Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

  • Är du 60 år eller äldre bokar du tid för vaccination på 1177.se
  • Är du 18–59 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 får du kallelse till vaccination.

1177 in other languages

Other languages - engelska

Here you will find a selection of articles from 1177.se translated to several other languages.

To the top of the page