Infektioner i mage och tarmar

Dricksvatten vid kris och hälsofara

Innehållet gäller Västra Götaland

Vi tar tillgång på rent dricksvatten som den naturligaste saken i världen, det är ju bara att vrida på kranen. Men vattnet kan av olika orsaker sluta rinna i ledningarna. Eller så kan det göra dig sjuk. Här är några tips på vad du kan tänka på för att du ska kunna klara av en nödsituation

Kastrull med vatten på spis
Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter, kan du behöva koka det. Foto: Henryk Niestrój/Pixabay

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.

Vattenverken är känsliga

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det mest allsidiga. Samtidigt är dricksvattenförsörjningen en känslig verksamhet. Vattenverk kan utsättas för sabotage och påverkas av såväl extremväder som olyckor. Om strömmen försvinner kan vattenverket och pumpar längs ledningsnätet, sluta att fungera. Då behöver du ha extra vatten till både familjen och husdjuren.

Minsta antalet liter vatten per dag

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn, varav tio liter går till dryck och matlagning. I att akutläge kan man räkna på att det behövs tre till fem liter vatten per person och dag.

Tappa upp dricksvatten

Ett smart sätt att förbereda sig är att frysa in vatten i PET-flaskor. Flaskorna fungerar då både som reservdricksvatten och som kylklampar i frysen under strömavbrott.
Förvarar du vatten i plastdunkar och i ett vanligt rum, är det svårt att säga exakt hur länge det håller. Det beror på temperatur och hur rent vattnet och behållarna var från början. Förvara vattnet mörkt och svalt så håller det sig fräscht längre. Smak och lukt avgör om vattnet går att dricka.
Det är bara kallvattnet i kranen som är klassat som livsmedel och kontrolleras av kommunen. Drick aldrig det varma vattnet direkt ur kranen – det kan innehålla skadliga bakterier och små mängder av till exempel metaller.

Koka förorenat vatten

I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter, kan du behöva koka det. Detsamma gäller för vatten du har hämtat utomhus, eller om du använder snö och is. Vid sjöar och vattendrag – försök att hämta vattnet så långt från stranden som möjligt.
Det räcker att koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt med stora bubblor
Det finns också andra vattenreningsmetoder, till exempel tabletter som innehåller klor.

Okokt vatten till vissa ändamål

Kokt dricksvatten kan användas till allt men du behöver också ta vara på det okokta vattnet för att inte slösa. Du kan använda okokt vatten för att tillaga mat som ska kokas, till att duscha (få inte vatten i munnen), till diskmaskin (högsta temperatur), tvätta kläder, spola toaletten med mera.

Vatten från egen brunn

Tar du vatten från egen brunn är det bra att veta att vid en skogsbrand bildas det ämnen som kan påverka vattnet i din brunn. Om mycket släckvatten har sprutats i området kan bakterier ha kommit in i brunnen. Vid själva branden bildas dessutom olika hälsofarliga ämnen. Man bör därför låta testa sitt vatten om det har brunnit i närheten.

Koka vatten i flera månader

Flera kommuner har under åren drabbats av förorenat dricksvatten. Oftast har problemen försvunnit efter några veckor men i Skellefteå fick invånarna koka sitt dricksvatten under sex månader tid. Det innehöll Cryptosporidium, en parasit som orsakat flera stora utbrott i Sverige.  Cryptosporidium ger oftast kraftig, vattnig diarré och magsmärtor. Det var också Cryptosporidium som år 2010 orsakade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa: cirka 27 000 personer i Östersund uppskattas ha blivit infekterade av parasiten. Invånarna i Östersund fick koka sitt kranvatten under tre månader.

FAKTA

Checklista för tillgång till vatten vid kris:

  • Dunkar, gärna med tappkran
  • Flaskor
  • Hinkar med lock
  • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet typ spritkök
  • Lyssna på lokalradion för information om var din kommun har ställt vattentankar.  Där kan du vid en kris hämta en begränsad mängd vatten i egna kärl.

KÄLLA: MSB

Till toppen av sidan