Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Talaalka covid-19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu fudud/haboon ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun loogu jirado ama loogu dhinto.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa tallaalka cirbad lagaaga siinayaa cududa.

Gobolkaaga ayaa ah cidda talaalka ka mas'uulka ah. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa khuseeya meesha aad joogto.

Uma baahnid inaad tallaalka covid-19 lacag ka bixiso.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is tallaasho.

Macluumaadka qoraalka ayaa khuseeya carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.

Du kan läsa texten på svenska här.

Sidee ayaan sameeyaa si aan tallaal ugu helo?

Dhammaan dadka 12 sano jir buuxiyey waxa loo soo bandhigayaa tallaal. Carruurta qaar marka laga soo blaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa.

Xitaa qofka magangalyo doonka ah ama Iswiidhan sharci la’aan ku jooga ayaa bilaash tallaalka loo siinayaa. Waxay taasi khuseysaa xitaa qofka Iswiidhan wax ka barta iyo ka shaqeeyaba iyadoo xataa aanu muwaadin Iswiidhish ah ahayn.

Waxa laguu soo jeedinayaa inaad is tallaasho xitaa haddii uu covid-19 hore kuugu dhacay.

Halland

Sideen u ballansadaa ballan sifo la ii tallaalo?
Ballan ayaad ka ballansan kartaa Boka vaccination mot covid-19. Waxaad u baahan tahay inaad haysato bankID ama nooc kale oo aqoonsi elektiroonig ah si aad ballan uga sameysato khadka tooska ah.

Markaad ballan sameysato, waa inaad ka jawaabtaa su'aalaha qaarkood ee ku saabsan haddii aad dareemeyso caafimaad.

Haddii aadan awoodin inaad ballan ka sameysato khadka tooska ah, waad soo wici kartaa oo waad heli kartaa caawimaad. Taleefan lambarka waa 010-476 19 35.

Waxaa jira dhowr goob oo lagaa tallaali karo. Waad dooran kartaa midka aad rabto. Uma baahnid inaad ka diiwaan gasho bukaan ahaan halkaas.

Markaad ballan ka sameysato khadka tooska ah, qoraalka wuxuu ku qoran yahay af-iswiidhish. Qofka kuu jawaabaya haddii aad soo wacdo wuxuu ku hadlayaa iswiidhish.

Maxaan u baahanahay inaan ka fikiro markaan u imido tallaalka?

  • Haddii aad qabtid hargab ama astaamo kale oo ah COVID-19, waa inaad guriga joogtaa. Waxaad ballansan kartaa ballan cusub oo tallaalkaaga ah.
  • Ukaalay tallaalka waqtiga aad ballansatay. Ha imaanin waqti hore. Tani waxay naga caawineysaa inaan ka fogaano bulshada badan.
  • Hore usoo qaado aqoonsigaaga ID.
  • Waxaa lagaa siin doonaa tallaalka qeybta kore ee gacantaada. Sidaa darteed way ku caawinaysaa haddii aad soo gashato dusha sare gacmo gaaban. Taasi waxay kuu fududayn doontaa in lagu siiyo cirbada.

Waxaa lagu siin doonaa kaar tusiniya tallaalka aad qaadatay. Qaado kaarka markii lagu siiyo qiyaastaada labaad ee tallaalka.

Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa

Waxa cirbada tallaalka lagaa siinayaa cududa.  Dhamaan dadka 18 sanno jir ah iyo waxa ka weyn ayaa cirbad saddexaad ama mid afaraad loo soo jeedinayaa. Qofka 18 sano jir ka yar ayaa heli doona laba cirbadood. Waxa cirbadaha lagu kala siin doonaa marar kala duwan.  

Qaado dhamaan  cirbadaha laguu soo bandhigaayo. Markaas ayaad difaac wanaagsan oo Covid-19 kaa ilaaliya helaysaa.

Waxaad marka cirbada lagu siiyo meesha sii joogi doontaa 15 daqiiqo. Taasi waxa weeye si caafimaadkaaga loogu hubiyo.

Qofka unugyada difaaca jidhkiisu aad u dhacsan yihiin ayaa doos dheeraad ah oo tallaalka u baahan kara. Dhakhtarkaaga ayaa go’aaminaaya haddii aad taas u baahan tahay.

Ma dooran kartid nooca tallaalka ee aad heli doonto.

Weydii shaqaalaha daryeelka caafimaadka haddii ay jirto wax aad iska weydiinayso.  tallaalkaaga.

Miyaan is tallaali karaa haddii aan jiranahay?

Waa in aanad is tallaalin haddii aad leedahay qandho ama calaamado covid-19 ah. Sug ilaa intaad hadana ka soo roonaaneyso.

Sidee ayaan ka dib dareemayaa?

Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun, inaad daal dareento maalinta ugu horreysa ee tallaalka ka dib. Waxa sidoo kale dhici karta inaad barafoowdo/dhaxamooto, aad qandho yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan.  Waxa loo yaqaanaa saameynta xun waxaanay caadi u tahay carruurta iyo dadka waaweyn ee tallaalka qaata.

Waxay taasi caadi ahaan noqotaa dhibaato khafiif ah iyadoo dhowr maalmood gudahood iska tagta.  

Saameynta xun ee tallaalka ee aan caadiga aheyn 

Malaayiin qof ayaa covid-19 iska tallaalay. Waa wax aan caadi ahaan dhicin inaad saameyn xun yeelato ka dib markaad tallaalka qaadato. Waxa ka khatar weyn inaad covid-19 si xun ugu xanuunsato.

Soo sheeg saameynta xun ee tallaalka

Waxaad adigu soo wargalin kartaa hey’adda Läkemedelsverket haddii aad ka shakisan tahay in tallaalku uu wax saameyn xun ah kugu keenay. Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.

Xitaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa soo sheegaya haddii ay ka shakiyaan in tallaalku uu wax saameyn xun ah keenay.

Macluumaadka ku saabsan saameynta xun ee laga shakisan yahay ayaa lasoo uruninayaa . Waxa ka dibna baaritaan lagu  sameynayaa haddii ay xiriir tallaalka la leeyihiin.

Uurka iyo tallaalka

Dumarka uurka leh ayaa aad ugu jiran kara covid-19. Si aad naftaada iyo ta ilmahaba ugu illaaliso ayaa tallaalka laguugu soo jeedinayaa.

Dumar badan oo uur leh ayaa dunida tallaalka covid-19 la siiyey. Waxyeello uma keeneyso ilmaha caloosha ku jira.

Kalkaalisadaada kala hadal si aad ugu ogaato waxa adiga ku khuseeya.

Wax dheeraad ah oo ku saabsan uurka iyo Covid-19 ka akhri.

Carruurta iyo tallaalka

Carruurta ayaa Covid-19 aad ugu xanuunsan karta, inkastoo aanay taasi wax caadi ah aheyn. Carruurta da'doodu tahay 12 sano jir iyo wixii ka weyn ayaa sidaas darteed tallaalka loo soo bandhigayaa. Carruurta qaar marka laga soo bilaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa cudur xun oo sanbabada ah. Dhakhtarka ilmaha daaweynaaya kala hadal wixii idinka idin khuseeya.

Dadka ka yar 18 sano jir ayaa u baahan kara ogolaanshaha waalidka/daryeelaha si uu tallaalka ugu helo. La xiriir qof jooga meesha is tallaalistu ka  dhacayso haddii aad dooneyso inaad is tallaasho, laakiin aanad ogolaansho haysan.

Qofka hore ugu yeeshay xasaasiyad xun

Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad aad u xun taas oo aad u baahatay inaad isla maalintaasba daryeel caafimaad raadsato. Waxa taas keeni kara tallaal, dawo ama wax aad cuntay. 

Tallaalka si taxaddar leh ayaa loogu kantaroolay

Tallaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee tallaalada kale. Malaayiin qof oo dad waaweyn iyo carruurba leh ayaa tallaalka qaatay iyadoo cilmi baadhayaal ay daraasad saameyntiisa ku sameeyeen. Waxa sii socota in tallaalka daraasad lagu sameeyo. 

Waxa aad bogga Så fungerar vaccin ka akhrisan kartaa oo aad ka daawan kartaa filimo tallaalka ku saabsan. Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.

Waxa uu Covid-19 kugu dhici karaxitaa haddii lagu tallaalay. Laakiin dadka la tallaalay badankoodu xoog uma xanuunsadaan.

Waxyaalo badan oo af Somali ah ayaa ku jira

Soomaali

Waxaad halkan ka arki kartaa waxyaabaha ku jira bogga 1177.se oo af Soomaali ku dhigan. Gobolka bogga xaggiisa sare ka dooro si aad ugu aragto waxyaabaha ku khuseeya.

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page