Stöd och behandling på nätet i Sörmland

Digitalt vårdbesök för dig som mår psykiskt dåligt av din arbetsmiljö

Innehållet gäller Sörmland

Arbets- och miljömedicin i Örebro är en specialistklinik som på uppdrag av regionerna Värmland, Västmanland, Sörmland och Örebro län arbetar med arbetsmiljöns påverkan på hälsan. Vi erbjuder dig ett eller två digitala besök om du befinner dig i en arbetssituation som påverkar din psykiska hälsa negativt.

Det finns ett stort behov av kvalificerat stöd för individer som befinner sig i arbetssituationer som innebär risk för – eller redan lett till – psykisk ohälsa.

Arbets- och miljömedicin har kompetens att bistå med sådant stöd. Där finns kunskaper om kvalificerat rådgivningsarbete, arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, arbetsrelaterad psykisk ohälsa, försäkringsmedicin, skyddsombud och fackliga organisationers roller.

Vi erbjuder dig ett eller två digitala besök om du befinner dig i en arbetssituation som påverkar din psykiska hälsa negativt. Du anmäler intresse via 1177.se, se länk nedan

Det digitala samtalet följer en struktur för att så effektivt som möjligt ringa in de viktigaste omständigheterna i din arbets- och livssituation. I samråd med dig tar vi fram en enkel handlingsplan med ett eller flera steg du kan ta för att värna din hälsa.

Så här bokar du ett digitalt stödsamtal

Sitter du vid datorn? Då gör du så här:

 1. Klicka på denna länk
 2. Logga in.
 3. Läs informationen, klicka på starta och följ instruktionerna.

Läser du detta på mobilen? Då gör du så här:

 1. Öppna ett nytt fönster i din webbläsare och skriv in 1177.se
 2. Logga in.
 3. Klicka på de tre strecken överst till höger i fönstret.
 4. Klicka på ”Stöd och behandling”.
 5. Klicka på ”Region Örebro län”.
 6. Klicka på ”Anmälan till digitalt vårdbesök – för dig som mår psykiskt dåligt av din arbetsmiljö”.
 7. Klicka på "Arbets- och miljömedicin medicinska enheten USÖ".
 8. Läs informationen, klicka på starta och följ instruktionerna.

 

Till toppen av sidan