Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län, hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård. Från den dag du fyller 85 år är den öppna hälso- och sjukvården avgiftsfri.

Högkostnadsskydd för sjukvård

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukvård. Det innebär att du inte behöver betala mer än 1 400 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När du betalat 1 400 kronor får du ett frikort för sjukvård

Betalning och fakturor

Betalning

Vi ser gärna att du betalar med kort för ditt besök vid Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker. Om du inte betalar med kort får du en faktura med posten som du har 30 dagar på dig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut någon extra avgift för fakturan.

Du som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid: 

 • Centralreceptionen, Värnamo sjukhus
 • Centralreceptionen, Höglandssjukhuset Eksjö
 • Centralinformationen, Länssjukhuset Ryhov
 • Respektive Folktandvårdsklinik

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län kan ha andra regler.

E-faktura

Du som är privatperson och kund hos Region Jönköpings län kan anmäla dig för att få e-faktura. Du får då fakturan presenterad i din internetbank istället för att få den via post. 

Läs mer om e-fakturor: E-faktura

Har du frågor om en faktura från hälso- och sjukvården?

 • Om du varit inlagd på något av sjukhusen kontakta Kontaktcenter 010-241 00 00 eller mejla till sv@rjl.se
 • Om du har frågor om betalning, högkostnadsskydd eller frikort kan du prata med personalen i kassan eller receptionen på din vårdmottagning. 

Om du inte betalar din faktura

Efter 30 dagar skickas din fakturan till vårt inkassobolag Visma Amili AB. Inkassobolaget skickar då ut en betalningspåminnelse till dig med lagstadgad avgift. Uteblir även den betalningen går din obetalade faktura vidare i deras inkassoprocess.

Om du vill bestrida en faktura

Om du vill bestrida en faktura ska du vända dig till den mottagning som har utfärdat fakturan för att gå igenom vad som har blivit fel. 

Har du andra frågor gällande fakturor kan du kontakta Ekonomiservice via e-postadressen opv@rjl.se

Avgifter för vård och sjukvårdande behandling

Vård och sjukvårdande behandling

Besök på vårdcentral, närakut, akutmottagning och specialistmottagning 250 kronor
Kvalificerad distanskontakt* 100 kronor
Flera separata besök på specialistmottagning samma dag 250 kronor/besök
Första besök på vårdcentral med remiss från specialistvård (gäller inte specialisttandvård) ingen avgift
Första besök på specialistmottagning med remiss från vårdcentral (gäller inte specialisttandvård) ingen avgift 
Första digitala vårdmötet med remiss från vårdcentral ingen avgift
Vård när du är inlagd på sjukhus 130 kronor/dygn (dag 1-10), 
110 kronor/dygn (från och med dag 11)
Vård på BB-avdelning (ev. partner som sover över betalar 100 kronor/dygn)  100 kronor/dygn
Rehabiliterande vård på anläggning, t ex intensiv cancerrehabilitering och rehabilitering i varmt klimat 100 kronor (dag 1-10),
80 kronor (från och med dag 11)
Sjukvårdande behandling, oavsett yrkeskategori 250 kronor
KBT-behandling via nätet ingen avgift
Behandling av ambulanspersonal hemma eller annan plats som inte är i vården** 250 kronor
Behandling och provtagning av allmänfarliga och sexuellt smittsamma sjukdomar (du behöver betala avgift om du har varit inlagd för vård på sjukhus) ingen avgift
Behandling av kiropraktor eller naprapat*** 250 kronor + avgift för första undersökningsbesöket

* Med kvalificerad distanskontakt menas kontakt med vården på annat sätt än via fysiskt besök och oavsett kanal, yrkeskategori och vårdnivå. En kvalificerad distanskontakt motsvarar de insatser som görs vid ett fysiskt besök och innebär att man gör en medicinsk bedömning som till exempel kan innehålla:

 • beslut om behandling eller ytterligare utredning
 • att man gör en ändring av pågående behandling
 • utvärdering av läkemedel

Samtal, inklusive bild och/eller videohantering, som är initierat av sjuksköterskan på 1177 på telefon är kostnadsfria.

** Om du därefter, eller istället, förs med ambulans till vårdcentral eller sjukhus betalar du 250 kronor för vårdtillfället, men ingen avgift för ambulanspersonalens behandling. Om du blir hänvisad till egenvård får du betala egenavgift för ambulansbesöket på 250 kronor. Blir du hänvisad till vårdcentral eller transporterad till akutmottagning betalar du för vården enligt ordinarie taxa.

*** Varje kiropraktor och naprapat gör en första individuell bedömning av ditt behov, som bekostas av dig som patient enligt vårdgivarens privata taxa. Om resultatet visar att du kommer att få behandling inom ramen för avtalet gäller Region Jönköpings läns patientavgifter på efterföljande besök.

Om en privat vårdgivare inte har möjlighet att ta emot fler patienter inom ramen för sitt avtal ska du bli informerad om det av vårdgivaren. Om du ändå väljer att besöka den privata vårdgivaren betalar du enligt vårdgivarens privattaxa.

Avgifter för provtagning

Provtagning

Provtagning, som inte är en del av annat besök 100 kronor
Provtagning, som del av annat besök eller inför ett läkarbesök ingen avgift
Graviditetstest hos kvinnohälsovården från 20 år 100 kronor
Graviditetstest på ungdomsmottagningen, och om du är under 20 år hos kvinnohälsovården.  ingen avgift

Avgifter för hälsovård och hälsokontroller

Hälsovård och hälsokontroller

 

Aortascreening 100 kronor
Bentäthetsmätning 100 kronor
Graviditetstest 100 kronor
Gynekologisk cellprovtagning Ingen avgift
Hälsosamtal (för förstagångsföräldrar i barnhälsovården är det kostnadsfritt)  100 kronor
Kontroller under graviditeten, enligt basprogrammet. Läs mer: Kontroller under graviditeten ingen avgift
Mammografi ingen avgift
Preventivmedelsrådgivning ingen avgift
Provtagning för tjock- och ändtarmscancer ingen avgift
Tobaksavvänjning ingen avgift
Överviktsstöd 100 kronor

Avgifter för hälso- och sjukvård - barn och unga

Barn och ungdomar upp till 20 år har avgiftsfri vård, om de är folkbokförda i Sverige, asylsökande eller tillståndslösa.

Barn och unga

Barnhälsovård ingen avgift
Sjukvård (barn- och ungdomsmedicin) ingen avgift
Besök på ungdomsmottagning ingen avgift
Förnya recept ingen avgift
Vaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn ingen avgift
Resevaccination  250 kronor + kostnad för vaccin 
Övriga vaccinationer Se i prislistan under rubriken Avgifter för vaccinationer

Avgifter för hälso- och sjukvård - från att du fyllt 85 år

Från att du fyllt 85 år 

Läkarbesök, besök för sjukvårdande behandling på vårdcentral, sjukhus och vid hembesök samt övrigt som ingår i högkostnadsskyddet, till exempel recept. Du måste betala avgift om du uteblir från planerat besök eller resevaccination. ingen avgift
Dygnsavgift vid vård på sjukhus 

130 kronor/dygn (dag 1-10)

110 kronor/dygn (från och med dag 11)

Avgifter och ersättningar för hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att underlätta din livssituation kan du vända dig till en arbetsterapeut, sjukgymnast eller logoped. De är exempel på yrkesgrupper som skriver ut hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts.

De flesta hjälpmedel är helt avgiftsfria för dig som har behov av dem. För andra hjälpmedel står du själv för en del av kostnaden i form av avgift eller bidrag. Egenavgiften eller månadshyran faktureras från Region Jönköpings län.

Vissa hjälpmedel/produkter räknas som egenansvarsprodukter. De får du köpa själv och ansvara för.

Lånade hjälpmedel ska du lämna tillbaka när du inte behöver dem längre.

För de behandlingshjälpmedel som är lindrande eller kompenserande, och där ett hyresbelopp per månad tas ut, finns ett särskilt högkostnadsskydd på 1800 kronor per 12-månaders period.

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Trehjulig cykel (personer yngre än 20 år eller till och med 20 tums hjulstorlek) 500 kronor
Trehjulig cykel (personer äldre än 20 år eller större än 20 tums hjulstorlek) 50% av cykelns inköpspris

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hörapparat

Du behöver remiss till audionommottagningen (hörcentralen) för att få en hörapparat utprovad. Utprovningen görs efter att behovet bedömts. Du betalar alltid en så kallad egenavgift själv vid varje ny förskrivning. 

Egenavgiften är 500 kronor för batteridrivna hörapparater och 1200 kronor för uppladdningsbara hörapparater. Det är samma avgift oavsett om du behöver en eller två hörapparater, om förskrivningen sker under samma år. Barn och ungdomar betalar ingen egenavgift till dess de gått ut gymnasiet.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hörapparat (personer yngre än 20 år) 0 kronor
Hörapparat/ljudstimulerare (personer 20 år eller äldre) 500 kronor (batteridrivna), 1200 kronor (uppladdningsbara)

 

Hjälpmedel vid synnedsättning

Glasögon eller kontaktlinser (personer 0-19 år)
Läs mer om glasögonbidrag till barn och unga i Jönköpings län
Högst 800 kronor
Tandemcykel (vuxna med synskada) Högst 5000 kronor
Tandemcykel (barn med synskada) Bidrag för belopp som överstiger 5000 kronor

 

Medicinska behandlingshjälpmedel

CPAP (vid sömnapné) 150 kronor/månad
Kompressionsstrumpa (standard) 170 kronor/uttag
Kompressionsstrumpa (måttbeställd) 240 kronor/uttag
Kompressionsutrustning (t ex vid lymfödem) 150 kronor/månad
UVB-lampa (ljusbehandling vid t ex psoriasis) 150 kronor/månad
TENS (för smärtlindring) 150 kronor/månad (300 kronor/tillfälle vid graviditet/förlossning)

Hårersättning

Med hårersättning avses peruk, extentions eller motsvarande samt lösögonfransar och tatuering av ögonbryn. Förskrivning av hårersättning gäller under max 5 år, därefter måste ny förskrivning ske. Du får kostnadsersättning för hårersättningen, utprovningen och klippningen. Perukstock, reparation och övrig skötsel får du betala för själv.

Hårersättning

Peruker och lösögonfransar Högst 8000 kronor/år
Tatuering av ögonbryn Högst 8000 kronor/5-årsperiod

 

Ortopediska hjälpmedel

Ortopediska skor, stövlar och kängor (personer yngre än 20 år) 50% av inköpspriset (högst 600 kronor, max 4 par per år)
Ortopediska skor, stövlar och kängor (personer 20 år och äldre) 50% av inköpspriset (högst 1000 kronor för skor, högst 1100 kronor för stövlar och kängor, max 4 par per år)
Skoändringar 150 kronor per sko (max 4 ändringar per år)
RA-toffel 50% av inköpspriset (högst 700 kronor, max 4 par per år)
Ortos för nacke, hals och bål (personer 20 år och äldre) 250 kronor
Ortos för övre och nedre extremiteter (personer 20 år och äldre) 250 kronor
Ortos för tumme och fingrar (personer 20 år och äldre) 100 kronor
Ortoser (personer yngre än 20 år) 0 kronor

 

Livsmedel för medicinska ändamål

Samtliga livsmedel (personer upp till 16 år) 120 kronor/uttag
Näringstillskott och sondnäring (från 16 år) 2500 kronor/uttag (helnutrition), 1250 kronor/uttag (halvnutrition), 500 kronor/uttag (tilläggsnutrition)
Proteinreducerade livsmedel, livsmedel vid spannmålsallergi och medfödda metabola sjukdomar (peroner 16-19 år) 300 kronor/uttag
Proteinreducerade livsmedel, livsmedel vid spannmålsallergi och medfödda metabola sjukdomar (peroner äldre än 19 år) 50% av kostnaden
Glutenfria livsmedel (vid celiaki) Bidrag per månad:
100 kronor (2-5 år),
175 kronor (6-9 år),
220 kronor (10-13 år),
275 kronor (14-19 år)

 

Avgifter för försäkringsmedicinsk utredning

Besök för aktivitetsförmågeutredning (AFU), på beställning från Försäkringskassan, är kostnadsfria.

Avgifter för tolk

Om språktolk är bokad till ett besök i vården och du uteblir utan att avboka, eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får du betala 310 kronor i avgift för tolken.

Tolk

Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet ingen avgift
Språktolk vid besök i vården ingen avgift

 

Avgifter för preventivmedel 

Preventivmedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för unga upp till 21 år. Det gäller till exempel p-piller, p-stav och hormonspiral.

I Jönköpings län är preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen subventionerade för unga till och med 25 år som är bosatta i Jönköpings län. Egenavgiften för dessa preventivmedel är 100 kronor per år.

Avgifter för vaccinationer

Vaccination

Du betalar alltid 250 kr för besöket där du får vaccinationsråd inför resan. Utöver det betalar du för de vaccin/vacciner du får. Det gäller även för personer under 18 år. 250 kronor
Barnvaccination enligt vaccinationsprogram i barnhälsovården
Läs mer om Vaccinationsprogrammet för barn
(Vid barnvaccinationer i samband med resor, eller andra vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet, tillkommer patientavgift).
ingen avgift
Vaccination mot influensa och lunginflammation för personer över 65 år och riskgrupper. ingen avgift
Vaccination mot influensa för personer under 65 år och som inte tillhör någon riskgrupp. 65 kronor
Vaccination mot covid-19 för personer som rekommenderas vaccination. ingen avgift
Vaccination mot covid-19 för personer som inte rekommenderas vaccination. 250 kr
Vaccination mot hepatit A och B för personer med förhöjd risk (till exempel män som har sex med män eller personer som injicerar droger). ingen avgift
Vaccination mot hepatit B för barn inom barnvaccinationsprogrammet, familjemedlemar till personer med hepatit B och personer med njursvikt och/eller i aktiv uremivård (njurtransplantation och dialysvård). ingen avgift
Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta (oavsett ålder)* ingen avgift*
Vaccination av gravida mot kikhosta  ingen avgift

*Om du blivit rekommenderad att vaccinera dig efter medicinsk bedömning är både besök och vaccin kostnadsfritt. Annars betalar du för både besök och vaccin.

Vaccin - prislista

Priserna gäller endast vaccinet du får. Utöver det tillkommer det alltid en patientavgift på 250 kr, oavsett hur många vaccinationer du får. Det gäller även personer under 18 år. 

Vaccin - prislista

Vaccin Pris/dos
Bältros/Herpes zoster (Zostavax) 1224 kronor
Gammaglobulin (Beriglobin) 230 kronor
Gula febern (Stamaril) 500 kronor
Haemofilus (ACT-Hib) 410 kronor
Hepatit A - barn (Havrix) 180 kronor
Hepatit A - vuxen (Havrix) 230 kronor
Hepatit B - vuxen (Engerix B) 150 kronor
Hepatit A + B - barn (Ambirix)  500 kronor
Hepatit A + B - barn (Twinrix)  260 kronor
Hepatit A + B - vuxen (Twinrix) 370 kronor
Japansk encefalit (Ixiaro) 1200 kronor
Meningokock B (Bexsero) 920 kronor
Meningokocker ACW135Y (Nimenrix) 460 kronor
Pneumokockvaccin (Pneumovax) 275 kronor
Pneumokockvaccin (Apexxnar) 650 kronor
Rabies (Rabies Imovax) 550 kronor
Serologi för hepatit A 216 kronor
Serologi för morbilli 255 kronor
Serologi för rubella 101 kronor
Serologi för varicella zoster 345 kronor
TBE barn (FSME-IMMUN jr) 160 kronor
TBE barn (FSME-IMMUN jr)
Barn från 3 år- till den dag man fyller 19 år, som vaccineras vid vårdcentral 
Ingen avgift
TBE vuxen (FSME-IMMUN) 170 kronor
Tuberkelintest (Tuberculin PPD) 490 kronor
Tuberkolos (BCG) 700 kronor
Tyfoid (Typhym) 270 kronor
Vattkoppor/varicella (Varilrix) 390 kronor

Avgifter för tandvård

Tandvård för vuxna

Du som är vuxen betalar för din tandvård enligt tandvårdstaxan. Den gäller på alla folktandvårdskliniker i länet. Du kan begära ett kostnadsförslag för hela behandlingen i förväg.

Tandvård för barn och unga

Barn och unga har fri tandvård till och med det år man fyller 23 år.

Avgifter för recept och intyg

Recept och intyg

Förnya recept i samband med vårdbesök Ingen avgift
Förnya recept utan vårdbesök 100 kronor*
Sjukintyg 100 kronor
Intyg som kräver journaluppgifter 310 kronor
Intyg som kräver enkel undersökning/provtagning 980 kronor
Intyg som kräver omfattande undersökning/provtagning 1 530 kronor

* För barn och ungdomar under 20 år och för dig som har frikort för sjukvård är det kostnadsfritt att förnya recept.

Övriga avgifter

Övrigt

Journalkopia
0-9 sidor - ingen avgift. 10 sidor kostar 50 kronor, varje sida där utöver kostar 2 kronor/sida. 
avgiften beror på antal sidor
Röntgenbild på CD 300 kronor
Ultraljudsbild 50 kronor

Avgifter vid uteblivet besök eller för sent avbokad eller ändrad tid

Om du uteblir från ett bokat besök, avbokar eller ändrar tiden för sent kan du behöva betala patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om du har frikort. 

Du får en faktura på patientavgiften om du uteblir, avbokar eller ändrar din tid för:

 • vårdbesök på mottagning, till exempel på vårdcentral, senare än en hel vardag (24 timmar) före besöket
 • vårdbesök till specialistsjukvård, operation eller inläggning på sjukhus senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket/operationen.

Barn och ungdomar under 20 år får en faktura på 100 kronor.

Avgift för uteblivet besök eller sen avbokning är inte högkostnadsgrundande. Det betyder att avgiften inte får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Om språktolk var bokad till besöket och du uteblir eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas får du betala 310 kronor i tolkavgift.

Läs mer om vad som gäller: 

Flera vårdbesök samma dag

Ibland bokas flera vårdbesök samma dag för att du som patient inte ska behöva besöka vården onödigt många gånger. Du kan till exempel ha en tid för läkarbesök och en annan tid hos någon annan vårdpersonal. Avgift tas i dessa fall ut för varje besök, på samma sätt som om besöken infallit på olika dagar.

Längre väntetid än 30 minuter

Om du får vänta längre än 30 minuter vid ett planerat besök i hälso- och sjukvården kan du få tillbaka patientavgiften. Det gäller om besöket är bokat minst ett dygn i förväg. Du måste säga till om den långa väntetiden direkt vid besöket.

Regeln gäller inte vid:

 • akuta besök
 • planerade operationer
 • enheter i sjukvården som utför operationer
 • besök i tandvården

Om vården avbokas eller uteblir

Om det är sjukvårdens fel att en planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp inte utförs, behöver du inte betala patientavgift.

Om primärvården avbokar din planerade vård senare än 24 timmar före besöket så behöver du inte betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Om specialistsjukvården avbokar din planerade vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket så behöver du inte betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Har du åkt sjukresa, egen bil eller med allmänna kommunikationer till vården vid dessa tillfällen får du ersättning för utgifterna. Kontakta din vårdgivare i så fall. Läs mer:

Ersättning i samband med sjukresa, JLT

Andra kostnader, som till exempel förlorad arbetsinkomst eller kostnad för barnpassning, ersätts inte.

Till toppen av sidan