Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Tillgänglighet

Våra webbplatser ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att alla ska kunna ta del av och förstå informationen, även om man har en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi anpassar innehållet så att det blir så tillgängligt som möjligt.

Vad gör en webbplats tillgänglig?

Som redaktör är det viktigt att känna till lagen om ökad tillgänglighet för offentliga webbplatser. Enligt den finns vissa krav på hur en webbplats ska vara utformad för att vara tillgänglig.

Tre delar samspelar

Tillgängligheten för en webbplats påverkas av följande tre delar:

  • designen
  • koden
  • innehållets utformning.

Designen ska göra det lätt att hitta

Syftet med designen är främst att det ska vara lätt att hitta på sajten. Användaren ska till exempel snabbt kunna hitta information genom att använda sökfunktion, menyer eller länkar.

Det är också viktigt att användaren förstår vad som går att göra på sajten och vad syftet med webbplatsen är. Ju lättare det är att hitta och förstå, desto högre blir tillgängligheten.

Rätt kod gör sajten tillgänglig

Denna rubrik har rätt formatering i Epi, en H4-rubrik.
Denna rubrik har fel formatering, den är endast fetmarkerad. Den ser bra ut, men kan inte läsas av en skärmläsare.

Koden är arbetet bakom webbplatsen. När koden följer kraven på tillgänglighet blir webbplatsen användbar även för den som har en funktionsnedsättning och använder ett hjälpmedel för att ta del av innehållet. Skärmläsare är ett exempel på hjälpmedel som kan användas av den som har nedsatt synförmåga.

En tillgänglig kod gör att skärmläsaren kan läsa upp innehållet på en webbsida i rätt ordning, och hjälpa användaren att förstå vad som hänger ihop med vad och att hitta på sajten.

Använd formateringen i Epi

För att en sida ska vara tillgänglig behöver du som är redaktör använda rätt funktioner i Epi.

Använd till exempel rubrikformateringen och inte fet stil i rubriker. En fetstilt text kan se ut som en rubrik när man har publicerat texten. Men en skärmläsare förstår inte att den fetade texten är en rubrik. Då blir det svårt att hänga med för de användare som använder skärmläsare.

Läs mer om Epi:s olika funktioner och hur du arbetar med dem här.

Hur kan vi göra det lättare att förstå?

Som redaktör har du ansvar för att arbeta med att ta fram begripligt innehåll, samt att använda de olika funktionerna i redaktörsverktyget på rätt sätt. Läs mer om det i riktlinjer för alt-texter och bildtexter.

Det finns språkliga riktlinjer som hjälper redaktörerna att skriva texter som är tydliga, lättlästa och lätta att förstå. För de användare som har svårt att ta till sig skriven text är det viktigt att det finns andra sätt att ta till sig informationen, så som bild och film.

Bild och film ökar förståelsen

Många har lättare att förstå en bild eller se en film jämfört med att läsa en text. Bilder och filmer kan komplettera en text, eller förklara något som blir krångligt att beskriva i text. Det finns bildriktlinjer som hjälper bildredaktörerna med bildarbetet.

Till en bild eller film ska det helst finnas en bildtext eller filmtext som beskriver innehållet. Filmer ska följa våra filmriktlinjer

Lagen om ökad digital tillgänglighet

Våra webbplatser omfattas av lagen om ökad digital tillgänglighet för offentliga webbplatser. Den innebär att våra webbplatser ska uppfylla riktlinjerna i WCAG 2.1.AA.

Förutom att följa riktlinjerna i WCAG behöver vi beskriva kända brister i tillgängligheten och ge våra användare möjlighet att påpeka brister och få svar. Det kallas för tillgänglighetsredogörelse. Vi har samlat alla våra tillgänglighetsredogörelser här.

Myndigheten för digital förvaltning, som förkortas DIGG, är den myndighet som ska stötta arbetet med digital tillgänglighet. DIGG har tagit fram en vägledning med råd om tillgänglig webb. Läs mer på webbriktlinjer.se.

Till toppen av sidan