Cancerformer

Regelbunden testning för prostatacancer i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Du som är född 1970–1974 och bor i Västra Götaland kommer att bli erbjuden att testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer, så kallat PSA-test. Projektet pågår under 2020–2024.

Om du tillhör målgruppen kommer du att få information hemskickad om fördelar och nackdelar med testning.
Du bestämmer själv om du vill testa dig och erbjuds att ta ett blodprov (PSA) på anslutna provtagningsenheter, se lista nedan.

I tabellen kan du leta efter ditt födelseår för att se när du får information och ett erbjudande om testning med posten. Den första gången är markerad med fet stil. Personer som får ett återerbjudande efter två år från första erbjudandet är de som inte deltog första gången och personer som vid första tillfället hade ett PSA-värde som behöver följas upp två år senare.

År Erbjudande om testning till födda år
2020 1970
2021 1971
2022 1970, 1972
2023 1971, 1973
2024 1970, 1972, 1974

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret skickas hem till dig inom några veckor. Ibland går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för lite blod. Då blir du erbjuden en ny provtagning. Om ditt PSA-värde är normalt får du ett nytt erbjudande om två eller sex år beroende på ditt PSA-värde.

Fler undersökningar

Om ditt provsvar är över det normala kommer du att bli erbjuden en undersökning med magnetkamera för att ta reda på vad ditt provsvar beror på. Visar undersökningen förändringar i din prostata blir du erbjuden ett vävnadsprov av prostata.

 

Prostatacancertestning - steg för steg

I filmen får du se vilka undersökningar som görs för att upptäcka prostatacancer. Filmen är gjord av Regionalt cancercentrum väst.

Prostatacancertestning - för- och nackdelar

Filmen handlar om de för- och nackdelar som finns av prostatacancertestning. Har du fått ett erbjudande om testning kan filmen vara en hjälp i ditt beslut. Filmen är gjord av Regionalt cancercentrum väst.

Frågor om prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen

Om du har frågor eller synpunkter om prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen är du välkommen att kontakta kansliet för prostatacancertestning på:

Telefon: 010-441 28 38.

Telefontid:
Sekretariat måndag kl. 13.30-15.30 onsdag kl. 9-11
Sjuksköterska tisdag kl. 13.30-15.30, torsdag kl. 9-11

Till toppen av sidan