Lärande, förståelse och minne

Dyskalkyli – att ha svårt att räkna

Dyskalkyli innebär att du har mycket svårt att räkna och förstå siffror, jämfört med andra saker. Svårigheterna märks oftast redan i förskolan eller under de första skolåren. Sök hjälp om du tror att du eller ditt barn har dyskalkyli.

Den här texten riktar sig till dig som är förälder till ett barn som du tror kan ha dyskalkyli. Eller till dig som är vuxen och tror att du själv har det.

Ibland förekommer dyskalkyli ihop med dyslexi, att ha svårt att läsa och skriva eller andra svårigheter med inlärning. 

Till toppen av sidan