöken följer ordinarie taxa och kan ske både på plats på vårdcentralen eller som ett digitalt besök via videosamtal. För barn och unga under 20 år är alla besök avgiftsfria.

KBT via nätet, tillgängliga behandlingsprogram i Region Sörmland

Alla behandlingsprogram som erbjuds via KBT via nätet har ett vetenskapligt stöd och bygger på sedvanliga metoder för kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptansen and Commitment Therapy (ACT).

Depression

Programmet mot depression är till för dig som känner dig nedstämd och har tappat lusten att göra saker som du tidigare tyckt varit roligt. Nedstämdhet kan bero på många saker och orsakerna kan skilja sig åt mellan olika personer. Med hjälp av övningarna i programmet kommer du få jobba med att kartlägga och bryta negativa spiraler för att hjälpa dig själv tillbaka till ett allmänt bättre mående.

Ångest

Programmet mot ångest är till för dig som upplever att ångest hindrar dig från att leva det liv som du vill leva. Programmet är till för personer med olika sorters ångest, som exempelvis social fobi, panikångest eller prestationsångest. Övningarna i programmet är till för att hjälpa dig att minska ångestens påverkar i din vardag så att du istället kan skifta fokus mot dina värderingar och mål i livet. Det finns ett särskilt ångestprogram för dig som är 13–19 år.

Oro

Programmet mot oro är till för dig som tycker att oro och ältande tar för stort plats i ditt liv. Du kommer få lära dig om olika typer av oro och få verktyg till att minska orons påverkan i din vardag. Övningarna handlar bland annat om att bli mer förankrad i nuet och hitta ett mer accepterande förhållningssätt till oron.

Sömn

Programmet är till för dig som lider av sömnbesvär. Du kommer att få lära dig hur sömn fungerar och hur dina tankar och vanor kan påverka din sömn. Övningarna handlar bland annat om att se över dina vanor, både under natten och under dagen. Du kommer också få arbeta med tekniker för medveten närvaro och acceptans. Målet med behandlingen är att hjälpa dig till en bättre och mer effektiv sömn och därmed minskad trötthet under dagtid.

Stress

Programmet mot stress är till för dig som känner dig stressad. Stress kan se olika ut för olika personer och kan innefatta allt från utmattningssyndrom till att det är svårt att få tiden och orken att räcka till i vardagen. Programmet innehåller en mängd olika verktyg och strategier som du får testa och öva på. Ett genomgående tema i programmet är medveten närvaro och värderingsarbete. Programmet innehåller även färdighetsträning gällande till exempel gränssättning, tidsplanering och återhämtning.

Till toppen av sidan