Skador på händer och fötter

Båtbensbrott

Båtbenet är ett av de små benen i handleden. Ett vanligt sätt att bryta båtbenet är att ramla och ta emot sig med handen. Läkningen kan ta lång tid, men det blir oftast helt bra till slut.

Ett båtbensbrott gör oftast inte lika ont som ett handledsbrott. Därför kan det också vara svårare för läkaren att upptäcka.

Symtom

Det brukar göra ont i handleden när du brutit båtbenet, särskilt när du böjer handen bakåt. Handleden är sällan svullen.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ont och är svullen kring handleden efter att ha ramlat och tagit emot dig med handen. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Här kan du hitta vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Undersökning

Båtbenet är ett litet ben i handleden.

Du får först göra en röntgenundersökning om läkaren misstänker att det handlar om ett båtbensbrott.

Ibland syns det inte på den första röntgenundersökningen att du brutit båtbenet. Om läkaren fortfarande misstänker ett benbrott gipsas alltid armen. Du får då komma tillbaka efter ungefär två veckor för att gå på en magnetkameraundersökning eller en vanlig röntgen. Ett båtbensbrott syns bättre på en undersökning med magnetkamera.

Behandling

Det är viktigt att ta sig till en vårdcentral och få behandling för ett brutet båtben, eftersom du annars riskerar att bli stel och öm i handleden. Det kan leda till att du får sämre kraft och funktion i handen.

Den vanligaste behandlingen av båtbensbrott är ett gips som sluter runt hela underarmen, handleden och större delen av tummen. Man brukar vara gipsad i ungefär sex veckor, men det kan ta längre tid innan skadan är helt läkt.

En del kan behöva opereras. Då kan det ta upp till ett halvår innan du är helt bra igen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Till toppen av sidan