آیا از بیماری های عفونی تحفظ دارید؟

Allmänna vaccinationsprogrammet - Sörmland - dariThe content concerns Sörmland

به همه افراد در سوئد توصیه می شود که علیه سرخکان، سرخجه، اوریون، دیفتری، کزاز، پولیو و سرفهٔ سیاه واکسین شوند. به کسانی که در سوئد متولد شده اند در کودکی واکسیناسیون علیه این بیماری ها پیشنهاد می شود. شما که علیه بیماري ها تحفظ ندارید، بشکل رایگان بدون در نظرگرفتن عمریتان در هر مرکزصحی که باشد، واکسیناسیون پیشنهاد میگردد.

سرخکان، سرخجه، اوریون، دیفتری، کزاز، پولیو و سرفهٔ سیاه بیماری های جدی هستند و ممکن تهدید کننده زندگی باشند. قبل از اینکه واکسین در دسترس بیاید، بسیاری از کودکان و بزرگسالان در سوئد به شدت بیمار میشدند یا به دلیل این بیماریها جان خود را از دست میداند. امروز تقریبا هر کودکی که در سوئد متولد شده، واکسین شده است. همین دلیل بزرگی است که امروز تعداد
کمی از بیماریهای عفونی جدی، منتشر میشوند و در سوئد تعداد کمی از کودکان میمیرند.

چون اکنون این بیماری ها در سوئد غیر معمول هستند، به همین دلیل مردم به راحتی میتوان اینرا فراموش کرد که اینها به کدام اندازه جدی بوده میتوانند. به همین دلیل این مهم است که همگی خود را واکسین کند وگرنه این امراض باز اغاز به عفونت میکنند.

زمانیکه شما واکسین میزنید:

  • شما خود را محافظ میکنید
  • انها را محافظت میکنید که نمی توانند واکسین بگیرند، بطور مثال اطفال نوزاد
  • شما به عدم گسترش بیماری ها کمک میکنید

برای گرفتن واکسین با یکی از مراکز صحی ارتباط بگیری!

نیاز نیست که شما برای اطفال در مرکزصحی وقت بگیرید. ان عده اطفالیکه مکتب میروند به انها در مکتب واکسین پیشنهاد میشود. برای اطفال خودر در مرکز صحی اطفال واکسین پیشنهاد میشود.

سوال و جواب

واکسین چیست؟

واکسین یک شکل دوا است که علیه بیماری های جدی تحفظ میبخشد. زمانیکه شما خود را واکسین میکنید پس خطر مبتلا شدن به بیماری جدی را کاهش میدهید.

من نمی دانم که آیا من واکسین شده ام یا خیر، من چه باید کنم؟

برای مشوره با یک مرکزصحی در تماس شوید.

من یک یا بیشتر امراض داشتم، آیا من باید خود را واکسین کنم؟

بلی، شما باید خود را علیه ان بیماری ها واکسین کنید که به ان متبلا نیستید.

سرخکان چیست؟

سرخکان یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که از جمله باعث تب بالا و دانه گکهای خورد در بدن میشود. این بیماری ممکند بسیار جدی و حتی تهدید کننده زندگی باشد. این بیماری همچنین میتواند منجر به ابتلا به ذات الریه یا التهاب مغز شود.

سرخجه چیست؟

سرخجه یک بیماری ویروسی مسری است. این بیماری معمولا خفی میباشد اما اگر زن باردار به ان مبتلا شود، جنین ممکن است آسیب جدی ببیند. این در درجه اول بر قلب، مغز، بینایی و شنوایی جنین تأثیر می گذارد.

اوریون چیست؟

اوریون یک عفونت ویروسی بسیار مسری است. اوریون گاهی اوقات ممکن منجر به التهاب مغز یا التهاب بیضه شود، اما این بسیار نادر است.

دیفتری چیست؟

دیفتری یک بیماری است که توسط باکتریا بوجود امده و زهر ترشح میکند. این زهر ممکن به بسیاری از اندام های بدن مانند قلب و کلیه ها آسیب برساند. دیفتری معمولا با عفونت در گلو شروع می شود. سپس ممکن است تب، گلودردی و مشکل در بلع کردن داشته باشید. پس از چند روز سرفه همراه با مخاط، آبریزش مداوم بینی همراه با خون و مشکل در تنفس برای شما شایع است. در صورت عدم تداوی، دیفتری تهدید کننده زندگی است.

کزاز چیست؟

کزاز یک عفونت زخم بسیار جدی است که توسط باکتریا ایجاد میشود که باعث گرفتگی عضلات و مشکل در تنفس می شود. این عفونت معمولاً در یک زخمی پیدا میشود که با باکتری های موجود در خاک تماس پیدا کرده باشد. اگر درمان زودهنگام انجام ندهید، کزاز تهدید کننده زندگی شده میتواند.

پولیو چیست؟

پولیو یک بیماری ویروسی است که میتواند باعث فلج شود. اکثر افراد علائم خفیفی مانند تب، خستگی، سردرد، حالت تهوع و استفراغ را تجربه میکنند. گاهی اوقات عضلات ممکن است فلج شوند. همچنین ممکن است بالای تنفس تأثیر بگذارد. سپس بیماری تهدید کننده زندگی است.

سرفهٔ سیاه چیست؟

سرفه سیاه یک بیماری عفونی است که باعث سرفه های شدید و طولانی مدت میشود. برای کودکان خردسال، سرفه سیاه ممکن یک بیماری بسیار جدی و گاهی تهدید کننده زندگی باشد. آنها حملات سرفه شدیدی پیدا میکنند که میتواند منجر به ایست تنفسی و کمبود اکسیژن شود. علائم جدی دیگر تشنج و بیهوشی است.

To the top of the page