Att söka stöd och hjälp

Väntjänst som bryter ensamheten

Innehållet gäller Västra Götaland

Många äldre upplever en stor ensamhet. – Om man känner sig mycket ensam kan man till slut bli deprimerad. Risken finns också att man börjar känna fysisk smärta, säger Christina Hammargren, frivilligledare för Väntjänsten, Röda Korsets Göteborgskrets. På Väntjänsten jobbar volontärer för att bryta de äldres ensamhet.

Christina Hammargren menar att besöksverksamheten inom Röda Korset handlar mycket om att höja de äldres livskvalitet

När arbetslivet har tagit slut, barnen är upptagna av jobb och småbarn, vännerna har på olika sätt försvunnit och orken tryter, kan känslan av ensamhet helt ta över en gammal människas liv. Man känner sig inte behövd eller saknad. I huset är det tyst. Ingen ringer, ingen knackar på dörren. Tv:n får fungera som sällskap.

– De som har barn kan också uppleva sig mycket ensamma. Att ha barn och inte få besök kan kännas mycket smärtsamt. Och så är det en generation som inte vill ”vara till besvär” och berätta för sina barn att man vill ha besök, säger Christina Hammargren som själv började med besöksverksamhet innan hon fick en ledarroll på Göteborgskretsens kontor.

Till råga på allt kanske livspartnern har dött och ensamheten blir ännu tydligare.
Det är då Röda Korsets Väntjänst kan fylla en stor funktion.

Får tips om ensamma

Ofta är det anhöriga, kommunala biståndshandläggare och föreståndare på äldreboende, som hör av sig och föreslår namn på personer som borde få besök.
– Många äldre har svårt att erkänna att de är ensamma, det kanske kryper fram först efter ett långt samtal. Och så vill man inte” besvära”, påpekar Christina Hammargren.
En del människor lägger skulden på sig själva att de är ensamma, att de har sig själva att skylla för att de inte har varit mer socialt aktiva i sina liv.

Besökare är ofta pensionärer

Väntjänsten försöker para ihop rätt volontärbesökare med rätt mottagare baserat på gemensamma intressen, erfarenheter och önskemål. Väntjänsten gör besök både i privata hem och på äldreboenden.
De flesta vill ha besök från lite mognare personer och volontärerna är ofta pensionärer.
Det har också visat sig att det är svårt att få yngre volontärer att stanna kvar.
Åldersgränsen för att bli besökare är 25 år.

Idag finns sju volontärer på Röda Korsets kontor och ett femtiotal volontärer jobbar som besökare.
För tio år sedan hade Göteborgskretsen dubbelt så många volontärbesökare.
Väntjänst finns bara hos de Röda Korskretsar som har valt att satsa på denna typ av besöksverksamhet.

Trygghet och kontroller

Trygghet för alla inblandade är viktigt. Alla volontärer har tystnadsplikt och har kontrollerats mot brottsregistret. Innan ett godkännande genomförs en intervju.  Man måste också gå en kort kurs i Röda Korsets ideologi.
Väntjänsten kontrollerar också att de som ska få besök är seriösa och pålitliga.

När besöken har kommit igång gör Väntjänsten alltid uppföljningar, frågar hur det känns och hur det fungerar för båda parter.
Röda Korset ordnar dessutom lunchträffar för volontärer som då ges en chans att diskutera olika frågor och situationer som kan uppstå.

Vänskap växer fram

Besöksverksamheten handlar mycket om att höja de äldres livskvalitet – de flesta behöver ett socialt kontaktnät för att må bra till kropp och själ. Hur ofta besöken ska göras och vad man gör tillsammans sker genom en överenskommelse mellan volontären och den som vill ha besök. Att få komma ut på promenad står ofta högt upp på önskelistan. Besöket kan också innebära att man läser och diskuterar dagstidningens innehåll, går på konsert, på teater, till läkaren eller bara fikar och myser tillsammans. Ofta växer en ömsesidig vänskap fram.

Besöksdagen är mycket viktig

Christina Hammargren tycker det är fantastiskt att vara besökare; all den klokskap och kunskap du kan få ta del av från en livserfaren människa. Och så ser du värmen och glädjen.
Dessutom känner sig den ensamme sig sedd och bekräftad. Volontären känner sig i sin tur välkomnad och behövd.

Christina berättar att flera ensamma verkligen visar att de ser fram emot besöksdagen, man kanske klär upp sig eller förbereder sig på annat sätt.
– Jag brinner för de här gamla fina människorna. Det är så roligt att kunna hjälpa dem och det är fantastiskt att kunna tussa ihop dem med rätt slags volontärer, säger hon.

Till toppen av sidan