COVID-19

Talaalka covid-19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Talaalku waxa weeye habka ugu wax ku oolsan ee loogaga hortagaayo in si xun loogu jirado/xanuusto ama loogu dhinto cudurka. Waxa uu Talaalku sidoo kale gacan ka geysan karaa yareynta faafitaanka cudurka covid-19 ee bulshada dhexdeeda. Waxa sidaa darteed muhiim ah in dadka inta ugu badan ee suurtogalka ahi ay doortaan inay is talaalaan.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa talaalka lagaa siin doonaa cududda.

Waa gobolkaaga cidda talaalka ka mas'uulka ahi. Hubi inaad gobolka saxda ah ka dooratay bogga xaggiisa sare si aad macluumaadka saxda ah ugu hesho.

Uma baahnid inaad lacag ka bixiso talaalka covid-19.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is talaasho.

Du kan läsa texten på svenska här.

Goorma ayaan is talaali karaa?

Folkhälsomyndigheten waxa ay soo jeedisay sida loo kala horreysiinaayo dadka kala duwan ee loo soo bandhigaayo talaalka. Waxa tusaale ahaan marka hore la talaalayaa dadka ku nool hoyga gaarka ah, dadka 65 sano jirka ah ama ka weyn iyo dadka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka.

Dhamaan dadka 18 sano jirka ah ama ka weyn ayaa loo soo bandhigi doonaa talaalka.

Waxa laguu soo jeedinayaa inaad iska talaasho xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay.

Stockholms län

Goormaan is tallaali karaa?

Kooxaha mudnaanta leh ee hadda la tallaalayo

 • Adiga ku nool degaanada khaaska ee waayeelka waxa tallaalka ku siinaya dhakhtarada ku xiran degaan kasta. Adigu ma qabsan kartid ballanta qaraabana uma qaban kartid.
 • Adiga ka hela degmooyinka ka tirsan gobalka Stockholm daryeelka caafimaad ee guriga ama adeega waayeelka ee howlaha daryeelka guriga ama deggan guryaha LSS ama heysta caawiye shakhsi waa lagula soo xiriiri doonaa. Degmada ayaa la shaqeysa rugaha caafimaad si ay rugahaasi kuu siiyaan tallaalka. Helitaanka tallaalka ayaa xaddidan balse waxaad tallaal heli doontaa sida ugu dhaqsaha badan leh ee tallaalku u soo gaaro Stockholm.

Haddii aad la nooshay qof hela daryeelka caafimaad ee guriga ama adeega waayeelka ee howlaha daryeelka guriga ama heysta caawiye shakhsi waxaa adigana laguu soo bandhigi doonaa tallaal.

Haddii aad u adeega waayeelka ka hesho adeeg waxqabad ama alaarmka badbaadada oo kaliya markaa kama tirsanid kooxda lala soo xiriirayo, balse waa inaad adigu ballanta tallaalka qabsataa xilliga ay suurta galka noqoto.

 • Adiga ka shaqeeya adeega waayeelka, SÄBO ama aad tahay shaqaale degmo ee daryeel waxaad shaqa bixiyehaaga ka heli doontaa bandhig shakhsi kadibna adigaa qabsanaya wakhti ballanta iyo meesha aad ku qaadanayso labada tallaal.
 • Adiga ka shaqeeya goobaha caafimaadka deg dega iyo khatarta ah. Si ay u shaqeeyaan howlaha caafimaadka cisbitaalada iyo waaxyaha kale ee muhiimka waxaa muhiima in la tallaalo qaar ka mid ah shaqaalaha daryeelaya bukaan socodka. Waxaad tallaalka ka heli doontaa shaqa bixiyehaaga.

Si tartiib tartiiba laga bilaabo bartamaha maarso

 • Adiga dhashay 1956 iyo wixii ka horeeyay waxaad guriga ku heli doontaa warqad warbixin ah sida aad ballanta tallaalka uga qabsan karto rugta caafimaadka aad ka diiwaan gashan tahay, laakiin weli lama furin ballantaas..
 • Adiga ka weyn 18 sanno isla markaana hela waxqabadka LSS adigaa ballanta tallaalka ka qabsanaya rugta caafimaadka aad ka diiwaan gashan tahay ama waxaa taa kaa caawinaya qaraabo, laakiin weli lama furin ballantaas.
 • Qofka jirkiisu soo maray qaliin dhuuxa lafaha- ama xubin jirkiisa lagu tallaalay, ama la nool qof sidaa soo maray. Adiga hela daryeelka sifaynta kalyaha ama la nool qof sidaas ah. Sida uu tallaalkaadu u dhici doono ma cadda wali. Qoraalka ayaa la cusbooneysiin doonaa markaan helno macluumaad dheeraada.
 • Qofka ka shaqeeya goob daryeel caafimaad oo aan ka ahayn goobaha kooxahooda hadda la tallaalayo waxaa tallaalka ku siinaya shaqo bixiyahaaga. Helitaanka tallaalka weli ma sinna waanu xaddidan yahay.

Tartiib tartiib laga bilaabo abriil

 • Qofka jira da’da u dhaxeysa 18-64 sanno isla markaana ka mid ah dadka khatarta ku sugan wuxuu ballanta tallaalka ka qabsan doonaa rugta caafimaadka uu ka diiwaan gashan yahay, ama xiriirka daryeelka caafimaadkaaga, laakiin weli lama furin ballantaas.
 • Qofka jira da’da u dhaxeysa 60-64 sanno wuxuu ballanta tallaalka ka qabsan doonaa rugta caafimaadka uu ka diiwaan gashan yahay, laakiin weli lama furin ballantaas.
 • Haddii aad ka mid tahay dadka sababo khaasa dartood ay dhib ku tahay inay raacaan tallooyinka sida ay iyaga iyo dadka kale uga illaaliyaan covid-19. Sida uu tallaalkaadu u dhici doono ma cadda wali. Qoraalka ayaa la cusbooneysiin doonaa markaan helno macluumaad dheeraada.

Tartiib tartiib laga billaabo abriil-meey

 • Haddii aad buuxisay 18 sanno ama ka weyn tahay balse aadan ka mid ahayn dadka kor ku xusan. Ma qabsan kartid ballan safna uma gali kartid tallaalka hadda. Waxaad warbixinta ka akhrisan doontaa wakhtiga ballanta la furayo bogga internetka 1177.se.

Waa ayo dadka aan talaalka loo soo jeedineynin?

Carruurta iyo dadka dhalinta 17 sano jirka ah ama wixii ka yar ayaan la talaaleynin. Dumarka uurka leh ayaan loo soo jeedineynin inay talaalka qaataan.

Kala hadal dhakhtar haddii aad waxa adiga iyo ilmahaaga khuseeya is weydiineyso.

Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad taas oo aad u baahatay inaad daryeel caafimaad raadsato isla maalintaas, taas oo uu keenay talaal, dawo ama raashin aad cuntay.

Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa

Waxa talaalka lagaa siin doonaa cududda. Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo. Waxa cirbadaha lagu siin doonaa marar kala duwan.

Waxaad leedahay/heshay waxoogaa difaac ah ka dib marka cirbadda koowaad lagu siiyo. Waxaad leedahay/helayshay difaac wanaagsan oo covid-19 ku lid ah hal ilaa laba todobaad ka dib cirbada labaad.

Waxaad xaq u leedahay inaad macluumaad shaqaalaha ka hesho marka aad is talaaleyso. Weydii haddi ay jirto wax aad is weydiinayso.

Miyaan is talaali karaa haddii aan jiranahay?

Waa in aanad is talaalin haddii aad qandho ama calaamado covid-19 ah leedahay.

Sidee ayaan ka dib dareemayaa?

Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun iyadoo aad daalan tahay maalinta ugu horreysa ee talaalka ka dib. Waxaad sidoo kale noqon kartaa inaad barafoowdo, aad xumad yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan.

Waxay taasi caadi ahaan noqotaa dhibaatooyin khafiif ah iyadoo badanaana iska tagta dhowr

Shaqaalaha daryeelka caafimaadku waa inay soo sheegaan saameynta xun ee talaalka

Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa hey'adda Läkemedelsverket soo wargalinaaya haddii ay ka shakiyaan in talaalku uu wax saameyn xun ah keenay. (af iswiidhish ah)

Waxa aad adiga laftaadu soo sheegi kartaa haddii aad ka shakisan tahay in talaalku saameyn kugu keenay. (af iswiidhish ah)

Talaalku ma amaan baa?

Talaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee talaallada kale. Dad badan ayaa talaalka qaatay iyadoo ay cilmi baadhayaal ay saameynta ku sameeyeen daraasad.  

Cilmi baadhayaal ka socda wadamo badan ayaa iska kaashaday si talaalka loo soo saaro. Dalal badan iyo shirkado dunida oo dhan jooga ayaa lacag badan galiyay. Sidaa darteed ayaa talaalka dhakhso loogu soo saaray.

Waxa aad bogga Så fungerar vaccin ka akhrisan kartaa oo aad ka daawan kartaa filimo talaalka ku saabsan (af iswiidhish ah).  

Sii wado inaad taloda raacdo si loogu yareeyo faafitaanka covid-19

Waa inaad talooyinka dowladda raacdo xitaa markaad talaalka hesho ka dib.

Waxay qaadanaysaa hal ilaa laba todobaad cirbadda labaad ka dib, ka hor intaad difaac wanaagsan helayso/yeelaneyso. Waxa jirta khatar yar oo aad jirada ku qaadeyso xitaa haddii aad is talaasho.

Waxa sidoo kale jiri karta khatar yar oo fayruska lagu fidinaayo xitaa haddii aanad jiranayn, tusaale ahaan haddii aad gacmaha ku qaadatay/taabatay.

Lama oga ilaa inta uu talaalku ku difaacaayo.

To the top of the page