Psykisk hälsa

Att bevara och stärka psykiskt välbefinnande

Innehållet gäller Västra Götaland

Psykiskt välbefinnande handlar om hur du mår och trivs i vardagen. Därför är det lika viktigt att du tar hand om ditt psykiska välbefinnande, som det är att du tar hand om din hälsa i övrigt.

Tre kvinnor promenerar hand i hand
Det finns många saker du kan göra för att må bra psykiskt, till exempel vara aktiv och uppleva social gemenskap. Foto: Silvia/Pixabay

Psykiskt välbefinnande är att kunna känna tillfredställelse med livet, såsom njutning, lust och lycka. Det är också att klara av att hantera livets med- och motgångar, ha goda sociala relationer och kunna utveckla sin inre förmåga. Om du tar hand om ditt psykiska välbefinnande även när du mår bra, kan du stärka din motståndskraft. Du kan förbereda dig på perioder när livet är jobbigare och får det lättare att hantera både positiva och negativa känslor.

Öka ditt psykiska välbefinnande

Det finns saker du kan göra för att öka ditt psykiska välbefinnande. De flesta av oss mår bra av att göra något aktivt, göra något tillsammans med andra och att göra något meningsfullt. När du håller dig fysiskt, mentalt, socialt och själsligt aktiv leder det ofta till bättre psykiskt välbefinnande; du kan känna dig gladare och får lättare att hantera vardagliga utmaningar. En aktiv livsstil kan också lindra psykiska problem som nedstämdhet och sömnlöshet och bidrar ofta till att motverka ensamhet.
Här kan du läsa om tips för att stärka dit psykiska välbefinnande.

Sunda vanor som till exempel en god nattsömn, mindre stress, en god självkänsla, att röra på sig och ha goda kostvanor kan stärka ditt psykiska välbefinnande. Här nedan finns det länkar till artiklar som kan ge dig bra tips.

Västra Götaland

Livsstilsverktyget

Vill du öka dina kunskaper om hälsa och förebygga livsstilssjukdomar? Då kan du anmäla dig till den kostnadsfria forskningsbaserade digitala tjänsten Livsstilsverktyget. Du kan göra övningar, tester och får tillgång till en mängd tips och vetenskapliga fakta. Det kan handla om stress, sömn, oro, relationer, ensamhet, mat, motion och mikrovanor. Du får också stöd i att förbättra din livskvalitet och hitta en inre balans, vilket är viktigt för den långsiktiga hälsan.

Du kan delta i studien från och med 18 års ålder och om du har tillgång till internet. Det är kostnadsfritt att använda verktyget.
Här kan du anmäla dig och läsa mer om Livsstilsverktyget

Till toppen av sidan