Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag till barn och unga i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Barn och unga mellan 0 och 19 år som har en synnedsättning får ett bidrag på upp till 800 kronor till glasögon. För att ta del av bidraget vänder du dig till en optiker i Jönköpings län. För barn som är 0-8 år görs synundersökningen av till exempel ögonläkare eller ortoptist på ögonkliniken.

Fyra barn med glasögon

Bidrag för glasögon till barn 0-8 år

Synundersökning på barn 0-8 år görs av till exempel ögonläkare eller ortoptist. Efter att ha fått ett glasögonrecept från ögonsjukvården besöker du valfri optiker med ditt barn för att prova ut glasögon. Bidraget för glasögon till barn 0-8 år är 800 kronor.

Bidrag för glasögon till barn och unga 8-19 år

Är du mellan 8-19 år kan du få bidrag på maximalt 800 kronor för synkorrigerande glasögon eller kontaktlinser.

När kan jag få bidrag?

Du får bidrag om du har fyllt 8 år och till och med det kalenderår du fyller 19 år. Det betyder att du kan få bidrag för glasögon eller kontaktlinser som är uthämtade och betalda senast den 31 december det år du fyller 19 år. En förutsättning är att en synundersökning hos optiker visar att du har en synnedsättning som kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Du kan bara få bidrag i det län där du är folkbokförd. Även barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till bidrag.

Vad får jag bidrag för?

Du får bidrag för synkorrigerande glasögon eller kontaktlinser. Du betalar själv synundersökningen. Du får inte bidrag för:

  • glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort.
  • kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor.
  • reservglasögon eller motsvande kontaktlinser.

Hur tar jag del av bidraget?

För att ta del av bidraget vänder du dig till en valfri optiker i Jönköpings län för synundersökning. Du kan alltså inte köpa glasögon hos en optiker i en annan region och ansöka om bidrag i efterhand. Du behöver inte ha glasögonrecept från ögonläkare eller ortoptist om du inte har en ögonsjukdom. Om synundersökningen visar att du har behov av glasögon eller kontaktlinser görs ett avdrag på 800 kronor direkt när du betalar i butiken. Om glasögonen eller linserna kostar mer än 800 kronor betalar du överstigande belopp själv. Kostar glasögonen eller kontaktlinserna mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

Om den som får bidraget lämnar felaktiga uppgifter eller tar emot bidrag på ett sätt som inte stämmer överens med reglerna, kan Region Jönköpings län kräva att få tillbaka pengarna. Var beredd på att kunna visa legitimation hos optikern.

Hur ofta kan jag få ett nytt bidrag?

Du får ett nytt bidrag om en synundersökning visar att du behöver ändrad styrka. Du kan inte få bidrag mer än högst en gång per år, räknat från den dag du köpt glasögon eller kontaktlinser. Du får inte ett nytt bidrag om din syn inte har förändrats efter ett år.  

Till toppen av sidan