Att leva med cancer

Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Innehållet gäller Västmanland

Här har vi samlat flera korta filmer om olika rehabiliterande insatser som kan vara aktuella under eller efter behandling av cancer. De är tänkta som ett stöd till dig som patient eller anhörig, för att skapa ett så gott liv som möjligt. Filmerna är är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Innehåll - Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Visa innehåll som:
 • Filmer om cancerrehabilitering

  Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tagit fram filmer om cancerrehabilitering. Filmerna kan fungera som ett stöd till dig som patient eller anhörig, för att skapa ett så gott liv som möjligt under och efter cancerbehandlingen.

 • Film: Mat för att må bra under och efter cancerbehandling

  Cancer kan påverka din förmåga att äta. I filmerna får du veta mer om matens betydelse för dig som har eller har haft cancer och om olika ätsvårigheter som kan uppstå. Du får också tips för att underlätta vardagen.

 • Film: Tarmproblem vid strålbehandling mot bäckenområdet

  Vid strålning mot området runt bäcken är det vanligt att få tarmproblem. Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska på Cancerrehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om de tarmproblem som kan uppstå efter strålbehandling mot bäckenområdet.

 • Film: Kontaktsjuksköterska – din fasta punkt under cancerbehandlingen

  Kontaktsjuksköterskan är din fasta punkt under cancerrehabiliteringen. I filmen får du veta mer om kontaktsjuksköterskas roll och vilket stöd du som cancerpatient kan få från kontaktsjuksköterskan.

 • Film: Psykologiska utmaningar vid cancer

  Många upplever stress, oro och ibland ångest under och efter cancerbehandling. I filmerna får du veta mer om de psykiska påfrestningar som du kan möta under och efter cancerbehandlingen.

 • Film: Barn som närstående till den som drabbas av cancer

  Barn påverkas när någon som står dem nära blir allvarligt sjuk. I filmerna får du veta mer om hur barn kan påverkas av att någon närstående blir svårt sjuk.

 • Film: Cancerrelaterad trötthet - fatigue

  Vid cancer kan du drabbas av en särskild form av trötthet, så kallad fatigue. I dessa filmer får du veta mer om fatigue och får råd om hur du kan göra för att hantera tröttheten.

 • Film: Smärta vid cancer

  Cancer påverkar ditt smärtsystem på olika sätt. I filmen får du veta mer om smärta i samband med cancersjukdom och tips på olika metoder för att hantera smärta.

 • Film: Fysisk aktivitet och träning vid cancer

  Hur ska man göra med träning och aktiviteter under sin cancersjukdom? I filmen får du veta mer om fysisk aktivitet och träning under och efter cancerbehandling.

 • Film: Alternativa cancerbehandlingar

  Det finns flera alternativa behandlingsmetoder vid cancer. I filmen får du veta mer om olika alternativa behandlingsmetoder samt vad som styr hur sjukvården förhåller sig till alternativa behandlingar.

 • Film: Uppföljning av vuxna efter barncancer

  Uppföljningsmottagningen tar emot dig som är vuxen och haft cancer som barn. I filmen får du veta mer om vad de kan hjälpa dig med och hur ett besök kan se ut.

 • Film: Sexuell hälsa och rehabilitering

  Din sexualitet kan påverkas av cancersjukdom och behandling. I några korta filmer får du veta mer om hur cancersjukdom och behandling kan påverka din sexualitet. Du får också tips och råd kring vad du kan göra för att öka din sexuella hälsa.

Till toppen av sidan