Zasady i prawa

Ochrona przed wysokimi kosztami w otwartej opiece zdrowotnej w województwie Sztokholm

Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län - polskaThe content concerns Stockholms län

Na terenie województwa Sztokholm opłaty uiszczane przez pacjentów rejestrowane są elektronicznie. Oznacza to, że pacjent nie musi pilnować wysokości uiszczonych opłat ani sprawdzać, czy ma prawo do karty „frikort” zwalniającej z opłat po osiągnięciu limitu. W przypadku osiągnięcia sumy uprawniającej do karty „frikort” informacja ta zostanie wyświetlona w przychodni podczas wizyty i pacjent nie będzie musiał płacić za wizytę.

Usługi na stronie 1177 Vårdguiden

Jeśli chce Pan/Pani sprawdzić, jakiej kwoty brakuje Pani/Panu do uzyskania karty „frikort”, może się Pan/Pani zalogować w serwisie 1177 Vårdguiden. W serwisie tym można sprawdzić wniesione opłaty oraz termin ważności karty „frikort”. Jeśli posiada Pan/Pani kartę z SLL [samorząd wojewódzki województwa Sztokholm], może Pan/Pani zamówić kartę „frikort” również w formie papierowej. Karta w tej formie jest wymagana w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym samorządzie wojewódzkim lub u świadczeniodawcy na terenie SLL, który jeszcze nie przyłączył się do usługi elektronicznej karty „frikort”. Można również poprosić personel u swojego świadczeniodawcy o zamówienie karty „frikort”. W takim wypadku karta zostanie wysłana na Pana/Pani adres zameldowania.

Do serwisu 1177 Vårdguiden można zalogować się także przez telefon komórkowy i pokazać świadczeniodawcy widniejące tam informacje. Świadczeniodawca zadecyduje, czy zaakceptuje taką formę jako potwierdzenie posiadania karty ochrony przed wysokimi kosztami lub karty „frikort”.

Opłaty u świadczeniodawców, którzy nie przyłączyli się do systemu

W przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie innego samorządu wojewódzkiego lub u świadczeniodawcy, który jeszcze nie przyłączył się do systemu e-karty (e-frikort”), można poprosić personel u świadczeniodawcy, który korzysta z systemu, aby zarejestrował potwierdzenie uiszczenia opłaty, pieczątkę lub kartę „frikort” otrzymane od nieprzyłączonego świadczeniodawcy. W tym celu należy okazać takie potwierdzenie.

Osoby, które okazyjnie korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa Sztokholm, otrzymają potwierdzenie zapłaty, aby można było zarejestrować opłatę po powrocie do domu.

Pacjenci, których tożsamość jest objęta ochroną

Osoby, których tożsamość objęta jest ochroną lub które z innych powodów nie chcą być zarejestrowane w systemie kart elektronicznych, mogą poprosić pracownika kasy, aby ten przystawił pieczątkę potwierdzającą odbycie wizyty na karcie ochrony przed wysokimi kosztami lub aby wydał zalaminowaną papierową kartę „frikort”. W takim wypadku pacjent sam musi pilnować dokumentów, np. potwierdzeń zapłaty, potwierdzających prawo do karty „frikort”.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wizytą pacjenta w przychodni personel ma dostęp do następujących informacji:

  • wysokość dotychczas uiszczonych opłat
  • termin ważności karty „frikort”

Wszystkie dane na temat Pana/Pani ochrony przed wysokimi kosztami są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o danych pacjenta. Oznacza to m.in., że dostęp do danych dotyczących Pana/Pani ochrony przed wysokimi kosztami posiada tylko uprawniony personel oraz że ma Pan/Pani prawo do rezygnacji z obsługi elektronicznej. Rejestrowane dane dotyczą łącznej kwoty wniesionych opłat uprawniającej do karty „frikort” oraz terminu ważności karty. Za zgodą pacjenta uprawniony personel może udzielać informacji na temat wizyt i opłat stanowiących podstawę ochrony przed wysoki kosztami.

To the top of the page