Boka, omboka eller avboka en tid

Om du behöver avboka eller ändra din tid

Innehållet gäller Jönköpings län

Kontakta mottagningen så snart som möjligt om du behöver avboka eller ändra din tid. Om du har en bokad tid på en mottagning kan du i många fall själv av- eller omboka tiden via nätet. I e-tjänsten av- och omboka tid, när du har loggat in, ser du vilken tid du har bokat.

Avboka eller ändra tid till vårdbesök, till exempel på vårdcentraler

Om du har en tid bokad och får förhinder, hos till exempel din vårdcentral eller kvinnohälsovården, ska du kontakta mottagningen så snart som möjligt för att avboka eller ändra din tid. Avboka eller ändra din tid senast en hel vardag (24 timmar) före besöket. Kontakta alltid mottagningen direkt vid akut förhinder.

Om du uteblir från ett bokat besök, eller avbokar eller ändrar tiden senare än en hel vardag (24 timmar) före besöket, får du en faktura på patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om du har frikort. 

Läs mer om avgifter när du avbokar, uteblir eller ändrar din tid för sent:

Om vårdcentralen avbokar för sent

Om vårdcentralen avbokar planerad vård senare än en hel vardag (24 timmar) före besöket behöver du inte betala någon patientavgift. Du behöver inte heller betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma ärende.

Avboka eller ändra tid till specialistsjukvård (på sjukhus)

Kontakta mottagningen så snart som möjligt för att avboka eller ändra tiden om du får förhinder, men senast tre hela vardagar (72 timmar) före besöket. Kontakta alltid mottagningen direkt vid akut förhinder.

Om du uteblir från ett bokat besök, operation eller inläggning på sjukhus eller om du avbokar eller ändrar tiden senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket, får du en faktura på patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om du har frikort. 

Läs mer om avgifter när du avbokar, uteblir eller ändrar din tid för sent:

Om specialistsjukvården avbokar för sent

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket behöver du inte betala patientavgift. Du behöver inte heller betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma ärende.

Om specialistsjukvården avbokar för sent betalas även sjukreseersättning inklusive egenavgift av Region Jönköpings län. Du behöver sjuktransportkvitto, eller skrivet intyg, för att sjukreseersättning ska kunna betalas ut.

Av- och omboka tid via e-tjänst

Har du en bokad tid på en mottagning kan du i många fall själv av- eller omboka tiden när du har loggat in. När du är inloggad kan du under Av- och omboka tid se du vilken tid du har bokat. Är det inte möjligt att av- eller omboka din tid när du loggat in ska du istället ringa din mottagning.

Om du inte kommer till besöket, avbokar eller ändrar tid för sent får du betala för vårdbesöket.

Mer om att av- och omboka tid

Om tiden inte går att av- eller omboka via e-tjänsten eller om du inte hittar någon ny tid som passar kan du istället ringa till din mottagning.

Om språktolk var bokad

Om språktolk var bokad till besöket och du uteblir eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas får du betala tolkavgift.

Utföra ärenden åt andra

Du kan utföra ärenden åt dig själv eller ditt barn under 13 år som du valt att vara ombud för. 
 

Hur länge måste jag vänta?

I Jönköpings län erbjuds du en besökstid för bedömning av ditt hälsotillstånd på vårdcentral inom 3 dagar. Om ditt hälsotillstånd kräver en bedömning inom det närmaste dygnet väljer du akut besök.

Om du får en remiss eller själv söker till den specialiserade vården erbjuds du, om möjligt, tid inom 60 dagar.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver.

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID eller Freja e-id plus.

Support för e-tjänster

Har du frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna?

Till toppen av sidan