Stavning och skrivregler

Sammansättningar

När förledet har två ord skrivs oftast alla ord ihop. När det är fler än två ord i förledet, sätt bindestreck framför sista ordet.

Skriv: öppenvårdsmottagning
Skriv: mun mot mun-metoden, drop-in-mottagning

Bindestreck används också om uttrycket annars kan ge en svårtolkad ordbild eller om förledet är ett främmande ord. 
Skriv: drop-in, by pass-operation 
Skriv inte: by-pass-operation

När ett uttryck sedan blir mer etablerat kan det skrivas ihop.

Till toppen av sidan