Riktlinjer för bild och video

Bildriktlinjer för 1177 och UMO

Här kan du läsa om de gemensamma bildriktlinjerna för 1177 och UMO. De är till för dig som fotar, illustrerar, beställer eller publicerar bilder för något av våra varumärken.

Bilder kan ha flera syften och väcka olika känslor. De som tittar på bilder i våra kanaler ska känna sig stärkta och trygga. Alla ska känna igen sig på olika ställen i vårt bildmaterial.

Det finns olika skäl att använda bilder i våra kanaler. Till exempel att:

 • väcka känslor eller intresse för vårt innehåll
 • förtydliga, instruera och informera, det vill säga visa hur något ser ut eller hur man gör
 • skapa igenkänning för att visa att vårt innehåll riktar sig till alla
 • inspirera till att ta bra beslut när det gäller den egna hälsan.

Bilder som väcker känslor

En varm bild med mycket liv och känsla. Från 1177. Foto: Juliana Wiklund.

Det ska finnas en varm känsla i våra bilder. I bilden ovan riktas blicken mot pojken i gungan som får störst plats trots att han är minst. Barnet får vara i centrum. Men bildens känsla påverkas av sammanhanget. Om artikeln skulle handla om att leva med en kronisk sjukdom skulle bilden väcka en annan känsla. 

Det är inte farligt med lite humor där det passar. Från UMO. Illustration: Cecilia Birgerson Nordling.

Ibland är det bra att lätta upp med lite humor, som i den här bilden från UMO. Men glöm inte att tänka igenom vilken typ av förförståelse som krävs, så att bilden inte exkluderar grupper oavsiktligt.

Omtanke och trygghet i en svår situation. Från 1177. Foto: Juliana Wiklund.

Att bildsätta tunga ämnen som cancer och andra svåra sjukdomar kan ibland vara en utmaning. I den här bilden har anhörigperspektivet fångats på ett fint och respektfullt sätt med mycket värme.

En tatuerad person får en spruta i överarmen.
Lugn i en utsatt situation. Från tidningen 1177 Vårdguiden nr 3 2016. Foto: Ulf Huett.

Vårdsituationer kan ibland vara obehagliga och då är det bra om vi kan visa något som upplevs stärkande och lugnande för den som ska utföra en undersökning eller behandling. Även om personen i den här bilden ser sammanbiten ut har han ändå ett leende på läpparna. Bilden förmedlar lugn och trygghet. 

Bilder som förtydligar, instruerar och informerar

Bilder har en pedagogisk funktion. Många har lättare att komma ihåg och ta till sig information som presenteras visuellt. Det är dessutom bra för personer som har svårt att läsa på svenska eller att ta till sig text av olika orsaker.

Visa patienten i centrum. Från 1177. Foto: Juliana Wiklund.
 • Visa personer som är trygga och delaktiga i en vårdsituation. Patienten ska vara i centrum och aldrig i underläge.
 • Undersökningar och medicinsk utrustning måste alltid visas på ett korrekt och realistiskt sätt och vårdpersonal ska följa aktuella hygienriktlinjer.
 • Om du bildsätter en medicinsk text är det också viktigt att bilden är representativ för symtomet, sjukdomen eller behandlingen.
Visa en sak i taget. Bilden visar hur du ska hålla barnet när du flaskmatar. Från 1177. Foto: Juliana Wiklund.

Försök inte förklara för mycket i en och samma bild, då blir det bara otydligt för betraktaren. 

Både illustrationer och fotografier behöver granskas av sakkunniga innan publicering. Från 1177. Illustration: Kari Toverud

Bilder ska hålla samma höga medicinska kvalitet som våra texter. Det gäller både foton och illustrationer.

Var tydlig och ha inte med för många detaljer i bilderna. 

Bilder som skapar igenkänning

Alla ska, på bästa sätt, ha möjlighet att förstå, känna igen sig och bli stärkta i mötet med 1177 och UMO. Det gäller oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, hudfärg, religion, funktionsförmåga, socioekonomiska förutsättningar eller ålder. Det handlar inte om att alla ska känna igen sig i varje bild, men på totalen ska det finnas en spridning av utseenden, platser, personliga uttryck och stilar.

 • Våra bilder ska visa en bredd av människor, miljöer och situationer.
 • Vi ska visa verkligheten som den ser ut i dag och i morgon.
 • Bilder ska vara fria från underliggande budskap eller symboler.
Ångest kan kännas olika. Den här bilden är från ett bildspel där man får ta del av olika personers upplevelser av ångest. Från UMO och 1177.se. Illustration: Cecilia Birgerson Nordling.

Våra bilder ska visa en bredd av människor, miljöer och situationer. Så många som möjligt ska kunna känna igen sig på olika ställen i våra kanaler. Genom att visa upp en mångfald av situationer och personer ökar möjligheten för att alla ska kunna känna igen sig. Samtidigt undviker vi att vissa personer blir representanter för känsliga ämnen.

Bilden är från en artikel om hur man har man sex på UMO.se. Illustration: Cecilia Birgerson Nordling

Vi ska inkludera utan att markera. Personer med olika funktionsvariationer, hudfärger, kön, könsidentiteter, åldrar, religioner och sexuella läggningar ska finnas representerade i allt vårt innehåll, inte bara i texter eller sammanhang som handlar om det som är normbrytande. 

En person som knappar på en mobiltelefon.
Användare i olika åldrar. Foto: Juliana Wiklund.

Våra bilder ska visa miljöer och situationer som känns aktuella. De kan också visa hur vi tänker att verkligheten kommer att se ut i framtiden. När vi bildsätter våra e-tjänster i dag så är det till exempel mer relevant att visa en mobiltelefon än en stationär dator.

Nära skjuter ingen hare, är ett ordspråk som betyder att även om man är nära att lyckas med något, så har man ändå inte riktigt lyckats. En del som har asperger kan tänka att den som säger det ordspråket, faktiskt pratar om att skjuta harar.

Bilden ska inte förutsätta att betraktaren uppfattar ironi eller underförstådda budskap. Förklara i så fall budskapet i en bildtext.

Tips – räkna före, under och efter

För att få fram hur spridningen ser ut i ditt material kan du räkna bilderna inom ditt område. Hur ser representationen ut?

 • Räkna hur många kvinnor, män och annat som finns på bilderna.
 • Räkna hur många personer som har ljus, mellan eller mörk hudfärg.
 • Räkna hur många som är aktiva och passiva – hur många av dem är kvinnor, män eller annat?
 • Räkna hur många som har en synlig funktionsvariation i sammanhang som inte handlar om funktionsvariationer.
 • Räkna hur representationen ser ut när det gäller ålder på personerna.
 • Räkna på vilken kroppstyp personerna har – är de långa, korta, smala eller tjocka?

Att tänka på inför en beställning eller en fotografering:

 • Vilka modeller vill du ha?
 • Vilka roller ska de ha? Vilka är aktiva, vilka är passiva?
 • Vilka platser och miljöer vill du ha?

Bilder som inspirerar

Våra bilder ska inspirera till beslut som stärker hälsan. Det gör vi till exempel genom att visa på en variation av motionsformer och miljöer. Steget till att förändra sin livsstil ska kännas enkel. Vår målgrupp är i huvudsak personer som funderar på att börja träna, eller kanske redan har börjat träna. Därför undviker vi att visa idrott på elitnivå eller extremsport.

Första steget till en ny livsstil är olika för olika människor. Foto: Ulf Huett, Åsa Grindal, Juliana Wiklund.

Våra bilder ska få betraktaren att känna sig peppad till att börja motionera. För en del är en promenad i skogen ett enkelt sätt att ta sig ut och motionera, men tänk på att skogen inte är tillgänglig för alla. En del tycker att det är enklare att gå till en idrottshall eller en boxningsklubb.

Bilder ska motivera till att ta kontakt med vården. Från UMO. Foto: Ulrika Zwenger.

Inspiration kan också handla om att motivera den som behöver ta kontakt med vården att göra det. Ibland kan det handla om något så enkelt som ett telefonsamtal.  

Tips – att tänka på när du väljer bilder

Här följer några exempel på hur vi har resonerat kring bildsättningen.

Symboliska bilder

Var försiktig med bilder som är abstrakta, symboliska eller otydliga. Tänk på vilken förförståelse som krävs för att tolka bilden. Utgå inte från att betraktaren delar dina referenser.

Undvik bilder som går att tolka på många olika sätt. Välj hellre bilden till höger. Foto Maskot och Åsa Grindal

I exemplet ovan är det bättre att ha en bild med tydlig koppling till ämnet. En planta kan betyda så många olika saker. För en del förmedlar bilden livskraft eller nya tider, men den betyder också något skört eller litet och utsatt. Någon kanske tänker att det är en medicinalväxt som kan bota psykiska sjukdomar.

En tom brygga.
En stillsam sommarnatt eller ett traumatiskt minne? Bilder tolkas olika av olika människor. Foto: Manfred Antranias Zimmer.

Fundera på om bilden kan misstolkas. Välj i så fall en annan bild. En bild på en öde brygga kan representera sommar, ledighet och bad för vissa, men kan skapa helt andra känslor hos en person som har varit med om något traumatiskt på havet.

Ett barn som ligger i en hängmatta på balkongen och läser.
Här skildras sommar och ledighet på ett tydligare sätt. Från 1177.se. Foto: Juliana Wiklund.

Sommar och ledighet kan förmedlas på många olika sätt. Bilden ovan visar en enkel sommardag där även de som inte reser bort på sommaren kan känna sig inkluderade. 

Abstrakta bilder

Välj en bild som är tydligt kopplad till texten och innehållet. Foto: Marin/Matton och Emmali Anséus.

Bilden på de två nakna personerna är oskarp och det är svårt att avgöra vad som händer. Vilka känslor skulle bilden väcka om den illustrerade en text om sexuella övergrepp? Välj hellre en bild med tydlig koppling till innehållet som den länkar till.

Vardagliga bilder

Tre personer som gör en mindfulnessövning.
Undvik poserande bilder som känns för reklamiga. Bilden användes tidigare i en artikel om mindfulness på 1177.se Foto: Lars Forstedt.

Det är något med ljuset och kompositionen i den här bilden som gör att det ser ut som att de befinner sig i en studiomiljö, bilden känns arrangerad (även om den kanske inte var det på riktigt) och reklamig.  

Reklamiga bilder kan även vara hem som ser ut som en bostadsannons eller personer med tillgjorda leenden.

Person som sitter och lutar sig mot ett träd och gör mindfulnessövningar.
Välj hellre en bild som visar att du kan utöva mindfulness var du än befinner dig. Foto: Åsa Grindal

Våra bilder ska kännas vardagliga och nära, mer dokumentära än arrangerade. 

Normer och stereotyper

Undvik att återskapa schabloner och normer, till exempel föreställningar om hur en familj eller ett vanligt hem ser ut. Tänk utanför dina egna referensramar. Fundera på vem som är aktiv eller passiv i en bild. Ibland kan det bli en stor skillnad om du byter ut personer eller platser inför en fotografering.

En äldre kvinna med två små barn.
Undvik att repetera stereotypa situationer. Foto: Ulf Huett.

Det är inget fel med att visa bilder på kvinnor och barn, det kan finnas många skäl till att ha en sådan bild. Men om bilden publiceras i ett stycke som handlar om vad man kan göra när man pensioneras så förstärker vi bara en stereotyp bild av vad kvinnor vill göra med sin fritid.

Två personer som promenerar med stavar.
Utmana normerna. Foto Juliana Wiklund.

Män brukar ofta gestaltas i sin yrkesroll eller i en prestation, det är inte lika vanligt att se manlig vänskap på bild.

Kollage med en bild tagen snett uppifrån, en bild tagen nerifrån.
Tänk på perspektivet - hur är bilden tagen? Foto: Jenny Hallström

Det är vanligt att kvinnor fotas snett uppifrån och män nerifrån. Det skapar helt olika upplevelser. Att fota någon uppifrån gör att personen ser utsatt eller undergiven ut, att fota någon nerifrån är ett klassiskt sätt att visa att någon har makt eller på annat sätt tar plats.

Till toppen av sidan