Stavning och skrivregler

Stor eller liten bokstav

Grundregeln är att sjukdomars namn skrivs med liten bokstav.  Men det finns undantag.

Namn på sjukdomar skrivs oftast med små bokstäver 

Grundregeln är att sjukdomars namn skrivs med liten bokstav.  
Exempel: röda hund, vattkoppor. 
 
Sjukdomar som har fått sitt namn efter en person är undantag och skrivs med stor bokstav. 
Exempel: Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Aspergers syndrom. 

Däremot skrivs sjukdomarnas kortformer med liten bokstav. Det blir alltså alzheimer, parkinson, asperger. Observera att s:et då faller bort. 
Exempel: Hans fru har Alzheimers sjukdom. Hon har alzheimer. 
Exempel: Deras son har Aspergers syndrom. Han har asperger. 

Skriv latinska sjukdomsnamn med liten bokstav 

Sjukdomsnamn som kommer från latinet ska skrivas med liten bokstav.  
Exempel: cancer. 

Skriv latinska namn på bakterier med stor bokstav 

När man använder det latinska namnet på bakterier skrivs det första ordet med stor bokstav. Det kallas släktnamnet. Det andra ordet skrivs med liten bokstav. Det kallas artnamnet.
Exempel: Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Legionella pneumophila. 

Den försvenskade varianten av namnet skrivs däremot med liten bokstav. 
Exempel: stafylokocker, streptokocker, borrelia, legionella. 

Skriv latinska namn på virus med liten bokstav 

Latinska namn på virus skrivs med liten bokstav. 
Exempel: herpes zoster, calicivirus, rotavirus. 

Läkemedel 

Substanser och innehållsämnen har liten bokstav. 
Exempel: paracetamol, omeprazol. 

Försäljningsnamn på läkemedel har stor bokstav. 
Exempel: Alvedon, Losec. 

När specifika läkemedel anges skrivs innehållsämne och högst två exempel på försäljningsnamn. 

Exempel: …läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil. 

Myndigheter 

Bara det inledande ordet i namn på myndigheter, organisationer och företag skrivs med stor bokstav. 
Exempel:  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Luleå tekniska universitet.  
 
En särskild, utpekad myndighet får stor bokstav. Men om du skriver om myndigheten i allmänna termer har den liten bokstav. 
Exempel: KontaktaLänsstyrelsen i Stockholms län. 
Exempel: Det är länsstyrelsen som har ansvar för tillsynen. 

Följ inte logotypskrivningar 

Företag och tjänster har ibland en stavning som bryter mot normalt användande av stor och liten bokstav, eller mot normal ordbildning. Vi följer inte sådan stavning, utan skriver namnen med inledande stor bokstav och sedan små bokstäver. 

Skriv: Fass, E-hälsomyndigheten, bank-id, Freja e-id plus. 

Skriv inte: FASS, eHälsomyndigheten, BankID, Freja E-id Plus  

E-tjänster 

Skriv e-tjänster och e-legitimation med litet e. Skriv med stort E om ordet står först i en mening. 

Till toppen av sidan