Riktlinjer för bild och video

Riktlinjer för alt-texter och bildtexter

En alt-text är en kort beskrivning av det innehållsbärande i en bild som gör att även den som inte kan se bilden kan ta del av informationen. Bilder som ligger i artiklar ska ha en bildtext och en alt-text.

Riktlinjer för alt-text

Skriv in en alt-text när du laddar upp bilden i resursbiblioteket. Du kan sedan anpassa alt-texten på artikelsidan så alt-texten är relevant för artikelns innehåll, om det behövs. Ändringar i bildblockets alt-textfält påverkar inte alt-texten i resursbiblioteket.

  • Alt-texten ska lyfta fram informationen som bilden ger, snarare än att beskriva hur den ser ut. Till exempel. ”Ett barn får medicin i mungipan” istället för ”En förälder sitter med ett litet barn i knät och ger barnet medicin i mungipan med en dosspruta”.
  • Skriv en kort läsbar mening och avsluta med punkt. Försök hålla dig till 80 tecken.
  • Har bilden en bildtext måste den ha en alt-text.
  • Stapla inte ord efter varandra.
  • Utelämna kön, ålder, funktionsvariation, kläder och andra utseenden om det inte är relevant för innehållet.
  • Om syftet med bilden är att förmedla en känsla ska det också framgå i alt-texten. Till exempel två glada personer som promenerar.
  • Skriv bara in att det är illustration eller foto om det är relevant, i annat fall ska det utlämnas. Det kan till exempel vara relevant i en bild av ett hjärta, då vi gärna vill förmedla att det är en tecknad bild och inte ett fotografi.
  • Lämna alt-texten och bildtexten tom när bilden inte tillför något annat än rent dekorativt. Exempelvis puffbilder på samlingssidor.
  • Få gärna in något sökord om det går, det är bra för bildsök och träfflista.
  • Vid anatomiska illustrationer räcker det med en summerande alt-text. Det innebär att du inte behöver skriva in namnet på alla delar i en anatomisk illustration förutsatt att det finns omnämnt i artikeln. 

Exempel anatomisk illustration:

Hjärta i genomskärning där de olika delarna namnges.
Hjärtat har fyra hjärtrum. Dessa är höger förmak, höger kammare, vänster förmak och vänster kammare. Alt-text: "Hjärta i genomskärning där de olika delarna namnges."

Riktlinjer för bildtexter

Exempelbild för att visa en bildtext
Ett arbetsprov görs ofta på en motionscykel. Du får anstränga dig under noggrann övervakning.

Skriv en bildtext när du lägger upp din bild. Bildtexten hjälper användaren att tolka bilden. Förstärk gärna den viktiga informationen i bilden. Se exempel ovan.

Tänk på att bildtexten är väldigt läst, så skriv den så att den hänger ihop på ett bra sätt med rubrik och ingress. Se exempel ovan.

Till toppen av sidan