Habilitering för barn och ungdomar i Östergötland ger stöd, råd, behandling och utbildning till barn och ungdomar med långvariga eller bestående funktionsnedsättningar. Man ger även stöd och råd till närstående och nätverk kring barnen och ungdomarna.

Habilitering för barn och ungdomar finns i Linköping, Motala, och Norrköping. I Linköping finns också en länsövergripande habiliteringsenhet.

Här kan du läsa mer om hur du söker hjälp och stöd vid funktionsnedsättning.