Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Barn som närstående till den som drabbas av cancer

Innehållet gäller Västmanland

Barn påverkas när någon som står dem nära blir allvarligt sjuk. I filmerna får du veta mer om hur barn kan påverkas av att någon närstående blir svårt sjuk.

Filmerna är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Så här kan du stötta barnet

Gunilla Heed, kurator på Cancerrehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beskriver hur barn kan påverkas av att någon närstående blir svårt sjuk och hur du kan stötta barnet.

Behoven skiljer sig åt i olika åldrar

I den här filmen får du veta mer om barnets behov i olika åldrar.

Till toppen av sidan