Förbered ditt vårdbesök

Levnadsvanor i samband med en operation i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du kan själv göra mycket för att det ska bli så bra som möjligt inför och efter en operation. Därför är det bra att se över dina vanor och din livsstil. Till exempel vad du äter, om du röker eller dricker alkohol och hur mycket du motionerar.

Sluta röka inför operationen

Det är viktigt att sluta röka inför din operation. Det påverkar resultatet av operationen. Rökningen kan göra att operationssåret läker sämre och risken för infektion ökar. Du har också en högre risk för komplikationer i hjärta, lungor och kärl i samband med operationen. Snus har en negativ påverkan på blodcirkulation, blodtryck och puls.

Genom att sluta röka sex veckor före och sex veckor efter en operation halverar du risken för komplikationer. Även vid akuta operationer minskar du antalet komplikationer genom att inte röka i minst sex veckor efter operationen.

Gör så här

 • Sluta röka så tidigt som möjligt, helst minst sex veckor före operationen. Fortsätt vara rökfri minst sex veckor efter operationen. Det räcker inte att bara minska mängden tobak.
 • Även vid akuta operationer gäller sex veckors rökfrihet direkt efter operationen för att minska antalet komplikationer.
 • Chansen att bli rökfri ökar om du använder nikotinläkemedel och receptbelagda läkemedel.
 • Undvik att snusa i samband med din operation.

Rökning och snusning

Läkemedel mot rökning

Se över dina alkoholvanor

Se över dina alkoholvanor inför operationen. Då får din kropp de bästa förutsättningarna under operationen, återhämtningen och rehabiliteringen. Sluta med ett alkohol minst fyra veckor innan operationen.

Dricker du alkohol ofta, eller i större mängder, ökar risken för blödningar, dålig sårläkning och sårinfektion i samband med operationen. Det ökar även risken för problem med hjärta och lungor. Alkohol har dessutom en skadlig effekt på immunförsvaret och sänker kroppens förmåga att hantera stress som naturligt uppstår under en operation. De skadliga effekterna kan ge en längre rehabilitering.

Om du upplever att du har svårt att göra ett uppehåll på egen hand är det viktigt att du talar om det för behandlande läkare. Det finns möjlighet att erbjuda dig stöd för att möjliggöra en alkoholfri operation.

Gör så här

 • En alkoholfri operation. Det innebär att du avstår helt från att dricka alkohol minst fyra veckor innan operationen.

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Ha bra matvanor och ät näringsrik mat

Hur ser dina matvanor ut? Vad du äter, hur mycket och hur ofta du äter påverkar hur du mår.

Inför och efter en operation är det extra viktigt med en näringsrik kost och bra matvanor. Det leder till en bättre läkning och minskar risken för sårinfektion efter operationen. Både undernäring och fetma ger en ökad risk för komplikationer.

Gör så här

 • Ät regelbundna måltider. Frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål, är en bra fördelning.
 • Vid övervikt eller fetma bör du följa en kontrollerad viktminskning med näringsrik kost. En snabb viktnedgång kan leda till näringsbrist och leder sällan till hållbara resultat.
 • Om du riskerar eller redan har näringsbrist är det bra med lite extra mat tiden innan operation.
 • En dietist kan ge dig råd och stöd för viktminskning och för att förebygga undernäring.

Så äter du hälsosamt

Övervikt och fetma hos vuxna

Motionera regelbundet

En god kondition och en stark kropp underlättar återhämtning och förebygger komplikationer efter operationen. Din kondition är mer avgörande än din ålder för återhämtning efter en operation.

Gör så här

 • Fysisk aktivitet, helst 30 minuter varje dag. Välj en aktivitet där hjärta, lungor och stora muskelgrupper får arbeta, till exempel en rask promenad.
 • Öka din vardagsmotion med till exempel cykling, gå i trappor och trädgårdsarbete.
 • Regelbundna korta bensträckare och kroppsrörelser under några minuter om du har stillasittande arbete eller fritid.

Träning

Rörelse är livsviktigt

FaR-fysisk aktivitet på recept

Hjälp med att förändra dina vanor

Vill du ha hjälp att ändra dina vanor? Då kan du exempelvis kontakta din läkare, vårdcentral eller Levnadsvanemottagningen Malmö.

Hitta din vårdcentral

Levnadsvanemottagningen Malmö

Stöd när du vill ändra dina levnadsvanor

 

Till toppen av sidan