Uurka leh

Xanuunka foosha

Smärta under förlossningen - somaliskaThe content concerns Jönköpings län

Waa xanuun badantahay canug dhalida. Dadka isku ma u dareeman xanuunka. Jirka waa loo suubiyay inuu xanuunka awoodo, laakin waxaa jiro farsamo kala duwan oo qofka ka caawin qafiifinta xanuunka haddii loo baahdo.

Läs texten på svenska

Weey adagtahay qofka inuu sii qiyaaso sida foosha uu dareemidoono. Waxaa xita adag in la oggaado xanuun qafiifiyaha adiga kugu haboon. Sidas daraadeed waxaa fiican inaa dhowr xal oo kala duwan diyaar u tahay.

Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay xanuunka marka aad foosha cambarka suubineysid. Qeyb kamid ah qoraalkan waxey ku saabsantahay foosha oo qofka canuga lagu qalo iyo qeyb ku saabsan adiga oo wehlin iyo kaalmeyn qof foolan.

Haddii adiga ka walwalsantahay xanuunka foosha waxaa fiican inaa kala hadashid ummulisada aad xiriirka la leedahay. Meeshas baa adiga ka helikarta caawinaad oo sida aad ugu diyaar garoobi kartid.

To the top of the page