1177

Vaccinera dig mot årets influensa

Vaccinera dig mot influensa om du är 65 år eller äldre, gravid efter vecka 12 eller har en ökad risk att bli allvarligt sjuk. Du kan vaccinera dig på den vårdcentral som du brukar gå till.

Aktuella artiklar

Förebygg fallskador

När du blir äldre ökar risken för att du ska ramla och få ett benbrott eller en spricka i skelettet. Många fallskador kommer under vintern när det är halt. Läs om vad du kan göra för att minska risken för fallskador.

Så söker du vård i Skåne

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård hemma. Läs om hur du blir blodgivare och bokar tid.

Vaccinera dig mot covid-19

Vaccinera dig för att inte bli allvarligt sjuk, särskilt om du är äldre än 65 år eller har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk.

1177 in other languages

Here you will find information about healthcare in other languages. For example about pregnancy, how healthcare works in Sweden and vaccination against COVID-19.

Aktuella artiklar

Logga in på ett säkert sätt

Logga inte in på 1177.se genom andra webbplatser. Öppna alltid ett nytt fönster och logga in från webbplatsen 1177.se. Läs mer om hur du loggar in på ett säkert sätt.

Mindfulness mot stress

Känner du dig stressad? Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro.

Behöver du en bettskena?

En bettskena är ett vanligt hjälpmedel för att hindra att du pressar ihop tänderna på natten.

Vill du sluta röka?

Bättre andedräkt är en av många fördelar med att sluta röka. Läs om vad du kan få för stöd.

Till toppen av sidan