Just nu är det många som ringer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Psykisk hälsa

Beröring och närhet är livsviktigt

Innehållet gäller Västra Götaland

Beröring och närhet är bokstavligen livsviktigt. Det menar neurofysiologen och forskaren Helena Backlund Wasling: – Ett liv utan närhet och utanför ett socialt sammanhang, ökar risken att dö i förtid.

Huden fyller många funktioner. Den är ett fantastiskt skydd som dessutom bildar D-vitamin. Men det är inte därför Helena Backlund Wasling har intresserat sig för huden. Istället är det alla fantastiska känselkroppar som har gjort att hon har forskat om kroppens största organ. Huden har nämligen som uppgift att skicka känslor av välbehag till hjärnan när en annan människa rör vid dig. Beröring påverkar ditt känsloliv, något som Helena också har som tema i sin bok Närmare.

Till toppen av sidan