Lungor och luftvägar

Andningssvårigheter och andningsuppehåll

Läs mer om astma, KOL, sömnapné och andra sjukdomar och besvär som kan göra det svårt att andas.

Innehåll - Andningssvårigheter och andningsuppehåll

Visa innehåll som:
 • Andningsstörningar under sömnen hos barn

  Ett barn som ofta sover oroligt eller snarkar kan ha andningsstörningar under sömnen. Det är vanligt, och beror oftast på att det är trångt bakom näsan eller i svalget. Är det mycket trångt kan barnet få andningsuppehåll. Den vanligaste behandlingen är en operation.

 • Astma

  Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. Det är också vanligt med långvarig hosta. Behandlingen består bland annat av olika läkemedel som du andas in. Med rätt behandling minskar eller försvinner oftast besvären.

 • Astma hos barn

  Astma är en sjukdom i luftvägarna som påverkar andningen. Det är vanligast att få astma under barndomen, men sjukdomen kan även komma senare i livet.

 • KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom

  KOL är en sjukdom som främst påverkar lungorna och luftvägarna, men även andra kroppsdelar är påverkade. Den leder bland annat till att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL beror oftast på rökning. Du kan inte bli helt frisk från KOL, men det finns behandling som kan lindra besvären.

 • Lungemfysem

  Lungemfysem innebär att de små lungblåsorna är skadade. Då blir det svårare att andas. Det är vanligt att lungemfysem är en del av sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Den beror då oftast på rökning.

 • Lungkollaps - pneumothorax

  Vid en lungkollaps har det kommit in luft i lungsäcken, som omger lungan. Då faller själva lungan ihop helt eller delvis och du får svårt att andas. En mindre lungkollaps läker ofta av sig själv. En större lungkollaps behandlas på sjukhus.

 • När barn har svårt att andas

  Barn kan få svårt att andas av olika orsaker. Det kan vara att luftvägarna blir trånga eller att lungorna inte fungerar som de ska. Det kan höras på andetagen när barn har svårt att andas. Det kan också synas på barnets kropp. Oftast är det viktigt att söka vård direkt om barnet har svårt att andas.

 • Obstruktiv sömnapné

  Snarkar eller vaknar du ofta på nätterna? Då kan du ha andningsuppehåll under sömnen. Det kallas för sömnapné och det finns effektiva behandlingar som minskar besvären.

 • Snarkning

  Att snarka är vanligt. En del snarkar lite då och då, andra snarkar nästan varje natt. Snarkningarna kan bli ett problem, både för dig och dina närstående. Kontakta en vårdcentral om du besväras mycket av snarkningarna.

Mer på 1177.se

Kroppsundersökning hos läkare

När du söker sjukvård ingår oftast en kroppsundersökning i besöket. Syftet med kroppsundersökningen är att finna orsaken till dina besvär och att kunna föreslå en behandling.

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Att ge läkemedel till barn

När barn ska få läkemedel är det extra viktigt att ge rätt dos. Vilken dos barnet ska få beror till exempel på barnets ålder och vikt. Ibland kan det vara svårt för barn att ta läkemedel. Det finns en del knep som brukar fungera.

Till toppen av sidan