Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att välja vårdmottagning

Möjlighet till vård hos Sanks i Norge

Innehållet gäller Dalarna

Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten har ett avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk (Sanks) i Norge. Det innebär bland annat att du kan få en remiss för vård hos Sanks.

Sanks stödjer regionerna i att ge psykiatrisk vård som är speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund. Vårdpersonalen på Sanks har stor kunskap om samers livsvillkor, och en stor del av vårdpersonalen pratar samiska.

Du kan få remiss till Sanks

Avtalet mellan Sanks och regionerna innebär:

  • Du kan få en remiss för vård hos Sanks. Remissen kan gälla för besök som du gör över dagen, och den kan också gälla för vård som du får när du är inlagd på en avdelning.
  • Vårdbesök hos Sanks kan antingen ske på plats eller genom videosamtal.
  • Du kan få vård hos Sanks oavsett hur gammal du är.
  • Din läkare, psykolog eller kurator kan samarbeta med en behandlare på Sanks för att ge dig en så bra vård som möjligt.

Patientlagen gäller bara inom Sverige. Därför kan du inte själv kontakta Sanks för att söka vård.

Dalarna

Börja med att kontakta din vårdcentral för att få en remiss till Vuxenpsykiatrin norra och västra Dalarna i Mora. Den vårdpersonal som du träffar i Mora bedömer om du behöver en remiss till Sanks.

Dalarna

Telefonmottagning för dig med samisk bakgrund - Region Dalarna

Du som är 18 år eller äldre, har samisk bakgrund och bor i Dalarna kan vända dig till vår telefonmottagning för att få hänvisning, information och rådgivning om psykisk hälsa och stöd i vart du ska vända dig om du är i behov av vård. Ärendet behöver inte gälla dig själv, du kan även ringa om du har någon i din närhet som mår dåligt och du har funderingar på vilket stöd som finns att få.

Den du får tala med är sjuksköterska inom psykiatrisk specialistvård och har kunskap om samers livsvillkor genom sitt deltagande inom Nätverket för Samisk hälsa. 

Öppettider:

Telefonmottagningen har öppet tisdagar udda veckor kl. 13:00 – 15:00

Telefonnummer:

070-282 94 51

Välkommen att kontakta oss!

Texten finns översatt – Other languages

Till toppen av sidan