HUD, HÅR OCH NAGLAR

Överdriven svettning

Alla människor svettas. Det är ett av kroppens viktigaste sätt att kyla ner sig och hålla rätt kroppstemperatur. Men att svettas så mycket att det känns jobbigt i vardagslivet kallas överdriven svettning eller hyperhidros.

Den vanligaste orsaken till överdriven svettning är överaktiva svettkörtlar. Då svettas du mest på handflatorna, på fotsulorna eller i armhålorna. Det är främst denna typ av svettning som beskrivs i denna text.

Symtom

Det finns ingen gräns för vad som är överdriven svettning. Det är hur du själv upplever svettningarna som avgör.

Du som har överdriven svettning kan till exempel ha ett eller flera av följande besvär:

 • Det känns svårt att ta andra människor i hand.
 • Du har svårt att hantera papper och annat i skolan eller på jobbet på grund av handsvett.
 • Du får hudskador eller infektioner på grund av svettningarna.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har något av följande besvär:

 • Du svettas så mycket att det stör dig i ditt vardagsliv och antiperspiranter hjälper inte. Antiperspiranter är produkter som du använder på huden för att motverka svettning.
 • Du har kraftiga svettningar och är trött, går ner i vikt, har hjärtklappning, långvarig feber eller svettas på natten.

Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Ny svett luktar nästan ingenting alls. Det är när bakterierna börjar bryta ner ämnen i svetten som den börjar lukta. Var därför noga med hygienen. Tvätta dig gärna med en mild tvål som inte torkar ut huden.

Prova att raka bort håret i armhålorna om du har besvärande svettning där. Då blir det mindre yta för bakterierna att växa på.

Du kan pröva följande om du har fotsvett:

 • Använd strumpor av naturmaterial som silke, bambu och bomull med hög bomullshalt. Undvik syntetmaterial, som lätt blir fuktigt.
 • Ha flera par skor så att du kan byta. Skinnskor är bättre än täta gymnastikskor eller gummistövlar. 
 • Låt de använda skorna torka ordentligt innan du använder dem igen. Det finns särskilda elektriska skotorkar som du kan lägga in i skorna för att de ska bli ordentligt torra.

Använd antiperspirant eller deodorant

Antiperspiranter och deodoranter innehåller olika ämnen och fungerar därför på olika sätt. Många produkter är både antiperspirant och deodorant.

Antiperspiranter minskar svettningen. De hjälper oftast bättre i armhålorna än på handflatorna och fotsulorna. De brukar innehålla aluminiumklorhydrat eller aluminiumklorid. Aluminiumklorid har oftast bättre effekt. Antiperspiranter kan göra att huden blir irriterad, torr eller får sprickor. Det finns antiperspiranter med extra stark effekt på apotek. Följ bruksanvisningen noga.

Deodoranter döljer lukt med hjälp av parfymer. Ofta innehåller de ämnen som minskar tillväxten av bakterier.

Antiperspiranter och deodoranter med vatten irriterar huden mindre än de som innehåller alkohol, men de torkar långsammare. De finns både med och utan parfym. Prova en parfymfri om du blir röd och irriterad på huden.

Undersökningar

På vårdcentralen får du berätta om dina besvär. Läkaren brukar fråga om du har haft några sjukdomar tidigare och om du har något som tyder på en sjukdom just nu. Det behövs inte alltid någon större undersökning om du har en ökad svettning på vanliga ställen som i handflatorna, på fötterna och i armhålorna.

Läkaren kan göra en kroppsundersökning och ta blodprover om du har symtom som är mindre vanliga, till exempel om du svettas på natten. Det gör läkaren för att utesluta att svettningarna beror på någon annan sjukdom.

Du kan få en remiss till en hudläkare eller en neurolog om du har mycket svåra besvär. En neurolog är en specialist på nervsystemets sjukdomar. Hudläkaren eller neurologen gör en utredning och sköter sedan din behandling.

Behandling

Det finns flera olika behandlingsmetoder som fungerar bra om du har överdriven svettning i armhålor, händer eller fötter och svettningen inte beror på någon sjukdom. Det är följande:

 • injektioner med botulinumtoxin
 • läkemedel
 • jontofores
 • mikrovågor
 • operation av svettkörtlar i armhålorna.

Det finns tabletter som delvis kan hjälpa om du svettas från andra delar av kroppen, som ansiktet eller underlivet. Men de har en del biverkningar som kan vara besvärliga, till exempel muntorrhet.

Sprutor med botulinumtoxin

Du kan få sprutor med botulinumtoxin om du har mycket besvär. Botulinumtoxin är ett ämne som blockerar nervimpulserna som går till svettkörtlarna. Det gör att du svettas mindre. Botulinumtoxin finns i läkemedlen Botox och Xeomin.

Behandlingen brukar fungera bra och de allra flesta blir hjälpta under en period. Oftast finns effekten kvar i mer än ett halvår. Effekten kan vara kvar ännu längre om behandlingen upprepas. Biverkningarna är få. I enstaka fall kan musklerna i det behandlade området försvagas.

Läkemedel

Så kallade antikolinerga läkemedel minskar svettningar. Du kan ta läkemedel ensamt eller i kombination med botolinumtoxin.

Jontofores

Jontofores är en mindre vanlig behandling. Den används om du har handsvett eller fotsvett, men fungerar bäst vid handsvett.

Du får lägga händerna i ett vattenbad som är kopplat till en apparat med svagström. Svagströmmen överförs från vattnet till huden och påverkar svettkörtlarna att producera mindre svett. En liten strömförande bädd som läggs mot huden ger samma effekt.

I början är det vanligt att få behandlingen 20 minuter varje dag. Efter en tid kan det gå längre tid mellan behandlingarna.

Jontofores ger oftast inga biverkningar men huden kan bli irriterad och torr eller få sprickor.

Mikrovågor

Det finns en metod som går ut på att förstöra svettkörtlarna med mikrovågor. Metoden används vid svettning i armhålorna.

Operation av svettkörtlar i armhålorna

Operation av svettkörtlar i armhålorna är en ganska stor och ovanlig operation. Du kan få operera bort dina svettkörtlar om du har svåra besvär av överdriven svettning i armhålorna. Du får lokalbedövning under operationen.

Biverkningar av operationen kan vara infektioner, blödningar i operationsområdet och ärrbildning.

Svettning

Alla människor svettas, både vuxna och barn. När du svettas kyler kroppen ner sig för att behålla rätt kroppstemperatur. Doften som bildas när vi svettas har förmodligen en stor betydelse för det sociala och sexuella samspelet mellan människor. Det är inte säkert att andra tycker att du luktar, även om du själv upplever att du gör det.

Barn och svettning

Även barn svettas mer eller mindre. Olika barn kan svettas olika mycket även om de är lika påklädda och befinner sig i samma miljö. Vissa spädbarn svettas särskilt mycket på huvudet, vilket är helt normalt.

Ungdomar i puberteten börjar svettas mer och svetten får en märkbar lukt. Många upplever att svettningarna är besvärliga, men så småningom brukar det bli bättre av sig själv. Du som är i puberteten kan också läsa om svettning på UMO.se.

Ibland svettas du mer

Det finns flera olika orsaker till att du ibland svettas mer. Det kan vara följande:

 • Du anstränger dig fysiskt eller blir varm av någon annan orsak.
 • Du har en infektion, till exempel en förkylning. Då svettas du för att de områden som reglerar temperatur och svettning tillfälligt är påverkade. Du kan få svettningar som kommer och försvinner, även om du inte har feber. Svettningarna kan pågå i flera veckor.
 • Du är stressad eller orolig. Kroppen har en förmåga att förbereda sig för fysiskt försvar när du är stressad. Då ökar svettningen i handflator och fotsulor.
 • Du kan svettas mer om du är vältränad än om du är otränad. Den som är vältränad svettas mest på överkroppen.
 • Du kan svettas extra mycket i ansiktet när du äter starkt kryddad mat.

Hur mycket svettas du?

Du förlorar oftast omkring en halv liter vätska genom huden varje dag. Det styrs av det så kallade sympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet tillhör den del av kroppens nervsystem som du inte kan kontrollera med viljan.

Två typer av svettkörtlar

Det finns två typer av svettkörtlar i huden, de ekkrina och de apokrina svettkörtlarna.

De ekkrina svettkörtlarna är viktigast för kroppens förmåga att anpassa sin temperatur. Det finns flera miljoner utspridda över hela huden, men de finns tätast i handflator och fotsulor. Svett från dem består av vatten, men också små mängder salter, ammoniak, mjölksyra och urinämne.

De apokrina svettkörtlarna finns framför allt i armhålorna, ljumskarna och underlivet. Svett från dem innehåller bland annat äggviteämnen som bryts ner av bakterier som finns på huden. Då bildas starkt doftande ämnen.

Vad beror överdriven svettning på?

Det finns flera olika orsaker till överdriven svettning.

Svettkörtlarna kan vara överaktiva – primär hyperhidros

Den vanligaste orsaken till överdriven svettning är överaktiva svettkörtlar. Då svettas du mest på handflatorna, på fotsulorna eller i armhålorna. Det är även vanligt att svettas från andra ställen som ansiktet eller underlivet. Du kan svettas mer i perioder, så kallade skov.

Orsaken till överaktiva svettkörtlar är inte känd. En teori är att aktiviteten ökar i de delar av hjärnan som styr svettningen. Huden blir kall och blöt när du svettas mycket. Det kan i sin tur öka aktiviteten i den delen av nervsystemet som är känslig för stress, och göra att du svettas ännu mer.

Psykisk stress kan öka besvären, men det brukar inte vara orsaken till att svettkörtlarna är överaktiva. Tvärtom kan det ofta vara så att det är den överdrivna svettningen som gör att du mår psykiskt dåligt.

Det är ganska vanligt att personer med primär hyperhidros har någon nära släkting med samma typ av besvär.

Andra orsaker till överdriven svettning – sekundär hyperhidros

Överdriven svettning kan också bero på olika sjukdomar eller hormonella förändringar i kroppen. Då är det vanligt att svettas mer över hela kroppen. Den överdrivna svettningen kallas då för sekundär hyperhidros.

Det kan till exempel bero på något av följande:

 • Du har övervikt.
 • Du dricker mycket alkohol.
 • Du har diabetes.
 • Du har klimakteriebesvär.
 • Det är biverkningar av något läkemedel du tar.
 • Du har en långdragen infektion.
 • Du har social ångest.
 • Du har överproduktion av sköldkörtelhormon, hypertyreos.
 • Du har en viss typ av cancer.

De mer allvarliga orsakerna, som långdragna infektioner, hypertyreos och cancer, är ovanliga. Då kan du också ha andra symtom, till exempel att du går ner i vikt, är mycket trött, får hjärtklappning eller har långdragen och återkommande feber.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Till toppen av sidan