Säädökset ja oikeudet

Ellet olet tyytyväinen hoitoon

Om du inte är nöjd med vården i Sörmland - finskaThe content concerns Sörmland

Onko sinulle tai jollekin läheisellesi tapahtunut terveyden-, sairaan- tai hammashoidossa jotakin, johon et ole tyytyväinen? Tällöin potilaslautakunta voi auttaa sinua. Mielipiteesi voi vaikuttaa siihen, etteivät muut enää altistu samalla tavalla.

Ellet ole tyytyväinen hoitoon, voit ottaa yhteyden hoidosta vastaavaan toimintaan tai potilaslautakuntaan.

Potilaslautakunnan tehtävänä on auttaa sinua potilaana tai läheisenä mielipiteiden ja valitusten esittämisessä hoidolle ja sen huolehtimisesta, että niihin vastataan. Hoidolta saadusta vastauksesta tulee käydä ilmi se, mitä on tapahtunut, ja sen tulee vastata mahdollisiin kysymyksiin.

Potilaslautakunnan tehtävänä on myös kertoa sinulle, mitä oikeuksia sinulla on hoidossa.

Miten tämä toimii?

Yhteyden ottaminen potilaslautakuntaan ei maksa mitään. Voit toimia nimettömänä, ja meillä, jotka työskentelemme siellä, on vaitiolovelvollisuus. Sekä aikuiset että lapset voivat kääntyä puoleemme.

Potilaslautakunta ottaa vastaan näkökantoja ja valituksia Region Sörmlandin, Folktandvården Sörmlandin tai jonkin Sörmlandin kunnan antamasta hoidosta. Otamme myös vastaan mielipiteitä ja valituksia niistä hoidonantajista, joilla on sopimus Region Sörmlandin tai jonkin Sörmlandin kunnan kanssa.

Ruotsissa on useita potilaslautakuntia. Ota yhteys potilaslautakuntaan sillä alueella (region), jossa olet saanut hoitoa.

Potilaslautakunta ei tee mitään lääketieteellisiä arvioita eikä päätöksiä siitä, onko hoito tehnyt jotakin oikein tai väärin.

Mielipiteiden tai valitusten jättäminen

Voit ottaa yhteyden meihin kirjautumalla sivustolle 1177.se tai puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Me, jotka olemme töissä täällä, puhumme ruotsia ja englantia. Voit ottaa yhteyden meihin käyttämällä lomaketta ”Synpunkter och klagomål till patientnämnden”. Voit halutessasi kirjoittaa myös äidinkielelläsi. 

Pidä mielessäsi myös seuraavat asiat:

  • Sähköpostia käyttäessäsi voimme vastata vain yleisiin kysymyksiin, koska emme voi taata salassapitoa, jos otat yhteyden meihin sähköpostitse. Älä sen vuoksi lähetä mitään henkilötietoja sähköpostitse.
  • Sinun ei tarvitse lähettää mitään potilaskertomuksia.
  • Jos otat meihin yhteyden asiassa, joka koskee jotakuta yli 18-vuotiasta läheistä, sinun on myös oheistettava täytetty valtakirja, jossa potilas hyväksyy sinut asiamiehekseen. Käytä tällöin lomaketta ”Fullmakt för patientnämnden”.

Täältä saat käsiisi lomakkeita:

Korvaus hoidon tekemistä virheistä

Jos olet saanut jonkun vamman hoidossa tai hammashoidossa, joka olisi voitu välttää, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvammalain mukaisesti. Tee näin:

Alueen (region) tai kunnan rahoittama hoito tai hammashoito

  • Jos vamma on syntynyt julkisesti rahoitetussa hoidossa tai hammashoidossa alueella (region), ota yhteys Löfiin, alueiden keskinäiseen vakuutusyhtiöön (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).
  • Jos taas on kyse kunnallisesta terveyden- ja sairaanhoidosta, ota yhteys kuntaasi.

Yksityinen hoito

  • Jos taas on kyse yksityisen hammaslääkärin antamasta hammashoidosta, ota yhteys järjestöön Privattandvårdsupplysningen.
  • Jos asiasi koskee hoitoa, jota alueen (region) potilasvakuutus ei kata, ota yhteys siihen vakuutusyhtiöön, jossa yksityinen toiminta on vakuutettu.
  • Ellei henkilöllä tai elimellä, joka on hoitanut sinua, ole mitään vakuutusta, ota yhteys yhdistykseen Patientförsäkringsföreningen.

Lääkkeet

Ilmoita terveyden- ja sairaanhoidon epäkohdat IVO:lle

IVO:n, hoidon ja hoivan tarkastuslaitoksen, tehtävänä on huolehtia siitä, että saamasi hoito ja hoiva ovat turvallisia, ja että ne niissä noudatetaan lakia ja sääntöjä. Yksityishenkilönä voit ilmoittaa IVO:lle terveyden- ja sairaanhoidon tai sosiaalipalvelun epäkohdista.

Jos sinulle on sattunut hoidossa jotakin, jonka haluat ilmoittaa IVO:lle, voit joko lähettää vihjeen tai tehdä asiasta muodollisen valituksen IVO:lle. Sinun pitää kuitenkin ensin ottaa yhteys siihen toimintaan, jossa sait hoitoa, tai potilaslautakuntaan. Vastuullisilla pitää olla ollut tilaisuus vastata valitukseesi ennen kuin otat yhteyden IVO:on.

IVO selvittää muun muassa tapauksia, jotka ovat merkinneet sitä, että joko sinä tai joku läheisesi on saanut pysyvän vamman tai suuressa määrin lisääntyneen tarpeen  hoidosta tai että joku on kuollut. IVO selvittää myös valituksia, jotka koskevat pakkohoitoa tai tapauksia, jotka ovat vakavasti ja kielteisellä tavalla vaikuttaneet itsemääräämisoikeuteen, integriteettiin tai oikeudelliseen tilaan.

Jotta IVO voisi selvittää valituksesi, sinun pitää jättää se kahden vuoden sisällä tapahtuneesta tapauksesta.

Lisätietoja on IVO:n verkkosivustolla tai ota yhteys IVO:n tiedotuspalveluun, puh. 010-788 50 00.

To the top of the page