Undersökning av tänder

Undersökning av vuxnas tänder

En undersökning av tänderna görs för att ta reda på om du har någon sjukdom i munnen eller andra problem med tänderna. Det är lättare att behandla hål i tänderna eller tandlossning om det upptäcks tidigt. Därför är det bra om du går på undersökningar regelbundet.

Tandvårdspersonal undersöker om det finns problem med tänderna.
Tandvårdspersonal undersöker tänderna för att ta reda på om du har någon sjukdom i munnen eller andra problem med tänderna.

Den här texten riktar sig till vuxna. Du kan läsa om undersökning av barns tänder här.

Vem gör undersökningen?

Både tandhygienister och tandläkare kan göra en undersökning av dina tänder. Tandhygienisten får bara ställa diagnos på karies och tandlossning. Du behöver bli undersökt av en tandläkare om tandhygienisten hittar något annat i munnen som inte ser friskt ut.

Varför behövs undersökningen?

De vanligaste tandsjukdomarna är hål i tänderna och tandlossning, men det finns även andra sjukdomar som kan upptäckas vid en undersökning. Ju tidigare dessa sjukdomar hittas, desto lättare är det att behandla dem.

Inför undersökningen

Före undersökningen får du berätta hur du mår. Ibland får du fylla i ett frågeformulär redan i väntrummet.

Tandvårdspersonalen behöver veta om du är överkänslig eller allergisk mot några ämnen. Hen kan också fråga om du röker eller snusar. Det är en hälsorisk även för munnen och tänderna.

Sjukdomar och läkemedel

Berätta om du har någon sjukdom eller tar något läkemedel. Då kan du ha muntorrhet, som är en vanlig biverkning hos läkemedel. Muntorrhet ökar risken för hål i tänderna.

En del sjukdomar och läkemedel ska inte kombineras med bedövningsmedel. Tandvårdspersonalen kan behöva rådgöra med din läkare inför undersökningen.

Berätta om du känner tandvårdsrädsla

Borsta tänderna före undersökningen. Då blir det lättare för tandvårdspersonalen att undersöka tänderna.

Om du är förkyld

Det är bra att ta kontakt med mottagningen om du är förkyld när du ska bli undersökt. Då får du veta om det går bra att du kommer ändå. Det handlar också om ifall du orkar med en undersökning eller behandling när du är förkyld.

Så går undersökningen till

En undersökning på en tandvårdsmottagning brukar ta mellan 20 och 40 minuter.

Akuta besvär undersöks och behandlas först, till exempel tandvärk. Då får resten av undersökningen vänta till ett senare tillfälle.

När undersökningen ska börja brukar tandvårdspersonalen sänka ryggstödet på stolen så du hamnar i liggande ställning. Det är lättare för tandvårdspersonalen att undersöka dig då.

Du kan säga till om du absolut inte vill ligga ner. Det är möjligt att bli undersökt även om du sitter upp.

Röntgenbilder behövs

Första gången du besöker en mottagning tar tandvårdspersonalen nästan alltid röntgenbilder. Det är inte nödvändigt vid varje undersökning om du redan går regelbundet till samma mottagning.

Hur ofta det tas bilder beror på hur många tänder du har, vilken risk du har att få tandsjukdomar och hur ofta du behöver undersökas.

Det behövs alltid röntgenbilder om du har problem med tänderna, till exempel tandvärk.

Undersökning om du har hål i tänderna

Tandvårdspersonalen undersöker tänderna med en munspegel och en sond. Det är ett instrument med en liten krok längst fram. Sonden används för att känna om du har hål i tänderna eller trasiga fyllningar på tandytorna. Med spegeln kommer personalen åt att se runt om tänderna.

Det gör oftast inte ont när personalen känner med sonden. Det kan ibland kännas lite obehagligt om det finns ett hål i tanden.

Undersökning av tandköttsfickor

Tandvårdspersonalen undersöker också om tandköttet är friskt eller inflammerat.

Röntgenbilder brukar kunna visa om du har risk för tandlossning. Personalen kan också mäta tandköttsfickorna med en tunn mätsticka med trubbig ände.

Tandköttsfickorna är ytorna mellan tänderna och tandköttet. De ska vara några millimeter djupa när tandköttet är friskt. Det kan vara ett tecken på tandlossning om de är djupare än några millimeter.

Vid mätningen kan tandvårdspersonalen också upptäcka tandsten. Det är en hård yta som bildas på tanden när bakterier blandas med saliv.

Det kan ibland ömma lite när tandvårdspersonalen använder mätstickan, särskilt om tandköttet är inflammerat.

Det är bra att du berättar om det brukar blöda i tandköttet när du rengör tänderna.

Undersökning av munnens slemhinnor

Tandvårdspersonalen undersöker även tandköttet och slemhinnorna i munnen.

När undersökningen är klar

När undersökningen är klar berättar tandvårdspersonalen om resultatet av undersökningen. Hen ger råd om hur du ska sköta dina tänder för att undvika problem och sjukdomar i framtiden.

Ibland behöver du någon behandling. Det kan till exempel handla om att personalen lagar en tand, tar bort tandsten eller rengör tänderna.

Då får du veta följande saker:

  • Vad den planerade behandlingen innebär.
  • Hur många besök som krävs.
  • Vad kostnaden för behandlingen beräknas bli.

Ibland finns det olika behandlingar för samma besvär eller sjukdom. Tandvårdspersonalen informerar om alternativen. Sedan kommer ni tillsammans fram till vad som passar bäst för dig.

Särskild undersökning eller provtagning

Ibland kan du behöva komma tillbaka för en särskild undersökning, till exempel om du har besvär med dina käkleder och käkmuskler. Det beror ofta på att du gnisslar tänderna när du sover. En sådan undersökning ingår inte i den vanliga undersökningen av tänder.

Du kan också behöva en undersökning av saliven om du har många hål i tänderna.

Ibland leder undersökningen till att du får en remiss till en specialist, som får fortsätta utredningen och behandlingen.

Graviditet och röntgen

Det går bra att bli undersökt med tandröntgen även om du är gravid, eftersom stråldosen är mycket låg. Halskragen eller skärmen som du håller under hakan ger också ett bra skydd.

Personalen går ut ur rummet när bilden tas trots att strålningsdosen är mycket låg. De skulle annars skulle utsättas för strålning många gånger varje dag.

Dina rättigheter i tandvården

Du kan söka tandvård på vilken tandvårdsmottagning du vill i hela landet. Varje tandvårdsmottagning bestämmer själv priset för den tandvård den utför. Fråga vad en undersökning eller behandling kostar. Du har rätt att få veta det i förväg.

Läs om dina rättigheter i tandvården här.

Gratis för barn och unga

Barn och unga behöver inte betala för tandvård. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23. Då ingår nästan alla undersökningar och behandlingar som tandläkaren eller tandhygienisten anser att du behöver.

Tandvårdsbidrag

Du får betala för tandvård från och med det år du fyller 24.

Du får ett bidrag för tandvård varje år. Hur mycket du får beror på hur gammal du är. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag. Säg till att du vill använda bidraget när du ska betala.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för tandvård fungerar så att du under en period på tolv månader betalar hela kostnaden för tandvård upp till 3 000 kronor. Om dina tandvårdskostnader under perioden överstiger det beloppet får du tandvårdsstöd från staten. 

Garantier

Det finns garantier för de flesta behandlingar. Det betyder du kan få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. Läs om garantier inom tandvård.

Läs om kostnader och ersättningar inom tandvård här.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Mer på 1177.se

Tandvärk

Tandvärk är ett tecken på en eller flera tänder har skadats av någon anledning. Det är oftast en infektion i en tand som gör att det känns ont.

Så håller du tänderna rena

För att hålla tänderna friska är det viktigt att sköta om dem varje dag. Du behöver både borsta tänderna och göra rent i mellanrummen

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Till toppen av sidan