Psykisk hälsa

Efterlevandestöd vid självmord

Innehållet gäller Västra Götaland

Att uppleva sorg är alltid svårt och tungt. En förlust genom självmord kan vara särskilt komplex och traumatisk. Sorgeprocessen försvåras ofta av det stigma och tabu som finns runt självmord.

Förutom den närmaste familjen har ett dödsfall i självmord en stark påverkan även på vänner, bekanta, släktingar och kollegor. Den som är närstående till en person som har tagit sitt liv hamnar ofta i en krissituation och behöver mycket stöd, dels i den omedelbara situationen, dels under en lång period efter.

Det varierar hur du reagerar när någon dör. Det kan bland annat bero på vilken relation du hade, om du har många människor omkring dig eller om du är ensam.

Precis när det hänt

Om personen som tagit sitt liv medan hen var intagen på en vårdavdelning, eller hade en pågående vårdkontakt, kan vårdpersonalen ofta hjälpa dig att få kontakt med kurator. Vid önskemål förmedlar man även kontakt med företrädare för något religiöst samfund.
Om personen som tagit sitt liv inte haft kontakt med vården och avlidit i eller utanför hemmet, så kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp med sjukskrivning och efterlevandestöd. Vårdcentralerna kan erbjuda mellan 2-5 besök där de hjälper dig bearbeta den akuta situationen genom samtal och/eller läkemedelsbehandling. 

Att prata med någon när du känner sorg och saknad kan ofta vara en tröst och hjälpa dig i din sorgebearbetning. Du kan kontakta stödorganisationer, till exempel Svenska kyrkan eller andra trossamfund,  alternativt anhörigföreningar om du behöver samtala med någon utomstående. Läs mer om råd och stöd på mejl, chatt och telefon.

Om det finns barn som nära anhöriga till den som avlider leder det ofta till stora förändringar för barnen. Beroende på barnets ålder kan du behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt. Organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, är en bra samtalspartner för såväl barn som vuxna. Chatta, prata eller mejla med Bris.

Samtal med vårdpersonal

Om den som tagit sitt liv också hade kontakt med vården, kan det för efterlevande kännas värdefullt att få prata med någon i personalen som deltagit i behandlingen. Du kan få veta mer om diagnosen, behandlingen, suicidrisken med mera. Sådana samtal kan vara en viktig  del i läkningsprocessen.

När det gått en tid

Västra Götalandsregionen har ett samarbete kallat Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Där erbjuds stöd till sörjande. Det finns Bräcke Diakoni i Göteborg som har stödgrupp för dig som är ung och som har förlorat en förälder.

Det finns även Kraftens hus Sjuhärad som inte bara är en samlingsplats för cancerberörda utan som också har en stödgrupp för barn, ungdomar och vuxna där en förälder har avlidit av andra orsaker.
Även andra vuxna och syskon i familjen är välkomna till dessa stödgrupper.  Grupperna är öppna även för den som har en förälder som har tagit sitt liv. Alla är välkomna oavsett bostadsort.

Att hantera det praktiska

Efter ett självmord är det bra att be om hjälp och stöd från närstående eller vänner. Kommunens socialtjänst erbjuder också olika typer av stöd och hjälp efter att någon har avlidit. På Efterlevandeguiden kan du läsa mer om hur du tar hand om det praktiska efter att någon avlidit.

Till toppen av sidan