Stavning och skrivregler

Skriva ihop eller isär?

Här kan du läsa mer om när du ska skriva ihop och isär.

Skriv ihop om den starkaste betoningen ligger på det första ordet.  
Exempel: alltför, återigen 

Skriv annars isär. 
Exempel på ord som skrivs isär: allt fler, efter hand, framför allt, i dag, i morgon, i stället, tills vidare, över huvud taget 

Ord som oftast skrivs ihop: alltihop, alltmer, dessvärre, förutom, ibland, ifall, ihop, ihåg, isär, itu, tvärtemot 

Till toppen av sidan