Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har med sex att göra och som är kränkande för dig. Det är bara du själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte.

Sexuella trakasserier är något som är vanligt förekommande, på skolor, på arbetsplatser, på nätet och i andra sammanhang.

Sexuella trakasserier är allvarligt. Trots att det är så vanligt är det många som utsätts som inte vågar berätta, trots att de mår dåligt eller att trakasserierna begränsar ens liv.

Det finns hjälp att få.

Du som är ung kan läsa mer om sexuella trakasserier på UMO.se. 

Vad är sexuella trakasserier?

Här är några exempel på sådant som kan vara sexuella trakasserier:

 • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som anspelar på sex.
 • Någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp.
 • Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.
 • Någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig.
 • Någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.
 • Någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som känns kränkande.

En del saker kanske känns bra först men blir obehagliga efter ett tag. Här är några exempel på sådant som först kan kännas bra men som sen kan kännas obehagligt:

 • En kram kan bli obehaglig om den du kramar plötsligt börjar trycka sin kropp mot dig.
 • Det kan kännas trevligt om någon lägger en hand på din axel, men mindre trevligt när handen börjar glida ner över ryggen.
 • Det kan kännas obehagligt om någon inte respekterar att du inte längre vill ha en flirtig kontakt, även om du velat det tidigare.

Din upplevelse är viktig

Många förminskar sin upplevelse av trakasserier och tänker att det inte var så farligt. En del som har varit utsatta kan be förövaren om ursäkt för att de missförstod situationen.

Det är också vanligt att den som är utsatt fortsätter att vara trevlig eller skratta med för att göra situationen mindre obehaglig.

Men du ska alltid lita på din egen känsla om det känns obehagligt för dig.

Vanliga reaktioner vid sexuella trakasserier

Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som påverkar människor på olika sätt. Här är exempel på vanliga reaktioner:

 • Du kan känna dig stressad eller känna ångest.
 • Du kan bli rädd.
 • Du kan få ont i magen.
 • Du kan få ont i huvudet.
 • Du kan bli tröttare än vanligt.
 • Du kan känna dig deprimerad.
 • Du kan känna skamkänslor eller skuldkänslor trots att det inte är du som har gjort något fel.

Att bli utsatt för sexuella trakasserier kan också påverka självkänslan

Det är viktigt att du inte anklagar dig själv för trakasserierna. Det är aldrig ditt fel att någon trakasserar dig, oavsett vad du har på dig, hur du ser ut eller hur er relation ser ut.

Stöd och råd vid sexuella trakasserier

Det finns flera verksamheter som erbjuder vård och stöd om du är utsatt för sexuella trakasserier och mår dåligt.

 • Du kan kontakta din vårdcentral. Ibland räcker det att du chattar eller videosamtalar med en psykolog för att få hjälp.
 • Du kan kontakta skolkuratorn om du går i skolan.
 • Du kan kontakta studenthälsan om du studerar på universitet eller högskola.
 • Är du under 18 år kan du kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.
 • Är du under 25 år kan du kontakta en ungdomsmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Att anmäla sexuella trakasserier

Det är viktigt att du anmäler sexuella trakasserier. Det kan vara lättare att börja må bättre om du känner att du har gjort vad du kan.

Sexuella trakasserier kan vara olagliga

Sexuella trakasserier kan ibland vara brottsliga handlingar. Det kan vara flera olika brott, till exempel kan det ibland handla om brottet sexuellt ofredande. Vid sexuellt ofredande gäller sexualbrottslagstiftningen och du kan anmäla trakasserierna till polisen.

Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse upp till två år.

Det kan vara svårt att själv avgöra vad som är brottsligt. Du kan alltid ringa och rådgöra med polisen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Så anmäler du trakasserier på skola eller arbetsplats

När trakasserierna sker på skolor och arbetsplatser gäller även diskrimineringslagen. I vissa fall gäller skolans ansvar även för trakasserier som sker utanför skolan, om det är relaterat till skolans verksamhet. Arbetsplatsen eller skolan kan bli skyldig att betala skadestånd om de inte gör något åt trakasserierna.

Börja med att berätta vad som har hänt för någon. Du som är anställd kan kontakta din arbetsgivare eller ditt skyddsombud. Du som går i skolan kan kontakta en lärare eller annan personal på skolan.

Vad gör jag om trakasserierna fortsätter?

Du kan kontakta Diskrimineringsombudsmannen om de ansvariga på din skola eller arbetsplats inte gör något efter att du berättat om trakasserierna. Du kan också kontakta Diskrimineringsombudsmannen om du har frågor eller vill ha råd.

Du som går i skolan kan kontakta barn- och elevombudet på Skolinspektionen om din situation inte blir bättre efter att du berättat vad som hänt. Ombudet är ett stöd för den som utsätts för kränkande behandling i skolan.

Organisationer som kan hjälpa

Mer på 1177.se

Våldtäkt och andra sexualbrott

Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Att göra något sexuellt med någon som inte vill det kan vara olagligt. Du har rätt att få hjälp och stöd om du har varit med om ett sexualbrott.

Att förändra ett våldsamt eller kränkande beteende

Det kan kännas svårt att be om hjälp. Men det finns hjälp att få.

Mobbning

Både barn och vuxna kan utsättas för mobbning. Det är viktigt att sätta stopp för situationen och söka stöd om du behöver. Läs mer om hur du kan göra och vem du kan kontakta för att få hjälp.

Till toppen av sidan