Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Tarmproblem vid strålbehandling mot bäckenområdet

Innehållet gäller Västmanland

Vid strålning av området runt bäcken är det vanligt att få problem med tarmarna. I filmerna får du veta mer om de tarmproblem som kan uppstå, vilken hjälp du kan få och tips på vad du kan göra själv för att minska problemen.

Filmerna är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska på Cancerrehabilitering Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beskriver vilka tarmförändringar som kan uppstå i samband med din behandling mot bäckenområdet.

Om hur tarmproblem kan påverka ditt vardagsliv, arbetsliv och sexliv.

Om olika läkemedel och hur de kan hjälpa dig att få mer kontroll över din tarm.

Tips på vad du själv kan göra för att förbättra tarmhälsan.

Till toppen av sidan