Läs din journal

Frågor och svar om journal via nätet

Innehållet gäller Västra Götaland

Vilken nytta kan jag ha av att läsa min journal via nätet?

Tjänsten underlättar för dig om du vill ha en mer aktiv roll i frågor som rör din egen hälsa, vård och behandling. Du får en möjlighet att förbereda dig inför mötet med vårdpersonalen. Efter mötet kan du läsa dokumentationen i lugn och ro.

Hur gör jag för att läsa min journal via nätet?

För att läsa din journalinformation via nätet behöver du logga in på 1177.se med en godkänd e-legitimation. Det är en elektronisk id-handling som du kan använda för att legitimera dig på ett säkert sätt, exempelvis på en webbplats eller i en app.

Läs mer om hur du loggar in på 1177.se 

Vilken information kan jag läsa i journalen via nätet?

Från och med 1 juni 2016 visas anteckningar, diagnoser, uppmärksamhetssignaler* och vårdkontakter från sjukhusen. 

Från och med 1 november 2016 visas anteckningar, diagnoser, uppmärksamhetssignaler, vårdkontakter, provsvar och vaccinationer från Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen.

Från och med 8 december 2020 visas anteckningar och vårdkontakter från Folktandvården.

Från och med 10 juni 2021 visas anteckningar från ditt samtal med sjuksköterska på 1177 på telefon.

Från den 1 mars 2023 visas information om din SIP, standardiserad individuell vårdplan, från SAMSA i Journalen på 1177. 

Information visas från och med startdatum.

Det kan dröja efter din kontakt med vården innan du kan se informationen. Det beror på att anteckningarna måste skrivas in i journalsystemet först. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kan du meddela den vårdenhet, vårdcentral, mottagning eller det sjukhus som du har besökt eller varit i kontakt med.

* En uppmärksamhetssignal visar om du har en överkänslighet, allergi eller smitta som hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara observant på.

Jag behöver hjälp med att logga in i min journal eller har andra tekniska frågor om tjänsten. Vart kan jag vända mig?

Läs om hur du loggar in på 1177.se 

Behöver du hjälp med tjänsten kan du kontakta supporten för e-tjänsterna på 1177.se
Du kan också ringa supporten på telefon 08-123 135 00.

Jag behöver hjälp att förstå information i min journal. Vart kan jag vända mig?

Om du inte förstår information i din journal ska du kontakta den vårdenhet, vårdcentral, mottagning eller det sjukhus som skrivit journalen så hjälper personalen dig.

Varför hittar jag ingen eller bara delar av min journalinformation?

Det är inte säkert att du kan se informationen direkt efter ditt besök. Ibland dröjer det lite vilket beror på att journalanteckningen först ska skrivas in i journalsystemet. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, vänd dig till den vårdenhet du har besökt eller har haft kontakt med.

Varför kan jag inte läsa min journal från mödrahälsovården?

Mödrahälsovården visar från den 7 mars 2023 ingen information. Man behöver göra en ny teknisk lösning för journalsystemet och under den tiden kan ingen information visas. Det finns idag inget datum för när den journalen kommer att visas igen. Den nya tekniska lösningen kommer att göra det möjligt att visa mer information ur journalen än tidigare. 

Finns det en möjlighet att läsa journalinformation på papper?

Ja, vänd dig till den vårdenhet du har besökt eller har haft kontakt med och begär ut din journal på papper.
Läs mer om rätten att läsa din journal

Kan jag ge någon annan person behörighet att läsa min journal?

Nej. Möjligheten att utse ett ombud togs bort 7 juni 2018.

Kan jag läsa mina barns journal via nätet?

Du som är registrerad vårdnadshavare hos Skatteverket har tillgång till ditt barns journalinformation när barnet är mellan 0 – 12 år. Det visas från och med den 1 november 2019.

Vem kan läsa journalinformationen?

Från den dag du fyller 16 år kan du läsa din journalinformation. 

Bara du själv har åtkomst till din journalinformation. Du måste ha ett fullständigt personnummer och e-legitimation.

Kan jag försegla min journalinformation så att den inte alls går att läsa via nätet?

Du kan välja att försegla din egen journal. Då stänger du av din möjlighet att nå journalen via nätet. Du kan antingen försegla via e-tjänsten eller be om hjälp med detta när du besöker hälso- och sjukvården. Tänk på att du efter försegling inte själv kan öppna upp din journal igen. Kontakta telefonservice på telefonnummer 0774 - 44 10 10 för mer information, måndag-torsdag kl. 9-10. (Detta telefonnummer gäller endast för patienter inom Västra Götalandsregionen).

Vad är skillnaden mellan att försegla e-tjänsten Journalen och att spärra min journal?

När du förseglar din åtkomst till e-tjänsten Journalen stänger du av möjligheten för dig själv att läsa din journalinformation via nätet.

När du spärrar din journal kan den inte läsas av personal utanför den enhet spärren avser utan ditt samtycke. Läs mer om att spärra journal.

Kan jag ställa frågor till vården i Journal via nätet?

Har du frågor eller kommentarer om det som står, kontakta den vårdenhet du besökte. Det kan du göra via telefon eller brev. Du når journal via nätet genom e-tjänsterna på 1177.se. Här kan du även kontakta vården.

Hur kan jag som synskadad ta del av informationen?

Synskadade har ofta olika hjälpmedel för att kunna läsa text på en bildskärm. E-tjänsten ingår i ett system som har testats på synskadade. Med en kombination av automatisk textuppläsning och braille-kodsgivare vid tangentbordet, kan sådan text göras tillgänglig för en synskadad person.

Kan man komma åt sin journal även när man är utomlands?

Ja, det är ingen skillnad om du befinner dig i Sverige eller utrikes.

Kan jag få veta vilka som läst i min journal?

När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att veta om och när någon har läst din journal. Du kan begära ett loggutdrag när du är inloggad på 1177.se (välj Övriga tjänster, Spärr- och Logg Västra Götalandsregionen) eller genom att ringa till telefonservice på telefonnummer 0774 - 44 10 10 måndag-torsdag kl. 9-10. (Detta telefonnummer gäller endast för patienter inom Västra Götalandsregionen).

Kan vårdpersonal se att jag har läst i min journal?

Nej, vårdpersonalen kan inte se om du har läst din journal via nätet.

Till toppen av sidan