Vården i Västra Götaland

Kvalitet i vården

Innehållet gäller Västra Götaland

Västra Götalandsregionen arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på vården. Det handlar om inte bara om behandlingsresultat och patientsäkerhet. Även bemötande och tillgänglighet är viktigt.

För att mäta vårdkvaliteten använder regionen sig av vissa hjälpmedel som t.ex. Hälso- och sjukvårdsbarometern, Nationell Patientenkät, öppna jämförelser och Väntetider i vården.

Till toppen av sidan