Riktlinjer för bild och video

Riktlinjer för namngivning av bilder på 1177.se

Spårbarheten ökar och vi får en bättre översikt av våra bilder i EPiServer om vi namnger våra bilder på ett liknande sätt.

Riktlinjer för namngivning av bilder på 1177.se

 • Skriv på svenska.
 • Använd inte å, ä, ö (det fungerar idag men för att minimera eventuella felkällor).
 • Beskriv vad bilden föreställer, relaterat till artikeln eller temat/ kategorin.
 • Skriv så kortfattat som möjligt.
 • Använd _ mellan ord.
 • Se till att det finns punkt och filtyp (tex. .jpg eller .svg)
 • Använd inte samma namn som en annan bild, lägg istället till mer information.
 • Bilder som används i flera artiklar ska inte döpas om till respektive artikel. Det blir då lättare att spåra en bild som används på flera ställen.
 • Numrera vid flera liknande bilder, som till ett bildspel eller liknande.
 • Har bilden inbäddade bildtexter på annat språk, döp den efter språket. Tex. Livmoder_somaliska.svg
 • Skriv inte med bildmått och typ av bild i filnamnet.
 • Städa bort bilder som inte används, finns de i epi så ligger de som publicerade

Illustrationer

 • Beskriv sjukdomen/besvären om illustrationen visar det. Om inte, beskriv vad det föreställer.
Till toppen av sidan