Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Sexuella övergrepp på nätet ger svåra sår i själen

Innehållet gäller Västra Götaland

Ett barn som har utsatts för sexuellt övergrepp på nätet mår lika dåligt som det som har utsatts rent fysiskt. Rädslan tar dessutom inte slut – hur länge ska bilderna eller filmerna ligga kvar på nätet?

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet ökar anmälningar för utnyttjande av barn för sexuell posering via nätet. Mörkertalet är stort eftersom många barn känner en skuld och skam inför att berätta. I de flesta fall är en flicka utsatt och en man förövare. Mycket talar dock för att färre övergrepp mot pojkar anmäls, och att det finns fler kvinnor bland förövarna än vad som syns i brottsstatistiken.

Själsligt ärr för livet

Oavsett om övergrepp är fysiska eller icke-fysiska innebär de en grov sexuell kränkning för det utsatta barnet. Konsekvenserna för barnet är också desamma oavsett om övergreppet sker på nätet eller inte: posttraumatiskt stress och dålig psykisk hälsa. Det blir ett själsligt ärr för livet.

Därför påverkar övergrepp barns psykiska hälsa:

 • Skuld – man känner att det är sitt eget fel.
 • Skam – man känner sig lurad, att man har förmåtts att göra någonting med sin kropp som man egentligen inte vill.
 • Svek – man känner att man har svikit sina nära och kära.
 • Hot – man känner sig hotad av förövaren.
 • Rädsla – man vet inte vad som ska hända med bilderna/filmerna.
 • Oro – man vet inte vilka som har sett materialet.
 • Oändlighet – man fruktar för att övergreppen kommer att fortsätta.

Hot och utpressning

Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn är alla former av sexuella handlingar som tvingas på ett barn av en annan person. Många av de övergrepp som sker på nätet är till en början icke-fysiska och poseringen kan vara frivillig från barnets sida. Övergreppen kan sedan genom utpressning och hot ta fysisk form längre fram, barnet kanske tvingas göra något med sig själv medan gärningsmannen ser på.

Barnet luras in i en fälla

Förövaren försöker ställa sig in, charma, smickra, bli kompis och en förtrogen. Så småningom kan brottslingen övertala barnet att skicka bilder eller filmer på sig själv eller uppträda inför webbkameran. Förövaren bygger upp en känsla av medansvar hos barnet. Ofta blir resultatet att barnet inte berättar för att det inte vågar, för att det skäms, eller för att det tycker att det får vad det förtjänar. När förövaren fått en film eller bilder så är det vanligt att dessa används i utpressningssyfte med hot om att sprida dem till vänner och familj. Redan efter att ha skickat första bilden känner många barn en skam och skuld som gör att de inte berättar för någon vuxen.

Barn som utsätts

Övergrepp på nätet kan drabba vilket barn som helst även det som omges av kärlek och trygghet. Kognitiva och sociala funktionsnedsättningar, tidigare utsatthet för övergrepp, psykisk ohälsa och bristande socialt stöd, gör barnet extra sårbart. Har barnet varit med om fysisk eller känslomässig misshandel, mobbning samt olika former av självskadebeteenden, är det också särskilt utsatt.

Grooming

Ibland används begreppet grooming. Det innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Sexualförbrytare söker via nätet upp tänkbara offer. Kontakten kan ske via chattar och kontaktsidor, eller via social media. Den vuxna utger sig för att vara en helt annan person, ofta jämnårig, som försöker vinna barnets förtroende.

Tips till unga:

 • Det är aldrig ditt fel.
 • Det finns hjälp att få.
 • Prata omedelbart med en vuxen om du utsätts för press eller hot.
 • Anmäl till polis eller ECPATS hotline eller ta kontakt med en organisation. ECPAT är en barnrättsorganisation.
 • Lämna inte ut uppgifter om dig själv.
 • Radera ingenting, ta skärmdumpar, spara mejl och chattloggar.
 • Blockera eller spärra personer så att de inte längre kan kontakta dig men ta först skärmdumpar för att det som sagts på chatten inte raderas.
 • Rapportera personer till sajten.

Så här anmäler du som är ung

På Ditt ECPAT kan du som är under 18 år få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. ECPAT kan också hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits på nätet.

Tips till vuxna:

 • Skuldbelägg och döm aldrig ditt barns handlingar.
 • För att kunna skydda barn måste vi förstå den värld av sociala media som de växer upp i. Se till att du har kunskap och utforska appar och olika digitala mötesplatser.
 • Våga fråga och lyssna.
 • Hämta kunskap i Rädda Barnens handbok om att skydda barn mot övergrepp på nätet.

Så här anmäler du

Du kan göra en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller tipsa polisen på itbrott.desk.noa@polisen.se Läs mer om sexualbrott på polisens webbplats.

Du kan också anmäla personen till ECPAT som har en hotline . Där kan du tipsa om alla former av misstänkt barnsexhandel, sexuella övergrepp, grooming och handel med barn. Man tar även emot tips på sexuella övergrepp på barn som begåtts i andra länder.

Här får du stöd och hjälp

Här kan du få tips och råd

Till toppen av sidan