Smärtbehandlingar och rehabilitering

Tens

Tens är en typ av smärtlindring som kan användas både om du får ont plötsligt och om du har haft ont länge. Behandlingen består av att du får plattor som sätts på huden och som skickar svag ström. Det gör att du tillfälligt får mindre ont, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Ordet tens är en förkortning av transkutan elektrisk nervstimulering.

Förberedelser

Den som ska ge dig behandlingen utreder orsaken till att du har ont innan du får behandling med tens.

Det kan vara olämpligt att få behandling med tens om du har pacemaker. Därför är det viktigt att tala om att du har en pacemaker.

Så känns behandling med tens

Det gör inte ont att få behandling med tens, men du kan känna muskelryckningar under behandlingen. Du kan också känna att det pirrar i huden under elektroderna.

Så går behandlingen till

Den som ska ge dig behandlingen undersöker först området där det gör ont. Sedan får du plattor med elektroder fastsatta på huden. De fästs nära eller på området där du har ont. Inga sår får finnas där.

Elektroderna ansluts sedan till en batteridriven dosa, en så kallad tens-apparat. Tens-apparaten skickar elektriska impulser till nerverna under huden. Det gör att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras och att smärtsignaler blockeras.

Smärtlindringen kan räcka upp till några timmar efter avslutad behandling.

Behandling med tens vid muskelvärk

Vid muskelvärk brukar en behandling ta 30 till 45 minuter och kan upprepas två till fyra gånger om dagen. I en del regioner kan du få låna hem en tens-apparat. Du får sedan lära dig hur du själv kan använda tens-apparaten hemma. Det går även att köpa en tens-apparat i butik eller på internet.

Behandling med tens vid graviditet och förlossning

I en del regioner kan du som är gravid få låna eller hyra en tens-apparat för att lära dig att använda den inför och under förlossningen.

Det brukar finnas tens-apparater att låna på förlossningen.

Tens kan också användas för eftervärkar.

Under graviditeten

Det går också att använda tens under graviditeten om du haront i bäckenet, så kallad foglossning.

Tens kan lindra smärta på två olika sätt

Smärtlindring med tens kan ske på två sätt.

Det ena sättet är att smärtan lindras genom att smärtsignalerna till hjärnan blockeras. Det sker med högfrekvent stimulering, vilket innebär att elektriska impulser skickas med snabb hastighet.

Det andra sättet är att förstärka kroppens eget system för att lindra smärtan. Detta sker oftast med lågfrekvent stimulering, vilket innebär att de elektriska impulserna skickas med långsammare hastighet. Det gör att fler endorfiner frigörs i kroppen. Endorfiner är hormoner som finns i kroppen och som lindrar smärta.

Metoderna kan även kombineras.

Oftast ställer du in ett program på apparaten som passar för dig och dina besvär. Du kan prata med den som ansvarar för din behandling om vilken metod som kan ge bäst smärtlindring för dig.

Tens kan kombineras med annan smärtbehandling

Tens kan användas som ensam behandlingsform mot smärta. Det kan även kombineras med andra typer av smärtlindrande behandling, till exempel smärtstillande läkemedel.

Så mår du efteråt

Du som har känslig hud kan få en reaktion där plattorna till elektroderna har suttit. Huden kan till exempel bli lite röd eller klia.

När kan det vara aktuellt att prova tens som smärtbehandling?

Orsaken till varför du har ont bör vara utredd innan du använder tens.

Tens kan hjälpa både om du får ont plötsligt och om du har haft ont länge. Behandlingen kan till exempel användas vid följande sjukdomar och besvär:

Läs mer på 1177.se

Smärtbehandlingar och rehabilitering

Här kan du läsa om läkemedel mot olika typer av smärta. Du kan också läsa om behandling av smärta, som fysioterapi, tens och akupunktur. Här finns också texter om rehabilitering efter en stroke och om rehabilitering i varmt klimat.

När du har ont

Du kan ha ont efter en skada eller en sjukdom. Ibland kan det vara svårt att hitta den direkta orsaken till att det fortsätter att göra ont. Smärtan kan komma plötsligt och gå över snabbt. Den kan också vara långvarig och pågå i flera månader.

Smärtlindring under förlossningen

Här kan du läsa mer om olika metoder för smärtlindring under förlossningen.

Till toppen av sidan