Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Heittot veadjit

Vejolašvuohta oažžut divššu Sánag:s Norggas

Möjlighet till vård hos Sanks i Norge - andra språk - nordsamiskaThe content concerns Dalarna

Dalarna regiovnnas, Jämtlándda Härjedalena regiovnnas, Norrbottena regiovnnas ja Västerbottena regiovnnas lea šiehtadus Sámi našuvnnalaš gealbobálvalusa – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu (Sánag)-ásahusain Norggas. Dat mearkkaša earet eará ahte don sáhtát oažžut remissa oažžut divššu Sánag:s.

Läs texten på svenska här.

Sánag doarju regiovnnaid addimis psykiátralaš divššu mii lea erenoamážit heivehuvvon olbmuide geain lea sámi duogáš. Dearvvašvuođabargiin Sánag:s lea stuora gelbbolašvuohta sámi eallineavttuin, ja eatnasat dearvvašvuođabargiin ságastit sámegiela.

Don sáhtát oažžut remissa Sánag:ii

Ovttasbargu gaskkal Sánag ja regiovnnaid mearkkaša:

  • Don sáhtát oažžut remissa oažžut divššu Sánag:s. Remissa sáhttá gustot go finat doppe beaivvi, ja dat sáhttá maid gustot dikšui maid oaččut go leat sisačálihuvvon muhtin ossodahkii.
  • Dikšogalledeapmi Sánag:s sáhttá juogo dáhpáhuvvot doppe dahje videoságastallama bokte.
  • Sáhtát oažžut divššu Sánag:s beroškeahttá du agis.
  • Du doavttir, psykologa dahje kuráhtor sáhttá ovttasbargat Sánag-divššáriin vai addiba dutnje nu buori divššu go vejolaš.

Pasieantaláhka gusto duššo Ruoŧa siskkobealde. Danin it sáhte ieš váldit oktavuođa Sánag:in ohcat divššu.

Dalarna

Váldde vuos oktavuođa du dearvvašvuođaguovddážiin oažžut remissa davvi- ja oarje-Dalarna rávisolbmopsykiatriijai Moras. Dearvvašvuođabargi geainna deaivvadat Moras árvvoštallá dárbbašatgo remissa SÁNAG:ii.

To the top of the page