Andningssvårigheter och andningsuppehåll

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Sjukdomen gör att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Med behandling minskar oftast besvären.

Till toppen av sidan