Psykisk hälsa

Efterlevandestöd vid självmord

Innehållet gäller Västra Götaland

Att uppleva sorg är alltid svårt och tungt. En förlust genom självmord kan vara särskilt komplex och traumatisk. Sorgeprocessen försvåras ofta av det stigma och tabu som finns runt självmord. Det finns dock hjälp och stöd att få.

Förutom den närmaste familjen har ett dödsfall i självmord en stark påverkan även på vänner, bekanta, släktingar och kollegor. Den som är efterlevande till en person som har tagit sitt liv hamnar ofta i en krissituation och kan behöva mycket stöd, dels i den akuta fasen, dels under en lång period efter.

Reaktionerna efteråt varierar, beroende på den efterlevandes relation till den som tog sitt liv.

Precis när det hänt

Om du som efterlevande själv har behov av insatser från hälso- och sjukvården, till exempel sjukskrivning, kan du ta kontakt med din vårdcentral. Vårdcentralen kan även erbjuda stödjande krissamtal som hjälper dig bearbeta den akuta situationen. Vanligast är mellan ett och fem samtal.

Barn har särskilda behov

En närståendes självmord påverkar barn mycket kraftigt och det leder ofta till stora livsförändringar. Beroende på barnets ålder kan du behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt. Organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, är en bra samtalspartner för såväl barn som vuxna. Chatta, prata eller mejla med Bris.

Stöd från vården

Om personen som tagit sitt liv varit intagen på en vårdavdelning, stod under behandling eller hade en pågående vårdkontakt, kan vårdpersonalen hjälpa dig som efterlevande att få svar på en del frågor. Du kan få veta mer om diagnosen, behandlingen, suicidrisken med mera. Att samtala med personalen som deltagit i behandlingen kan kännas värdefullt och vara en viktig del i läkningsprocessen.

När det gått en tid

Behovet av stöd genom samtal och andra insatser kan kvarstå under en längre tid efter händelsen. Att fortsätta prata om sina känslor är en viktig läkande del i sorgebearbetningen.

Stöd från föreningar

Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att arbeta med personer i sorg och kan även hänvisa till annan hjälp och till andra trossamfund. Även anhörig- och intresseföreningar erbjuder stöd. Genom SPES, SuicidPrevention och EfterlevandeStöd eller föreningen Hope - att leva vidare, kan du som närstående få kontakt med och stöd från andra med egenupplevd erfarenhet av att mista en någon i självmord. Läs mer om råd och stöd på mejl, chatt och telefon.

Stödgrupper för barn och familj

Västra Götalandsregionen har avtal med Bräcke Diakoni i Göteborg, samt Kraftens hus Sjuhärad och Svenska kyrkan i Borås som erbjuder stödgruppsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna där en förälder har avlidit. Grupperna är öppna även för dig som har en förälder som har tagit sitt liv. Även andra vuxna och syskon i familjen är välkomna till dessa stödgrupper.
FILM: När en förälder har dött och om stödgrupper, Svenska kyrkan i Borås.

Att hantera det praktiska

När man hamnar i kris efter att en närstående tagit sitt liv är det bra att be om, och ta emot hjälp och stöd från närstående och vänner. Kommunens socialtjänst erbjuder också olika typer av stöd och hjälp efter att någon har avlidit.

Efterlevandeguiden kan du läsa mer om hur du tar hand om det praktiska efter att någon avlidit.

Till toppen av sidan