Blodprov

Blodprov: PSA

Blodprovet PSA mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata. Ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer, eller en godartad prostatasjukdom.

Den här texten finns även på lätt svenska samt översatt till flera språk.

När får jag lämna ett blodprov för PSA?

Ett blodprov för PSA kan tas av olika anledningar:

  • Du har symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.
  • Läkaren har upptäckt en förändring i prostatan som behöver utredas.
  • Du har prostatacancer. Då kan PSA-prov visa hur behandlingen påverkar sjukdomen.
  • Du har haft prostatacancer. Då kan PSA-provet visa om sjukdomen är på väg tillbaka.
  • Du är 40 år eller äldre och har en ärftligt ökad risk för cancer i prostatan.
  • Du vill ta reda på om du har prostatacancer, även om du inte har några symtom eller någon känd förändring i prostatan.

Före 50 års ålder är prostatacancer sällsynt. Efter 75 års ålder är det ovanligt att en liten prostatacancer som upptäcks med enbart PSA-prov hinner bli allvarlig.

Det är därför som du kan fundera på att lämna PSA-prov om du är mellan 50 år och omkring 75 år, även om du inte har några symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.  

Du har en ärftligt ökad risk för prostatacancer om du har två eller fler genetiska släktingar som har haft sjukdomen. Personer med ärftlig prostatacancer kan insjukna i yngre ålder än andra. Här kan du läsa mer om ärftlig ökad risk för cancer.

Fördelar och nackdelar med PSA-prov om du inte har symtom

Regelbundna PSA-prov ger goda möjligheter att tidigt upptäcka en prostatacancer som kan bli allvarlig. Då går det ofta att få behandling så att du kan bli av med sjukdomen innan den sprids. Men ibland finns det nackdelar med att lämna PSA-prov om du är utan symtom.

PSA-prov kan leda till behandling för prostatacancer i onödan. Du kan ha en cancertumör som växer långsamt och som aldrig kommer att utvecklas till en allvarlig sjukdom. Det går inte att säga i förväg hur det kommer att bli.

Behandling mot prostatacancer kan påverka livskvaliteten. Du kan till exempel få nedsatt förmåga att få stånd eller besvär med att det läcker urin.

Cancerbeskedet kan också påverka livskvaliteten, även om du avstår från behandling. De uppföljande kontrollerna med olika undersökningar kan göra att du känner oro.

Läs på mer om fördelar och nackdelar

Det finns en broschyr som du bör läsa innan du bestämmer dig om provtagningen: Om PSA-prov för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf). Broschyren ges ut av Regionala cancercentrum i samverkan.

Hur gör jag om jag vill lämna ett PSA-prov?

Hur du gör om du vill lämna ett PSA-prov varierar beroende på var du bor. Oftast ska man kontakta en vårdcentral. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

En del regioner erbjuder regelbunden testning till vissa åldersgrupper. Då blir du kontaktad.

Välj region högst på sidan för att få veta vad som gäller i din region.

Hur tas provet?

Provet tas som ett vanligt blodprov i armen. Före provet får du sitta en stund så att mängden vätska i blodbanan regleras. Mängden påverkas av om du står, ligger eller sitter.

Du kan äta och dricka som vanligt före provtagningen.

Här kan du läsa mer om att lämna blodprov.

När får jag svar?

Provet skickas till ett laboratorium för undersökning. Det är klart efter en till fyra dagar. Före provtagningen bör du få veta hur och när du får reda på svaret. Annars kan du fråga om det.

Hur tolkas provsvaret?

Provsvaret visar hur högt eller lågt PSA-värdet är. Ett förhöjt värde visar att du har någon sjukdom i prostatan, men inte vilken sjukdom det är. Ett provsvar som visar ett högt värde behöver därför kompletteras med andra provtagningar eller undersökningar.

Gränsvärden för PSA

PSA-provet tolkas utifrån gränsvärden som varierar beroende på din ålder.  Du behöver undersökas mer om PSA-värdet överstiger gränsvärdet.

Ålder Gränsvärde för PSA
Under 70 år 3,0 µg/L
70 till 80 år 5,0 µg/L
Över 80 år 7,0 µg/L

Värdet anges i µg/L. Det står för mikrogram per liter

Andra gränsvärden kan gälla för dig

Bedömningen av PSA-provet görs på ett annat sätt om något av följande gäller för dig.

Tidigare utredning eller behandling

Du som tidigare har utretts för ett högt PSA-värde eller har behandlats för prostatacancer får ett individuellt gränsvärde.

Efter behandling för prostatacancer kan även små förändringar av PSA-värdet vara viktiga.

Ärftlig risk för prostatacancer

Du som har en ärftligt förhöjd risk för prostatacancer har ett gränsvärde på 2,0 µg/l.

Läkemedel mot prostataförstoring

Du som tar läkemedel med något av ämnena finasterid eller dutasterid har ett gränsvärde som är hälften av det som står i tabellen.

Du bör också undersökas om PSA-värdet ökar mer än 0,5 µg/l över det lägsta värde som har uppmätts efter att du började med något av läkemedlen. Läkemedlen används vid prostataförstoring.

Förhårdnad i prostatan

Du behöver utredas mer om läkaren känner en förhårdnad i din prostata. Det gäller även om PSA-värdet är lågt.

Höga värden, vad kan det bero på?

Förhöjda PSA-värden kan ha olika orsaker, här är några exempel:

Du behöver utredas mer om PSA-värdet är högt

Fler undersökningar behövs om svaret på PSA-provet är högre än gränsvärdet för dig.

Undersökningarna görs enligt ett standardiserat vårdförlopp för att utredningen ska gå så snabbt som möjligt. Du kan läsa mer om undersökningarna och om standardiserat vårdförlopp i texten om prostatacancer.

Låga värden, vad innebär det?

Risken är liten att du har allvarlig prostatacancer om PSA-värdet är under gränsvärdet för din ålder.

Ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter innebär att du har mycket liten risk att få allvarlig prostatacancer de närmaste åren.

Hur ofta ska jag lämna prov för att minska risken för cancer?

Du behöver lämna PSA-prov regelbundet om du vill minska risken för att få en allvarlig prostatacancer. Hur ofta du rekommenderas att lämna prov beror på vad som gäller för dig.

Du kan vänta sex år innan du lämnar ett nytt prov om du har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter och är under 65 år gammal.

Du behöver inte lämna fler prov alls om du har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter, är över 65 år gammal och inte har symtom som skulle kunna bero på prostatacancer. Se till att bli undersökt av läkare om du till exempel har svag urinstråle eller behöver kissa så ofta att det är besvärande.

Du kan vänta två år om ditt PSA-värde är under gränsen för din ålder, men över 1 mikrogram per liter.

Du rekommenderas PSA-prov med ett till två års mellanrum om du har en ärftligt ökad risk för cancer.

Vad är PSA och var finns det?

PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln och som följer med sädesvätskan när du får utlösning. PSA gör att spermierna blir rörligare.

En liten mängd PSA finns också i blodet och det är den halten som mäts med ett PSA-prov.

Större delen av det PSA som finns i blodet är bundet till olika proteiner. Det finns också obundet PSA i blodet, så kallat fritt PSA. Andelen fritt PSA kan ge läkaren viss vägledning om en förhöjning av PSA-värdet beror på godartad prostataförstoring eller prostatacancer.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

En text om PSA-prov finns översatt - Other languages

Här kan du läsa på andra språk om PSA-prov: 

(arabiska) لعربية 

English (engelska)

Soomaali (somaliska)

Till toppen av sidan