Allergier och överkänslighet

Doftöverkänslighet

Du som har en överkänslighet mot dofter kan få besvär av till exempel cigarettrök, avgaser eller parfym. Du kan få snuva, hosta och dina ögon kan rinna. Det finns ingen behandling mot doftöverkänslighet, men det går att lindra besvären.

Doftöverkänslighet är vanligt.

Doftöverkänslighet kallas också för sensorisk hyperreaktivitet.

Vad är doftöverkänslighet?

Du som har en doftöverkänslighet får besvär av olika dofter. Det kan till exempel vara någon av följande dofter:

 • parfym i olika former
 • doftande blommor
 • rök
 • rengöringsmedel
 • tvättmedel
 • nytryckta tidningar.

Symtom på doftöverkänslighet

Du som har en överkänslighet mot dofter kan få ett eller flera av följande symtom:

 • snuva, nästäppa och upprepade nysningar
 • ögon som kliar och rinner
 • hosta, klåda i halsen och heshet
 • tryck eller smärta över bröstet
 • en känsla av att det är svårt att andas.

Andra symtom kan till exempel vara följande:

 • huvudvärk
 • trötthet
 • svettningar
 • illamående
 • yrsel
 • svårigheter att koncentrera dig.

Vad kan jag göra själv?

Försök att undvika produkter och miljöer som ger dig besvär, om det är möjligt. Här kommer några fler råd:

 • Avstå från produkter som doftar, till exempel hudlotion och tvättmedel.
 • Informera närstående och arbetskamrater om vad du inte tål.
 • Motionera och vistas i naturen.
 • Undvik starkt doftande miljöer.
 • Undvik att bo eller arbeta i nymålade rum.

Var och när ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har sådana problem att du inte klarar av din vardag. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Doftöverkänslighet kan ge liknande besvär som astma eller allergi. Därför undersöks du på samma sätt. Du kan även få fylla i ett frågeformulär som är speciellt framtaget för att se om du har doftöverkänslighet.

De flesta undersökningarna kan göras på vårdcentralen. En del undersökningar kan behöva göras på till exempel en allergimottagning. Då får du en remiss dit.

Lungorna undersöks på olika sätt

För att undersöka lungornas funktion får du göra olika typer av undersökningar.

Du kan också behöva röntga lungorna eller göra ett arbetsprov för att undersöka hjärtats funktion.

Andra undersökningar kan vara att du får andas in olika ämnen för att se hur du reagerar på dem.

En allergiutredning kan behövas för att undersöka om du har någon allergi.

Behandling

Det finns ingen medicinsk behandling som helt tar bort besvären. Du som får besvär med andningen kan få hjälp av en fysioterapeut. Du kan bland annat få lära dig andningsteknik som kan lindra besvären.

En del kan bli bättre av läkemedel som används vid astma och allergi.

En del har så stora besvär att de behöver få anpassningar i till exempel arbetsmiljön, eller jobba hemma.

Vad beror doftöverkänslighet på?

I luftvägarnas slemhinna finns nerver som reagerar på bland annat beröring, temperatur och irriterande ämnen. När du har en överkänslighet mot dofter är nerverna extra känsliga. De reagerar då på mycket små mängder av ämnen du andas in. Då kan du få besvär.

Att kroppen reagerar på vissa dofter är en försvarsmekanism som annars bara ska utlösas av höga halter av irriterande ämnen, som till exempel kemikalier, rök eller gaser.

Kan vara ärftligt

Doftöverkänslighet är vanligare hos vuxna men kan börja i alla åldrar.

Det är oklart varför vissa får doftöverkänslighet, men det kan troligtvis vara ärftligt.

Inte astma eller allergi

Besvären vid doftöverkänslighet beror inte på allergi. Har du en allergi finns så kallade allergiantikroppar i blodet. Vid doftöverkänslighet finns däremot inga sådana allergiantikroppar i blodet.

Att leva med doftöverkänslighet

Vad och hur mycket du behöver förändra i din vardag beror på hur kraftig doftöverkänslighet du har.

Det kan vara påfrestande med alla förändringar, men de flesta med doftöverkänslighet hittar metoder och ett sätt att leva för att få vardagslivet att fungera.

Berätta för omgivningen

Berätta för dina närstående och arbetskamrater om din doftöverkänslighet och vad den innebär. Då vet de hur de ska stödja dig och vad de kan göra för att du inte ska få besvär.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserande vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Västra Götaland

Aktuella artiklar

Allergier och överkänslighet

Här kan du läsa mer om allergier och överkänslighet.

Så fungerar kroppen

Här kan du läsa om hur kroppen fungerar. Du kan till exempel läsa om olika delar av kroppen, såsom muskler, leder, celler, könsorgan och urinvägar. Du kan också läsa om klimakteriet, om mens och om hur kroppen åldras.

Till toppen av sidan