Soomaali/Somaliska

Uurka leh

Graviditet - somaliska

Current articles

Visa innehåll som:
Dhibaatooyinka badanaa xilliga uurka la yeesho Vanliga besvär under en graviditet - somaliska

Markaad uurka leedahay ayuu uurku jidhka siyaabo kala duwan u saameeyaa. Wuxuu keeni karaa dhibaatooyin kala duwan. Dhibaatooyinkaas ayaa dhalmada ka dib kaa taga.

Soo xaadhista uurjiifkaAbort - somaliska

Soo xaadhista uurjiifka ayaa ah marka uurka dhexda lagu joojiyo. Adigaaga uurka leh ayaa go’aansanaya in aad iska soo xaadho iyo in kale.

In la yalaalugoodo (lalaboodo) marka uur la leeyahayAtt må illa under graviditeten - somaliska

Waa wax caadi ah in la yalaalugoodo/lalaboodo oo la matago marka uur la leeyahay. Inkasta oo ay wax adag/la dhibsado noqon karto, ayaanay haddana taasi waxyeello adiga iyo ilmaha toona u laheyn. Waxa jira waxyaalo aad sameyn karto si aad uga roonaato.

Xanuunka miskaha ee xilliga uurka Att ha ont i bäckenet under graviditeten - somaliska

Markaad uurka leedahay ayay xubnaha kala-goysyada jidhku noqdaan qaar ka dhaqdhaqaaq badan. Waxaad markaas xanuun ku yeelan kartaa miskaha. Taasi waa wax caadi ah oo badanaa dhalmada ka dib kaa tagta.

Cuwaaf/cuntooyinka fudud, khudaarta miraha ah iyo khudaarta cagaaran ee sonkorowga dumarka uurka lehMellanmål, frukt och grönsaker vid graviditetsdiabetes - somaliska

Inuu qofku cunada joogto u cuno waxay u wanaagsan tahay siduu heerka sonkorta dhiigga qofku uu ahaan lahaa mid siman kana foojignaado damac ah inuu qofku wax macaan u baahdo. Ujeeddada cuntooyinka fudud maaha inuu qofku dhergo laakiin waa in laga taxaddaro in aanu qofku gaajoon inta ka horeysa xilliga cuntada xigta. Saddex cunto oo waaweyn iyo hal ilaa laba cunto fudud ayaa ah cunto qaybin wanaagsan haddii uu qofku qabo sonkorowga uurka.

Dhiigkarka yimaada xilliga uurkaHavandeskapsförgiftning - somaliska

Havandeskapsförgiftning (dhiigkarka yimaada xilliga uurka) waa cudur aad qaadi karto markaad uurka leedahay. Waxaad yeelanaysaa dhiig kar. Taasi ayaa adiga iyo ilmahaba saameyn karta. Si cadaadiska dhiiggaaga loogu dejiyo waxaad u baahan kartaa nasasho iyo dawo lagu siiyo.

Foosha iyo xanuunka foosha Sammandragningar och värkar - somaliska

Ilmo-galeenku waxa weeye muruq. Mararka qaar ayuu ilmo-galeenku xilliga uurka dhuujismaa/giigsamaa. Waxa tan loo yaqaannaa fool (sammandragningar). Marka la gaadho wakhtigii umusha ayuu sidoo kale ilmo-galeenku giijismayaa. Waxa tanna loo yaqaannaa xanuunka foosha.

Khamriga iyo uurka Alkohol och graviditet - somaliska

Khamri ha cabin markaad uurka leedahay. Waxa khamriga ku jira maadooyin khatar ah oo ilmaha caloosha ku jira dhaawici kara. Dumarka ay ku adagtahay inay cabitaanka khamriga joojiyaan ayaa taas laga caawimo karaa.

Tubaakada iyo uurka Tobak och graviditet - somaliska

Waxyeelo ayay kuu keeneysaa haddii aad tubaakada isticmaasho markaad uurka leedahay. Ilmaha uurka ku jira ayaa maadooyin khatar ahi ka soo gaadhi karaan tubaakada. Sidaas darteed tubaako ha isticmaalin markaad uurka leedahay. Haddii ay kugu adagtahay inaad joojiso ayaa taas lagaa caawin karaa. Waxyaalaha ay tubaakadu ku jirto waxa ka mid ah sigaarka

Booqashada xarunta umulisada Besök på barnmorskemottagningen - somaliska

Markaad uurka leedahay ayaad booqan doontaa xarunta umulisada. Waxa ay ujeedada booqashadu tahay si loogu eego sidaad adiga iyo ilmaha uurka ku jira aad tihiin. Waxa lagu siin doonaa talo iyo gargaar ku wajahan sidii aad dhalmad iskugu diyaarin laheyd. Booqashadu waa kuu bilaash.

Miyaad uur leedahay mise dhawaan ayaad ilmo dhashay? Rayigaaga/Ereygaaga ka dhiiboGravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd - somaliska

Haddii aad uur leedahay ama hadda uun aad ilmo dhashay/umushay waxa aad fursad u leedahay inaad ka qeybqaadato rayi ururinta loo yaqaan Rayi ururinta uurka (Graviditetsenkäten.) Waxaad taas/Halkan kaga jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan sida aad daryeelka u heshay xilligii aad uurka laheyd,dhalmada ka dib ama hal sanno dhalmada/umusha ka dib. Waxaad sidoo kale ka jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan adiga caafimaadkaaga. Uur kasta iyo dhalmo kastaaba waa mid gaar sidaas darteed ayay muhiim u tahay inaad ka qeybqaadato. Jawaabahaaga ayaa gacan ka geysanaya horumarinta daryeelka.

Marxaladaha fooshaFörlossningens olika faser - somaliska

Sidee bey wax u dhici marka canuga ka soo bixi caloosa qofka? Foosha waxey ka kooban tahay marxaladahan oo kala ah marxalada qarsoon, marxalada bilaawga, marxalada soo bixida iyo marxalada soo gabogabeynta. Qoraalkaan waxaa ka akhrisan karta marxaladaha kala duwan iyo jirka waxa uu la kulmi.

Xanuunka fooshaSmärta under förlossningen - somaliska

Waa xanuun badantahay canug dhalida. Dadka isku ma u dareeman xanuunka. Jirka waa loo suubiyay inuu xanuunka awoodo, laakin waxaa jiro farsamo kala duwan oo qofka ka caawin qafiifinta xanuunka haddii loo baahdo.

Dhaqdhaqaaq suubin inta aad uurka leedahayFysisk aktivitet under graviditeten - somaliska

Aad bey u fiicantahay haddii aad dhaqdhaqaaq suubsid iyo tababaratid inta aad uurka leedahay. Adiga caafimaad baa ka qaadi. Waxyaabaha qaarkod oo dadka ey kala kulmaan foosha ma isku arkeysid iyo ma u baahnaaneysid in lagaa daryeelo. Inaa jirka tababartid waxey kamid tahay siyaabaha ugu wanaagsan aad jirka foosha ugu diyaarinkartid. Adiga waxaa ku fududaan inaa uurka kadib dhaqso sidaa eheed ugu soo noqotid.

Tubaako iyo uurTobak och graviditet - somaliska

Canuga caloosha ku jiro maadooyin wasaq leh baa gaari haddii adiga sigaar cabtid ama tubaako isticmaashid marka aad uurka leedahay. Taas waxey halis u tahay canuga iyo uurka. Sida ugu dhaqsaha badan oo ku joojisid isticmaalka tubaakada waxaa nusqaami halista. Dhammaan dadka weey iska joojinkaran isticmaalka tubaakada. Adiga waxaa helikarta caawinaad haddii ey kugu adagtahay. Laakin iska ilaali sharootada nikotiinka, xanjada nikotiinka iyo sigaarka elektroniiga[e-cigaretter].

Gormee la soo aadi qeybta foosha?När är det dags att ta sig till förlossningen? - somaliska

Foosha qeybteeda koowad caadiyan qofka gurigiisa buu joogi. Marka xanuunka foosha soo xoog bato markas baa laga yaabaa inaa soo aadikartid qeybta foosha. Laakin sidee baa lagu oggaan in la gaaray wakhtiga? Meeshan adiga waxaa ka heli tilmaamo.

Canug ku dhalid VärnamoAtt föda barn i Värnamo - somaliska

Sidan baa la suubin markii canug lagu dhali Värnamo, oo kamid saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka Jönköping.

Canug ku dhalid JönköpingAtt föda barn i Jönköping - somaliska

Sidan baa la suubin markii canug lagu dhali Jönköping, oo kamid saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka Jönköping.

Canug ku dhalid EksjöAtt föda barn i Eksjö - somaliska

Sidan baa la suubin markii canug lagu dhali Eksjö, oo kamid saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka Jönköping.

Cuntooyinka fiican marka uur leedahayBra mat när du är gravid - somaliska

Marka aad uurka leedahay jirkaada wuxuu u baahanyahay nafaqo dheeri, fitamiin iyo macdan. Adiga waxyaabaha inta ugu badan waa cunikarta iyo weey fiican inaa waxyaabo kala duwan cuntid. Cuntooyinka oo nafaqo badan leh waa cuntooyinka laga suubiyay firida qabadin oo qalkii leh, cagcagaarka, khudradda xididka leh, salbuuko, kaluunka baruurta leh, ukunta, cuntooyinka caanaha laga suubiyay, khudradaha, midhaha abuurka iyo lawska. Waxaa dhicikarto in adiga u baahantahay nafaqo dheeri oo sida fitamiinka la dhaho folsyra iyo birta.

To the top of the page