Att få recept och att köpa läkemedel

När du får ett recept

När du ska få ett recept är det bra att berätta för den som skriver ut receptet vilka andra läkemedel du använder, om du är gravid eller ammar. När du ska använda ett läkemedel måste du få veta hur du ska använda det. Fråga den som skriver ut receptet eller på apoteket.

När du är hos läkare eller annan förskrivare

Den som ska skriva ut recept behöver veta vilka andra läkemedel du använder för att kunna skriva ut rätt läkemedel och rätt dosering. Vissa läkemedel kan förstärka varandra och tillsammans ge en för kraftig effekt. Andra kan i stället motverka varandra och ge en sämre effekt.

Bra att ta med lista på dina läkemedel

Det är bra att ta med en lista på de läkemedel du använder när du ska träffa en läkare, tandläkare eller någon annan som får skriva ut recept. Även receptfria läkemedel, naturläkemedel och växtbaserade läkemedel ska finnas med på listan. Du kan också ta med dig förpackningarna.

Du kan logga in med e-legitimation för att se de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna.

Om du är gravid eller ammar

Berätta alltid om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du amar. Det finns vissa läkemedel som kan påverka fostret om du använder dem när du är gravid. En del läkemedel kan överföras till barnet genom modersmjölken när du ammar.

Viktigt att fråga om allt du vill veta

När du får ett recept utskrivet ska du fråga tills du verkligen förstår hur läkemedlet ska användas. Några viktiga frågor är:

  • Varför du får läkemedlet.
  • Vilken effekt läkemedlet har på sjukdomen.
  • När och hur du ska ta läkemedlet.
  • Hur länge du ska ta läkemedlet.
  • Om du kan ta läkemedlet tillsammans med mat, alkohol eller andra läkemedel.
  • Vilka biverkningar läkemedlet kan ge och vad du ska göra om du får biverkningar.
  • Vad du ska göra om du glömt att ta en dos av ditt läkemedel
  • Om det finns tillfällen då du inte ska ta läkemedlet.

Om det är något som du inte förstår ska du fråga vad det betyder. Den som skriver ut läkemedlet skriver på receptet hur mycket du ska ta och hur ofta. Ibland skriver hen även andra instruktioner på receptet. Det gör att anvisningarna också kommer att stå på etiketten som apotekspersonalen klistrar fast på förpackningen.

Startförpackning

När du får ett nytt läkemedel kan det vara osäkert om det hjälper tillräckligt bra och om du tål det. Du kan då få en mindre förpackning, en så kallad startförpackning för att prova läkemedlet. Då får du först hämta ut en mindre förpackning som räcker i högst en månad. Om behandlingen fungerar bra kan du sedan hämta ut en större förpackning. Genom att använda startförpackningar minskar risken för att du behöver kassera läkemedel.

Läkemedel på e-recept

De flesta som ordinerar läkemedel skickar recept elektroniskt från sin dator till apoteken. Det kallas för e-recept. Om du vill ha en kom-ihåg-lapp kan du be om en utskrift på vilka läkemedel du är ordinerad och får på e-receptet.

Ibland får du receptet på en pappersblankett. Recept kan också ringas in till ett apotek.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.

Det gör du genom att gå in på fass.se. Skriv namnet på ditt läkemedel i sökrutan. Välj rätt alternativ i sökresultatet. Då visas information om läkemedlet. Klicka på rutan "Lagerstatus".

När du är på apoteket

Den mängd som förskrivaren har skrivit på receptet är den mängd som du får köpa inom högkostnadsskyddet. 

Hur mycket får jag köpa åt gången?

Ibland gäller receptet för flera uttag. Du kan hämta ut läkemedel igen på samma recept först när det har gått två tredjedelar av den tid som läkemedlet beräknas räcka. Det måste till exempel ha gått mer än två månader efter senaste inköp om läkemedlet ska räcka i tre månader. Det är möjligt att hämta ut mer än ett uttag vid samma tillfälle, eller hämta ut mer innan det gått två tredjedelar av tiden. Men då räknas det du betalar inte in i högkostnadsskyddet. Du betalar kostnaden själv.

E-recept

När du har fått ett e-recept tar du med din legitimation till apoteket när du ska hämta ut läkemedlet. Oftast kan du gå till vilket apotek som helst. Men för vissa ovanliga läkemedel fungerar det på annat sätt och du måste bestämma ett speciellt apotek där du ska hämta det. Det kan då vara bra att vara ute i god tid, innan den förpackning du har hemma är slut, eftersom läkemedlet kanske inte finns på lager på apoteket.

E-recept finns kvar i apotekens datorer under hela den tid det är giltigt. För att du ska komma ihåg vilka läkemedel du har kvar att hämta ut kan du be att få en lista på de recept som finns lagrade elektroniskt. Observera att denna lista inte är en samlad bild över de läkemedel du blivit ordinerad, utan endast en lista över sparade recept.

Om du har fått ett recept på papper tar du med det till apoteket när du ska hämta ut läkemedlet. Ta med din legitimation eftersom du kan behöva visa den. Om läkemedlet är inringt till ett apotek tar du bara med din legitimation.

Hämta åt någon annan

Med en fullmakt för apoteksärenden kan du hämta läkemedel åt andra. Om du har en e-legitimation så skapar du enkelt en fullmakt på apotekens webbplatser. Om du inte har en e-legitimation kan du också registrera en fullmakt via blankett som du hittar på E‑hälsomyndighetens webbplats.

Du kan också hämta ut läkemedel åt en annan person genom att ta med ditt och den personens legitimation till apoteket.

Du som är vårdnadshavare behöver ingen skriftlig fullmakt för att hämta ut läkemedel till dina minderåriga barn. Däremot måste du visa legitimation.

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Ibland finns flera likvärdiga alternativ till ett läkemedel. De kallas generiska läkemedel och kommer från olika tillverkare. När du hämtar ut läkemedel på recept kan du bli erbjuden att byta till ett likvärdigt läkemedel som har lägre pris än det som står på receptet. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att varken du själv eller samhället ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Det är Läkemedelsverket som bestämmer vilka läkemedel som får bytas ut.

Samma innehåll men olika utseende

Likvärdiga läkemedel innehåller lika mycket av samma verksamma ämne eller ämnen. De har likvärdig effekt och är lika säkra att använda. Men de kan ha olika färg, form, smak och förpackning. Det kan också skilja lite i hur läkemedlet beskrivs i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Apoteken erbjuder läkemedel med lägst pris

Om ett läkemedel är utbytbart måste apoteken erbjuda det likvärdiga läkemedel som har lägst pris, oavsett vad som står på receptet. Du bestämmer själv om det eller de läkemedel du har fått ska bytas ut, men valet påverkar kostnaden. Vill du ha ett annat läkemedel än det billigaste får du betala mer själv, ibland till och med hela beloppet.

Det kan finnas särskilda skäl till att läkemedel inte ska bytas ut, till exempel att du är allergisk mot något färgämne eller att du har svårt att öppna en viss förpackning. Då kan den som skriver ut receptet markera på receptet att läkemedlet inte får bytas ut och du slipper betala den extra kostnaden.

Lär dig namnet på det verksamma ämnet

Priserna på läkemedel ses över regelbundet. Därför kan det variera från en tidpunkt till en annan vilket av de likvärdiga läkemedlen som har lägst pris och som du får på apoteket.

Det är viktigt att du håller reda på om du har fått olika varianter av samma läkemedel så att inte doseringen blir fel. Ett sätt att hålla reda på det kan vara att lära sig namnet på det verksamma ämnet. Det är bra att låta apoteksetiketten sitta kvar på förpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel läkaren skrev ut, vad det likvärdiga läkemedel du ha fått heter och vilket det verksamma ämnet är.

Du kan fråga på apoteket

När du hämtar ut ditt läkemedel berättar apotekspersonalen hur det ska användas. Du kan fråga om det är något som du inte förstår eller om du vill veta mer. Det finns också viktig skriftlig information på förpackningen, på etiketten och i bipacksedeln, som är det informationsblad som följer med förpackningen.

Mer på andra webbplatser

Finns läkemedlet på apoteket?

Här kan du själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök på läkemedlets namn och klicka på rutan "Lagerstatus".

Restnoterade läkemedel

Här kan du se om ett läkemedel är restnoterat, alltså slut hos tillverkaren. Du får också veta vad du kan göra. Sök på läkemedlets namn och välj ditt läkemedel i listan.

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper ett receptbelagt läkemedel får du ofta ett likvärdigt läkemedel som kostar mindre. Det kallas generiskt utbyte. Här kan du läsa mer.

Till toppen av sidan