BLODKÄRL

Kallbrand

Blodcirkulationen i en kroppsdel kan allvarligt försämras av till exempel diabetes, åderförfettning, rökning eller en svår köldskada. Om du inte får vård kan kroppsdelen eller delar av den dö. Det kallas för kallbrand eller gangrän och är vanligast i fingrar, fötter, tår eller ben.

Kallbrand i sår som är infekterade brukar kallas fuktig. Bakterier bildar då gifter och det kan ibland finnas risk att infektionen sprids till området runt omkring eller till andra delar av kroppen. Så kallad torr kallbrand kan du få om du förfryser dig. Då har du inte en infektion och kallbranden sprider sig inte utanför det område där du har fått den.

Symtom vid kallbrand

Om du har fått gangrän i en kroppsdel blir området först rött, svullet och gör mycket ont. Sedan mörknar vävnaden och blir nästan svart. Du kan också få feber. När vävnaden är död gör det inte ont där längre. Om det är en fuktig kallbrand börjar kroppsdelen där du fått gangrän lösas upp och kan även lukta illa. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har sår eller köldskador som inte läker som de ska. Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Sök vård direkt på en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har du mycket ont i en kroppsdel med sår eller köldskador. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling vid kallbrand

Om du får fuktig kallbrand i en kroppsdel kan det behöva åtgärdas kirurgiskt, ibland ganska akut.

Om du har gangrän brukar du få smärtstillande medicin. Att sluta röka är av stor betydelse. Du får också antibiotika om det behövs. I vissa fall kan andra mediciner ha effekt.

Har du torr kallbrand efter köldskada lossnar vävnaden av sig själv när den har dött.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan