Just nu är det många som ringer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Daryeelka caafimaadka dhalaanka ee gobonla Västra Götaland

Daryeelka caafimaadka dhalaanka ee gobonla Västra Götaland

Om barnhälsovården i Västra Götaland - somaliskaThe content concerns Västra Götaland

Dhamaan carruurta ku nool wadanka Iswiidhen waxaa ay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad isla markaana waxaa gacmo furan ku soo dhaweynaya BVC.

BVC waa erey la soo gaabiyey oo uu macanihiisu yahay Rugta Daryeelka Caafimaadka Dhalaanka, waan qaynb ka tirsan ama hoos timaada rugta daryeelka caafimaadka ee caadiga ah. Lag bilaabo maalinta uu dhashonilmuhu ilaa iyo inta uu ka bilaabayo digsiga waxbarashada waxaa la socon doona xaalada caafimaadka ee ilmaha iyo sida ay tahay koritaankiisa, rugra daryeelka caafimaadka ee dhalaanka. Dhamaan booqashooyinka rugta daryeelka caafimaadka ee dhalaanka waxaa ahmiyda koobaad la siin doonta waxyaabaha ay ku jirto danta ilmaha. Ka waalid ahaan waxaa aad fursad u heli doontaa in aad ka hadasho arimaha ku saabsan ilmaha iyo macnaha waalidnimada. Daryeelka caafimaadka ilmaha waxaa ku jira booqshooyin lagu yimaado rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC iyo mid lagu soo booqdo guriga labadaba. Booqashada waxaa lagu saley doonaa baahida waalidka. Dhamaan carruurta oo dhan waxaa lagu marti qaadi doonaaa barnaamishka talaalka. Booqashadu waa bilaa lacag isla markaana haddii aad u baahato turjubaan xaq ayaad u leedahay in laguu qabto turjubaan.

Dhamaan shaqaalaha ka shaqeeya rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC waxaa qabanaya xeerka sirta qarinta. Taas oo ay macnaheedu tahay in uusan qofna bixin karin macluumaad ku saabsan ilmahaaga ama adiga ka waalid ahaan bilaa ogolaanshahaaga.

Waxaa aad halkan ka akhrisan kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka dhalaanka

macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan Daryeelka Caafimaadka Dhalaanka BVC

To the top of the page